>

Patentuotų išradimų paieška

Kai išradėjas randa tam tikros problemos sprendimą, reikia įsitikinti, ar sprendimas yra naujas. Be to, išradimo aprašyme turi būti nurodyti ir palyginti panašių problemų sprendimai su patentuojamu sprendimu. Technikos lygio nustatymas leidžia pamatyti, kuri technikos sritis jau apsaugota patentais, ir numatyti kryptį, kuria galima ieškoti naujų sprendimų. Atliekant naujumo paieškas, reikia atkreipti dėmesį, kad naujumui nustatyti svarbi visa iki paraiškos padavimo egzistuojanti viešai prieinama informacija pasaulyje, ir tai, kad patentų paraiškos paprastai skelbiamos po 18 mėnesių nuo paraiškos padavimo datos.

Naujumo ir technikos lygio paiešką (dar vadinama patentine paieška) gali atlikti pats pareiškėjas viešai prieinamose įvairiose patentų duomenų bazėse arba kreiptis į profesionalus (patentinius patikėtinius, kompetentingas institucijas).

Lietuvos patento paraišką padavęs pareiškėjas gali prašyti Europos patentų tarnybos paieškos ataskaitos (daugiau informacijos apie šią paslaugą čia).

Naujumo paiešką galima atlikti tiek nacionalinėse, tiek regioninėse, tiek tarptautinėse duomenų bazėse viešai skelbiamose nemokamose patentų duomenų bazėse, kuriose būna pateikiami duomenys apie paskelbtas patentų paraiškas arba išduotus patentus.

„Lietuvos Respublikos patentų duomenų bazė“ – duomenys apie paskelbtas nacionalines patentų paraiškas ir išduotus patentus. Šioje duomenų bazėje yra visi pagal Patentų įstatymą išduotų patentų aprašymai PDF ir HTML formatu, kuriuose galima paieška pagal patento aprašyme ir referate esančius žodžius (pirmas pagal Patentų įstatymą išduoto patento Nr. 3001). Duomenų bazėje taip pat yra visi paskelbtų patentų paraiškų aprašymai pradedant 2011 metais ir ankščiau paskelbtų patentų paraiškų, kurioms patentai nebuvo išduoti, aprašymai. Kadangi nuo 2016 m. sausio 1 d. VPB oficialus biuletenis skelbiamas 2 kartus per mėnesį (10 ir 25 dienomis) duomenys apie paskelbtas nacionalines patentų paraiškas ir išduotus patentus atnaujinami biuletenio paskelbimo dienomis. Duomenys apie metų mokesčių mokėjimą bei Lietuvos Respublikos patentų registre įrašytus pakeitimus atnaujinami kiekvieną darbo dieną. Nors ši duomenų bazė yra tiksli Patentų registre kaupiamų duomenų kopija, pateikiama informacija neturi juridinės galios ir teikiama visuomenės informavimo tikslu. Suinteresuoti asmenys, norintys gauti oficialų išradimo teisinio statuso patvirtinimą, turi kreiptis į VPB teisės aktų nustatyta tvarka dėl išrašo iš Patentų registro arba patvirtintos paraiškos kopijos gavimo.

„Lietuvoje įsigaliojusių Europos patentų duomenų bazė“ – duomenys apie Lietuvoje įsigaliojusius Europos patentus, kuriuos išduoda Europos patentų tarnyba (www.epo.org). Šioje duomenų bazėje duomenys atnaujinami kiekvieną dieną. Čia pateikiama informacija neturi juridinės galios ir teikiama visuomenės informavimo tikslu.

„Espacenet“ – kasdien atnaujinama duomenų bazė, kurioje galite rasti daugiau nei 100 milijonų patentų dokumentų iš viso pasaulio.

„Patentscope“ – ši duomenų bazė suteikia prieigą prie tarptautinių paraiškų pagal Patentinės kooperacijos sutartį (angl. – „Patent Cooperation Treaty“, „PCT“) tekstų jų paskelbimo dieną, taip pat – prie dalyvaujančių nacionalinių ir regioninių patentų tarnybų patentų dokumentų.

Bendro galiojimo patentų registras yra integruotas į Europos patentų tarnybos (EPT) Europos patentų registrą. Bendro galiojimo patentų duomenys pateikiami nuo 2023 m. birželio 8 d.

Paieškas šiose duomenų bazėse galima atlikti pagal išradimo pavadinimą, žodžius išradimo aprašyme, referate, tarptautinės patentų klasifikacijos indeksus, išradėjo ar patento savininko vardą, pavardę, pavadinimą. Atliekant paiešką Lietuvos Respublikos patentų duomenų bazėje pagal žodinius elementus rekomenduojama naudoti lietuviškas raides ir jų atitikmenį lotynų kalbos rašmenimis, taip pat galima paieška išradimo pavadinime ir anglų kalba.

Atnaujinimo data: 2023-11-28