Lietuvos Respublikos valstybinis patentų biuras (VPB) yra Lietuvos Respublikos vykdomosios valdžios institucija, valstybės biudžetinė įstaiga, vykdanti valstybinį pramoninės nuosavybės objektų (išradimų, dizaino, prekių ženklų ir puslaidininkinių gaminių topografijų) apsaugos įteisinimą Lietuvoje ir centrinės pramoninės nuosavybės tarnybos funkcijas Europos Sąjungoje ir Europos patentų organizacijoje. VPB steigėjas yra Lietuvos Respublikos Vyriausybė. Valstybinis patentų biuras priskirtas Teisingumo ministerijos reguliavimo sričiai.

VPB misija – įteisinti išimtines teises į pramoninės nuosavybės objektus ir užtikrinti visuomenės pramoninės nuosavybės apsaugą Lietuvos Respublikoje, pramoninės nuosavybės objektų apsaugos sistemos veiksmingumą bei tobulinimą.

VPB vizija – prieinama ir vertę kurianti pramoninė nuosavybė. Vizijoje siekiama išreikšti ilgalaikę VPB veiklos kryptį ir pagrindinį veiklos principą – orientavimąsi į vartotojų poreikius. Vizija akcentuoja, jog teisės į pramoninės nuosavybės objektus turėtų būti įgyjamos nesudėtingai, o jau įgytos teisės jų turėtojams kurtų pridėtinę vertę. VPB siekia šios vizijos įgyvendinimo nuolat tobulindamas veiklos procesus ir teikdamas informacinę ir metodinę pagalbą apie pramoninės nuosavybės galimybes.

Atnaujinimo data: 2023-11-28