• WIPO - Pasaulinė intelektinės nuosavybės organizacija
  • EPO - Europos patentų tarnyba 
  • EUIPO - Europos Sąjungos intelektinės nuosavybės tarnyba
  • European IPR Helpdesk - ES informacinis portalas apie intelektinę nuosavybę.
  • www.innovaccess.eu – Europos Sąjungos šalių nacionalinių patentų tarnybų, Europos patentų tarnybos ir Europos Sąjungos intelektinės nuosavybės tarnybos interneto svetainė, kurioje patalpinta bendra informacija apie vidaus, užsienio ir tarptautines intelektinės nuosavybės teises mažoms ir vidutinio dydžio įmonėms ir akademinei visuomenei Europoje.
  • WIPO Lex – Pasaulinės intelektinės nuosavybės organizacijos valstybių narių teisės aktų duomenų bazė.

 

Atnaujinimo data: 2023-12-22