LIETUVOS RESPUBLIKOS VALSTYBINIS PATENTŲ BIURO KOKYBĖS VADYBOS SISTEMA YRA SERTIFIKUOTA PAGAL ISO 9001:2015 STANDARTO REIKALAVIMUS

Siekdami atitikti Lietuvos ir tarptautiniais teisės aktais apibrėžtus savo veiklai nustatytus reikalavimus bei nuolat gerinti kokybės vadybos sistemos rezultatyvumą 2018 m. sertifikavome savo veiklą pagal ISO 9001:2015 kokybės vadybos standarto reikalavimus.

Įsipareigojame visose organizacijos veiklos srityse užtikrinti kokybę ir nuolatinį veiklos gerinimą, kurį reglamentuoja kokybės vadybos standartas ISO 9001:2015. Kokybės vadybos sistema apima nuolatinį VPB valdymo struktūros, darbo metodų ir veiklos procesų tobulinimą bei optimizavimą.

Sukūrėme, įgyvendiname, prižiūrime ir nuolat geriname kokybės vadybos sistemą, kad pademonstruotume sugebėjimą nuolat teikti paslaugas, kurios atitiktų suinteresuotų asmenų lūkesčius ir taikomų teisės aktų reikalavimus bei padidintų suinteresuotų šalių pasitenkinimą.

VPB MISIJA

Įteisinti išimtines teises į pramoninės nuosavybės objektus ir užtikrinti visuomenės pramoninės nuosavybės apsaugą Lietuvos Respublikoje, pramoninės nuosavybės objektų apsaugos sistemos veiksmingumą bei tobulinimą.

VPB VIZIJA

Prieinama ir vertę kurianti pramoninė nuosavybė.

GERINIMO KRYPTYS IR TIKSLAI

Įsipareigodami užtikrinti ir gerinti paslaugų kokybę bei vartotojų pasitenkinimą, pasirinkome tokias gerinimo kryptis ir tikslus:

1)                  Prieinamumas: tobulinti VPB paslaugų teikimą.

Tikslas padidinti paslaugų prieinamumą elektroninėje erdvėje.

2)                  Greitis: laiku suteikti VPB paslaugas.

Tikslas pagreitinti paslaugų teikimą.

3)                  Vertė: gerinti VPB įvaizdį.

Tikslas padidinti pasitenkinimą paslaugomis ir aptarnavimu.

4)                  Populiarinimas: didinti intelektinės nuosavybės žinomumą.

Tikslas pagerinti klientų informavimą.

 

ISO 9001 paveikslėlis

Sertifikatas (PDF).

 

 

 

 

 

Atnaujinimo data: 2023-12-15