Kita aktuali informacija

PAREIGYBIŲ, DĖL KURIŲ TEIKIAMAS PRAŠYMAS SPECIALIŲJŲ TYRIMŲ TARNYBAI PATEIKTI INFORMACIJĄ APIE Į PAREIGAS SKIRIAMUS ASMENIS, SĄRAŠAS

1. Lietuvos Respublikos valstybinio patentų biuro direktoriaus pavaduotojas;
2. Struktūrinio padalinio (skyriaus) vedėjas (visi Lietuvos Respublikos valstybinio patentų biuro administracijos padalinių skyrių vedėjai);
3. Prekių ženklų ir dizaino skyriaus ir Išradimų skyriaus ekspertai ir patarėjai, atliekantys ekspertizes;
4. Apeliacinio skyriaus patarėjai.

PAREIGŲ, KURIAS LIETUVOS RESPUBLIKOS VALSTYBINIAME PATENTŲ BIURE EINANTYS ASMENYS PRIVALO DEKLARUOTI PRIVAČIUS INTERESUS, SĄRAŠAS

1. Direktorius;
2. Direktoriaus pavaduotojas;
3. LR valstybinio patentų biuro vyresnysis patarėjas;
4. LR valstybinio patentų biuro patarėjas;
5. Apeliacinio skyriaus vedėjas;
6. Apeliacinio skyriaus patarėjas;
7. Teisės ir tarptautinių reikalų skyriaus vedėjas;
8. Teisės ir tarptautinių reikalų skyriaus vyriausiasis specialistas;
9. Išradimų skyriaus vedėjas;
10. Išradimų skyriaus ekspertas;
11. Išradimų skyriaus registro tvarkytojas;
12. Prekių ženklų ir dizaino skyriaus vedėjas;
13. Prekių ženklų ir dizaino skyriaus patarėjas;
14. Prekių ženklų ir dizaino skyriaus ekspertas;
15. Prekių ženklų ir dizaino skyriaus vyriausiasis specialistas;
16. Prekių ženklų ir dizaino skyriaus vyresnysis specialistas;
17. Paraiškų priėmimo ir dokumentų valdymo skyriaus vedėjas;
18. Paraiškų priėmimo ir dokumentų valdymo skyriaus vyriausiasis specialistas;
19. Planavimo ir išteklių skyriaus vedėjas;
20. Planavimo ir išteklių skyriaus vyriausiasis patarėjas;
21. Planavimo ir išteklių skyriaus patarėjas;
22. Planavimo ir išteklių skyriaus vyriausiasis specialistas;
23. Pramoninės nuosavybės informacijos skyriaus vedėjas;
24. Pramoninės nuosavybės informacijos skyriaus vyriausiasis specialistas;
25. LR valstybinio patentų biuro viešojo pirkimo komisijos nariai, viešojo pirkimo iniciatoriai ir asmenys, paskirti atlikti supaprastintus pirkimus, ir (ar) dalyvaujantys viešųjų pirkimų procedūrose kaip ekspertai.

Atnaujinimo data: 2023-11-29