Patentuotų išradimų paieška

Kai išradėjas randa tam tikros problemos sprendimą, reikia įsitikinti, ar sprendimas yra naujas. Be to, išradimo aprašyme turi būti nurodyti ir palyginti panašių problemų sprendimai su patentuojamu sprendimu. Technikos lygio nustatymas leidžia pamatyti, kuri technikos sritis jau apsaugota patentais, ir numatyti kryptį, kuria galima ieškoti naujų sprendimų. Atliekant naujumo paieškas, reikia atkreipti dėmesį, kad naujumui nustatyti svarbi visa iki paraiškos padavimo egzistuojanti viešai prieinama informacija pasaulyje, ir tai, kad patentų paraiškos paprastai skelbiamos po 18 mėnesių nuo paraiškos padavimo datos.

Naujumo ir techninio lygio paiešką (dar vadinama patentine paieška) gali atlikti pats pareiškėjas viešai prieinamose įvairiose patentų duomenų bazėse arba kreiptis į profesionalus (patentinius patikėtinius, kompetentingas institucijas).

Lietuvos patento paraišką padavęs pareiškėjas gali prašyti Europos patentų tarnybos paieškos ataskaitos.

Naujumo paiešką galima atlikti tiek nacionalinėse, tiek regioninėse, tiek tarptautinėse duomenų bazėse viešai skelbiamose nemokamose patentų duomenų bazėse, kuriose būna pateikiami duomenys apie paskelbtas patento paraiškas arba išduotus patentus.

„Lietuvos Respublikos patentų duomenų bazė“ – duomenys apie nacionalines patentų paraiškas ir patentus.

„Lietuvoje įsigaliojusių Europos patentų duomenų bazė“ – duomenys apie Lietuvoje įsigaliojusius Europos patentus, kuriuos išduoda Europos patentų tarnyba (www.epo.org).

Espacenet“ – kasdien atnaujinama duomenų bazė, kurioje galite rasti daugiau nei 100 milijonų patentų dokumentų iš viso pasaulio.

Patentscope“ – ši duomenų bazė suteikia prieigą prie tarptautinių paraiškų pagal Patentinės kooperacijos sutartį (angl. – „Patent Cooperation Treaty“, „PCT“) tekstų jų paskelbimo dieną, taip pat – prie dalyvaujančių nacionalinių ir regioninių patentų tarnybų patentų dokumentų.

Paieškas šiose duomenų bazėse galima atlikti pagal išradimo pavadinimą, žodžius išradimo aprašyme, referate, tarptautinės patentų klasifikacijos indeksus, išradėjo ar patento savininko vardą, pavardę, pavadinimą. Atliekant paiešką Lietuvos Respublikos patentų duomenų bazėje pagal žodinius elementus rekomenduojama naudoti lietuviškas raides ir jų atitikmenį lotynų kalbos rašmenimis, taip pat galima paieška išradimo pavadinime ir anglų kalba.