>

Valstybinio patentų biuro veiklos dokumentai

1. VALSTYBINIO PATENTŲ BIURO NUOSTATAI.

2. Valstybinio patentų biuro darbo reglamentas.

3. Valstybinio patentų biuro vidaus tvarkos taisyklės.

4. Lietuvos Respublikos valstybinio patentų biuro tvarkomų registrų duomenų saugos nuostatai.

5. Asmenų prašymų nagrinėjimo ir jų aptarnavimo Lietuvos Respublikos valstybiniame patentų biure taisyklės.

6. Dokumentų teikimo Lietuvos Respublikos valstybiniam patentų biurui elektroniniu būdu taisyklės.

7. Valstybinio patentų biuro Oficialaus biuletenio skelbimo tvarkos aprašas.

8. Valstybinio patentų biuro direktoriaus 2009-08-21 įsakymas Nr. 3R-51 "Dėl Valstybinio patentų biuro išduodamų formų patvirtinimo".

9. Valstybinio patentų biuro direktoriaus 2015 m. lapkričio 20 d. įsakymas Nr. 3R-72 "Dėl Lietuvos Respublikos valstybinio patentų biuro išduodamų išrašų iš registrų ir duomenų bazių formų patvirtinimo".

10. Valstybinio patentų biuro direktoriaus  2019 m. kovo 1 d. įsakymas Nr. 3R-15 „Dėl informacijos apie pažeidimus Lietuvos Respublikos valstybiniame patentų biure teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“.

11. Valstybinio patentų biuro direktoriaus 2022-01-26 d. įsakymas 3P-10 „Dėl pareigybių, dėl kurių teikiamas prašymas specialiųjų tyrimų tarnybai pateikti informaciją apie į pareigas skiriamus asmenis, sąrašo patvirtinimo“.

12. Lietuvos Respublikos valstybinio patentų biuro lygių galimybių, smurto ir priekabiavimo prevencijos politika ir jos įgyvendinimo tvarkos aprašas.

13. Įsakymas dėl peticijų Lietuvos Respublikos valstybiniame patentų biure nagrinėjimo tvarkos.

14. VPB darbuotojų darbo apmokėjimo sistemos aprašas.

 

Atnaujinimo data: 2024-02-13