SVARBU: Pranešimas dėl terminų, susijusių su mokesčių mokėjimu ir veiksmų atlikimu, sustabdymo

Data

2021 03 26

Įvertinimas
0
Karantinas-3.png

Mokesčių už pramoninės nuosavybės objektų registravimą, Patentų, Dizaino ir Prekių ženklų įstatymai numato, kad paskelbus nepaprastąją padėtį, valstybės lygio ekstremaliąją situaciją ar karantiną visoje Lietuvos Respublikos teritorijoje ir dėl to nustačius ribojimus, susijusius su asmenų laisvu judėjimu ar ūkinės veiklos laisve, sustabdoma minėtuose įstatymuose nustatytų mokesčių sumokėjimo ir  nustatytų veiksmų atlikimo terminų eiga.

2021 m. kovo 27 d. įsigaliojo Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. lapkričio 4 d. nutarimo Nr. 1226 „Dėl karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbimo“ (toliau – Nutarimas) pakeitimai, kuriais pratęstas karantino terminas bei nustatyti papildomi ribojimai, susiję su asmenų laisvu judėjimu, todėl atnaujinamas terminų sustabdymas, taikomas:

  • terminams, kurie nebuvo suėję iki 2021 m. kovo 27 d. 00:00 val.,
  • terminams, kurie prasidėjo nuo 2021 m. kovo 27 d. 00:00 val.

Terminų sustabdymas netaikomas veiksmams, kuriuos atlieka Valstybinis patentų biuras.

Atkreipiame dėmesį, kad individualūs pranešimai dėl terminų sustabdymo ir jų perskaičiavimo nebus siunčiami. Pareiškėjams, pramoninės nuosavybės objektų savininkams bei kitiems suinteresuotiems asmenims lieka galioti įstatymuose numatyta pareiga atlikti veiksmus įstatymuose numatytais terminais (individualiai įvertinant įstatymų nuostatas dėl terminų eigos sustabdymo ir konkrečiu atveju taikomo termino apskaičiavimo).

Terminų sustabdymas neužkerta kelio pareiškėjams, pramoninės nuosavybės objektų savininkams ir kitiems suinteresuotiems asmenims atlikti reikalingus veiksmus įstatymuose nustatytais terminais, jeigu jie gali juos atlikti.

Išsami informacija apie terminų sustabdymą: https://vpb.lrv.lt/lt/aktualu/sustabdyti-terminai-skaiciuokle.

Kilus bet kokiems neaiškumams dėl terminų sustabdymo maloniai kviečiame kreiptis į Valstybinį patentų biurą el. paštu info@vpb.gov.lt arba telefonu 8 5 278 0290.