„Raffaello” prieš „Art Glacio Rafaelio“ – panašumo klausimas ir reputacija: Apeliacinio skyriaus sprendimas

Data

2021 10 25

Įvertinimas
0
Cover-Rafaelio.png

Lietuvos Respublikos valstybinio patentų biuro Apeliacinis skyrius rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo suinteresuoto asmens SOREMARTEC S.A. (Liuksemburgas, LU) prašymą Nr. PNNZ-18 dėl UAB „ART GLACIO“ (Lietuva, LT), priklausančio prekių ženklo registracijos Nr. 80495 pripažinimo negaliojančia.

Suinteresuotam asmeniui priklauso šie ankstesni prekių ženklai: Europos Sąjungos prekių ženklas „RAFFAELLO“ (registracija Nr. 000926766), „CONFETTERIA RAFFAELLO“ (registracija Nr. 8966), „Raffaello“ (tarptautinė registracija Nr. 729178), vaizdiniai ženklai (tarptautinės registracijos Nr. 798984 ir 799248).

Ankstesniųjų ženklų atstovas prašymą pripažinti prekių ženklo „Art Glacio Rafaelio“ registraciją negaliojančia grindė lyginamųjų prekių ženklų panašumu ir reputacija.

Lyginamųjų ženklų panašumas ir visuomenės suklaidinimo galimybė

Nagrinėjant šį ginčą buvo nustatyta, kad ginčijamo ženklo dominuojantis elementas žodis „Rafaelio“ yra panašus į vienintelį nurodytą suinteresuoto asmens ženklą sudarantį žodį „RAFFAELLO”, todėl lyginami ženklai yra panašūs vizualiai ir fonetiškai bei gali sukelti tapačias semantines asociacijas su vardu Rafaelis. Apeliacinis skyrius nustatė, kad ginčijamas ženklas „Art Glacio Rafaelio“ taip pat yra panašus į ankstesnius ženklus „CONFETTERIA RAFFAELLO” ir „Raffaello“.

VPB apeliacinis skyrius, atlikęs lyginamųjų ženklų analizę, sprendė klausimą dėl visuomenės suklaidinimo galimybės. Pagal teismų praktiką, visuomenės suklaidinimo galimybė inter alia apima ir suklaidinimą dėl prekių komercinės kilmės šaltinio. Šiuo atveju buvo nustatyta, kad esant lyginamų ženklų panašumui bei dalies prekių, kurioms lyginamieji ženklai registruoti, tapatumui ir panašumui, darytina išvada, kad šioje dalyje egzistuoja visuomenės suklaidinimo galimybė.

Ženklas „RAFFAELLO” yra įgijęs reputaciją

Suinteresuotas asmuo teigė, kad jam priklausantis Europos Sąjungos prekių ženklas „RAFFAELLO” yra įgijęs reputaciją konditerijos gaminiams, saldainiams.

Pagal ES teisingumo teismo praktiką, būtina sąlyga pripažinti, jog ženklas turi reputaciją, yra tai, kad minėtas ženklas turi būti žinomas reikšmingai atitinkamos visuomenės, kuriai skirtos šiuo prekių ženklu pažymėtos prekės ar paslaugos, daliai.

Apeliacinis skyrius nustatė, kad visuma suinteresuoto asmens pateiktų įrodymų įgalina daryti išvadą, kad Europos Sąjungos prekių ženklas „RAFFAELLO” pasižymi reputacija Europos Sąjungoje suinteresuoto asmens nurodytų prekių atžvilgiu.

Kita sąlyga, kurią būtina nustatyti, t.y. dėl neteisėto vėlesnio ženklo naudojimo gali atsirasti galimybė nesąžiningai įgyti pranašumą arba pažeisti ankstesnio Europos Sąjungos prekių ženklo skiriamąjį požymį, arba pakenkti jo reputacijai, kuris gali atsirasti dėl tam tikro ankstesnio ženklo ir vėlesnio ženklo panašumo, dėl kurio suinteresuotoji visuomenės dalis susieja šiuos du prekių ženklus, t.y. nustato tarp jų tam tikrą ryšį, nors jų ir nepainioja. Šiuo atveju toks ryšys tarp lyginamų ženklų egzistuoja, nes ginčijamas ženklas yra panašus į suinteresuoto asmens ženklą „RAFFAELLO“, todėl asocijuojasi su šiuo ženklu, tokiu būdu įgydamas pranašumą, pasinaudodamas ankstesnio ženklo reputacija ir geru vardu.

Ženklams, turintiems reputaciją, suteikiama platesnė apsauga. Šiems ženklams suteikiama galimybė ginčyti tapačius ar klaidinamai panašius ženklus ir nepanašioms prekėms, todėl ginčijamo ženklo „Art Glacio Rafaelio“ registracija pripažinta negaliojančia visa apimti, t.y ir toms prekėms, kurios nėra panašios į suinteresuoto asmens ženklu žymimas prekes.

Šis VPB Apeliacinio skyriaus sprendimas dar gali būti skundžiamas Vilniaus apygardos teismui. Su visu sprendimo tekstu galite susipažinti Protestų duomenų bazėje, sprendimas buvo paskelbtas ir VPB OB (Valstybinio patentų biuro oficialus biuletenis, 2021 m. spalio 25 d.).