„PETRUS“: neįrodytas prekių ženklo naudojimas Lietuvoje

Data

2021 08 25

Įvertinimas
0
Petrus-abu.png

Lietuvos Respublikos valstybinio patentų biuro (VPB) Apeliacinis skyrius išnagrinėjo suinteresuoto asmens PETRUS (Prancūzija, FR) protestą Nr. PNZ-834, kuriuo buvo prašoma neregistruoti G. Petraus (Lietuva, LT) prekių ženklo „PETRUS“ (paraiškos Nr. 2020 0673).

Suinteresuotas asmuo proteste rėmėsi šiais ankstesniais prekių ženklais: „PETRUS“ tarptautine registracija Nr. 535376 (ženklas registruotas 33 klasės prekėms „vynai”) ir „PETRUS POMEROL Grand Vin“ tarptautine registracija Nr. 620471 (ženklas registruotas 33 klasės prekėms „garantuotos kilmės „Pomerol” vynas”).

Suinteresuotas asmuo nurodė, kad ankstesniais ženklais pažymėti vynai yra ilgametę istoriją turintys vynai, žinomi kaip aukštos kokybės, vieni brangiausių pasaulyje vynų. Pasak suinteresuoto asmens, naudojant protestuojamą ženklą be pagrįstos priežasties atsirastų galimybė nesąžiningai pasinaudoti suinteresuoto asmens ankstesnių ženklų privalumais arba pažeisti skiriamuosius ženklų požymius ar pakenkti jų reputacijai. Ginčijamo prekių ženklo savininkas nesutiko su protestu ir prašė jį atmesti.

Pasinaudojo gynybos priemone

Protestuojamo ženklo savininkas šiame ginče pasinaudojo Prekių ženklų įstatyme numatyta gynybos priemone - įpareigoti suinteresuotą asmenį pateikti ankstesnių ženklų naudojimo įrodymus. Nagrinėjamu atveju suinteresuoto asmens ankstesnių ženklų naudojimo pagrindimas įrodymais turėjo esminę reikšmę visai ginčo eigai.

Teismų praktikoje numatyta, kad ankstesnio prekių ženklo naudojimas turi būti suprantamas kaip „naudojimas iš tikrųjų“ (angl. genuine use). „Naudojimas iš tikrųjų“ reiškia faktinį, o ne simbolinį ženklo naudojimą. Remiantis ESINT Gairėmis, kai kada palyginti nedidelių rodiklių gali pakakti, kad būtų galima daryti išvadą, jog naudojimas nėra vien simbolinis, ypač jei prekės brangios. Nagrinėjamu atveju nėra ginčo, kad prekės (vynas), žymimos suinteresuoto asmens ženklais, yra brangios. Vis dėlto, net jeigu tam tikromis aplinkybėmis gali pakakti labai nedidelio naudojimo, savininkai vis tiek turėtų pateikti išsamius naudojimo įrodymus.

Nepakanka pateiktų įrodymų

VPB Apeliacinis skyrius nurodė, kad suinteresuotas asmuo yra pateikęs tik du įrodymus ankstesnių ženklų naudojimui pagrįsti. Remiantis pateiktu pirmuoju suinteresuoto asmens įrodymu – raštu apie vyno pardavimus, naudojimo apimtis nelaikytina pakankama (nurodoma, kad parduota 24 buteliai), ypač turint omenyje, kad pardavimas objektyviai nebuvo patvirtintas jokiais kitais patikimais įrodymais (pavyzdžiui, pirkimo-pardavimo sąskaitomis, kitais pirkimą-pardavimą patvirtinančiais dokumentais). Taigi pats savaime šis įrodymas nepagrindžia suinteresuoto asmens ankstesnių ženklų naudojimo aplinkybės.

Antrasis įrodymas – išankstinės rezervacijos pažymėjimas apie „PETRUS“ ženklu pažymėto vyno rezervavimą protesto nagrinėjimo datai apskritai dar nėra įvykęs sandėris, taigi nepagrindžia ankstesnių ženklų naudojimo, todėl negali būti pripažintas tinkamu įrodymu naudojimo aspektu. Atsižvelgiant į tai, VPB Apeliacinis skyrius pripažino, kad suinteresuoto asmens pateikti įrodymai nepatvirtina ankstesnių ženklų naudojimo registracijose nurodytoms prekėms.

Neįrodžius ankstesnių prekių ženklų naudojimo, protestas atmetamas, neatliekant ankstesnių ir ginčijamo ženklo panašumo vertinimo. Šis Kolegijos sprendimas svarbus tuo, kad jis toliau formuoja nuoseklią VPB Apeliacinio skyriaus praktiką ženklo (ne) naudojimo klausimu, pagal kurią siekiant įrodyti prekių ženklo naudojimą, visais atvejais būtina pateikti išsamius ir objektyvius ženklo naudojimo įrodymus.

Šis VPB Apeliacinio skyriaus sprendimas dar gali būti skundžiamas Vilniaus apygardos teismui. Su visu sprendimo tekstu galite susipažinti Protestų duomenų bazėje, sprendimas buvo paskelbtas ir VPB OB (Valstybinio patentų biuro oficialus biuletenis, 2021 m. rugpjūčio 25 d.).