Pasaulio intelektinės nuosavybės organizacijos 63-joje Generalinėje asamblėjoje – istoriniai sprendimai ir parama Ukrainai

Data

2022 07 25

Įvertinimas
0
PINO GA 2022 LT.jpg

Liepos 25 d. (Ženeva). 2022 m. liepos 22 d. baigėsi Pasaulio intelektinės nuosavybės organizacijos (PINO) 63-ioji Generalinė asamblėja. Daugiau nei 900 dalyvių sulaukęs renginys vyko 2022 m. liepos 14–22 d. Ženevoje.

Generalinės asamblėjos metu priimti istoriniai sprendimai dėl daugelį metų neišsprendžiamų teisėkūros darbotvarkės klausimų – Dizaino teisės sutarties ir Sutarties dėl intelektinės nuosavybės ir genetinių išteklių bei su jais susijusių tradicinių žinių apsaugos. PINO valstybės narės sutarė, kad diplomatinės konferencijos šių daugiašalių sutarčių priėmimui bus sušauktos ne vėliau kaip 2024 metais.

Vienas svarbiausių šios asamblėjos metu priimtų sprendimų – didele PINO valstybių narių balsų dauguma priimtas Generalinės asamblėjos sprendimas teikti PINO paramą karo niokojamam Ukrainos inovacijų ir kūrybos sektoriui bei užtikrinti šalies intelektinės nuosavybės turėtojų teises. Šį pasiūlymą pateikė 53 valstybės narės, įskaitant Lietuvą.

Generalinė asamblėja yra aukščiausias PINO valdymo organas. Jos metu sprendžiami svarbiausi šios organizacijos valdymo, teisėkūros, planavimo ir biudžeto klausimai.

PINO 63-joje Generalinėje asamblėjoje Lietuvą atstovavo delegacija, sudaryta iš Valstybinio patentų biuro, Kultūros ministerijos ir Lietuvos Respublikos nuolatinės atstovybės prie Jungtinių Tautų biuro ir kitų tarptautinių organizacijų Ženevoje atstovų.

PINO yra specializuota Jungtinių Tautų agentūra formuojanti pasaulinę intelektinės nuosavybės apsaugos politiką, administruojanti tarptautines sutartis intelektinės nuosavybės srityje. Ši organizacija vienija 193 valstybes nares. Lietuva PINO nare tapo 1992 metais. Daugiau apie PINO Generalinės asamblėjos 2022 m. darbą ir priimtus sprendimas čia.

Nuotraukos šaltinis PINO, 2022. Plenary Sessions 2022 | Flickr