Neįrodytas ankstesniojo prekių ženklo naudojimas: VPB Apeliacinio skyriaus sprendimas

Data

2021 05 04

Įvertinimas
1
klc-naudojimas-2.png

Lietuvos Respublikos valstybinio patentų biuro Apeliacinis skyrius išnagrinėjo suinteresuoto asmens UAB Kirtimų logistikos centras negaliojimo prašymą dėl UAB „ME HOLDING NT“ prekių ženklo „KLC KAUNO LOGISTIKOS CENTRAS“ registracijos Nr. 81656 pripažinimo negaliojančia daliai paslaugų.

Ginčo ženklo pareiškėjas šiame ginče pasinaudojo Prekių ženklų įstatymo (toliau – PŽĮ) numatyta gynybine priemone, įpareigojimu suinteresuotam asmeniui pateikti ankstesnio ženklo naudojimo įrodymus. Suinteresuoto asmens ankstesnio ženklo naudojimo pagrindimas įrodymais, nagrinėjamu atveju, turėjo esminę reikšmę visai ginčo eigai. Šiuo sprendimu toliau formuojama Apeliacinio skyriaus praktika prekių ženklų (ne)naudojimo klausimu.

Teismų praktika, tokio pobūdžio procesuose, ragina atsižvelgti į visus faktus ir aplinkybes, tinkamus nustatyti ženklo naudojimo realumą, ypač jo naudojimo tam tikrame ekonomikos sektoriuje, siekiant išlaikyti ar įgyti prekių ženklu saugomų prekių ar paslaugų rinkos dalį, pagrįstumą, prekių ar paslaugų pobūdį, rinkos ypatybes, prekių ženklo naudojimo apimtį ir dažnumą.

Nagrinėjant ginčą, pateikti įrodymai leido nustatyti, jog suinteresuoto asmens ženklas „KLC www.kirtimu47.lt“ buvo naudojamas kartu su junginiu „KIRTIMŲ LOGISTIKOS CENTRAS“, kas įtakojo ženklo skiriamojo požymio vertinimą, kadangi žymens papildymas šiuo junginiu pakeitė ženklo dominuojančio elemento raidžių derinio „KLC” suvokimą. ESINT praktika nurodo, kad žymens elementų sąveika gali būti svarbi vertinant, ar įregistruotas ženklas jį naudojant išsaugo savo skiriamąjį požymį.

Suinteresuoto asmens pateikti kalendorių, vizitinių kortelių, atvirukų, rašiklių pavyzdžiai taip pat iliustruoja, jog nagrinėjamas žymuo naudojamas ne tik su papildomais žodiniais elementais, bet ir neatitinka įregistruoto žymens dėl grafinio išpildymo – naudojamas žymuo nėra išpildytas registracijoje nurodyta spalva, skirtingas elementų išdėstymas ir kompozicija. Šių elementų visuma ženklui suteikia skiriamąjį požymį, ir jos pakeitimas taip pat gali įtakoti įregistruoto ženklo skiriamąjį požymį. Šie ir kiti įrodymai leido nustatyti, jog suinteresuoto asmens ženklas, naudojamas reklamoje ir viešoje vartotojams skirtoje informacijoje, nėra toks, koks įregistruotas.

Ginčą nagrinėjusi Kolegija pripažino, kad tik nedidelė įrodymų dalis yra susijusi su ankstesnio ženklo naudojimo tokia forma, kuri nepakeičia įregistruoto ženklo skiriamojo požymio ir nusprendė, kad suinteresuotas asmuo neįrodė ankstesnio ženklo naudojimo registruotų prekių/paslaugų atžvilgiu.

Neįrodžius ankstesnio ženklo naudojimo, protestas atmetamas, neatliekant ankstesnio ir ginčijamo ženklo klaidinamo panašumo vertinimo.

Tai – pirmasis Apeliacinio skyriaus sprendimas, kuomet nebuvo patvirtintas ankstesnio prekių ženklo naudojimas.

Šis VPB Apeliacinio skyriaus sprendimas dar gali būti skundžiamas Vilniaus apygardos teismui. Su visu sprendimo tekstu galite susipažinti Protestų duomenų bazėje, sprendimas buvo paskelbtas ir VPB OB (Valstybinio patentų biuro oficialus biuletenis, 2021 m. balandžio 26 d.).