Finansinė parama MVĮ, kuriančioms ir norinčioms apsaugoti savo intelektinę nuosavybę – II etapo apžvalga

Data

2021 04 15

Įvertinimas
0
Parama-mvi-II-etapas.png

Europos Komisija (EK) ir Europos Sąjungos intelektinės nuosavybės tarnyba (ESINT) 2021 m. įgyvendina pilotinį projektą, skirtą suteikti finansinę paramą mažoms ir vidutinėms įmonėms (MVĮ), norinčioms apsaugoti savo intelektinę nuosavybę. MVĮ gali kreiptis dėl dalies išlaidų kompensavimo: susigrąžinant 50 proc. prekių ženklų ar dizaino registracijos mokesčio bei 75 proc. intelektinės nuosavybės (IN) portfelio audito (IN išankstinės diagnozės) paslaugos mokesčio kompensavimo. Maksimali vienos MVĮ galimos gauti kompensacijos suma – 1500 eurų.

Pasibaigus antrajam, iš penkių numatytų, projekto etapui, norime pasidalinti ir trumpai apžvelgti šio laikotarpio statistiką:

Per kovo mėnesio langą prašymus kompensacijoms skirti iš viso pateikė 2105 pareiškėjai iš atskirų ES valstybių, taip išreikšdami norą pasinaudoti beveik 5 tūkstančiais paslaugų kompensavimo pagal šį projektą galimybėmis. Dažniausiai, kaip ir pirmojo lango atveju, buvo prašoma skirti kompensaciją ES prekių ženklui registruoti (2101 ketinami registruoti ES prekių ženklai) ir nacionalinių prekių ženklų registracijai (1616 nacionaliniai prekių ženklai atskirose ES valstybėse). Pareiškėjai taip pat nurodė ketinantys registruoti 515 Bendrijos dizainų ir 578 nacionalinius dizainus. Dėl IPScan paslaugos išlaidų kompensavimo kreipėsi 96 pareiškėjai.

Lietuvos verslo subjektai antruoju etapu pateikė 123 prašymus, kuriais prašė skirti kompensaciją padengti registravimo išlaidas dėl 130 ES prekių ženklų, 57 nacionalinių prekių ženklų Lietuvoje, 67 nacionalinių prekių ženklų kitose ES valstybėse, 27 Bendrijos dizainų ir 85 nacionalinių dizainų Lietuvoje. Galimybe kompensuoti IPScan paslaugos mokesčio dalį ketina pasinaudoti 30 pareiškėjų. Dėl paramos, iš šiame lange dažniausiai kreipėsi mikro įmonės (70,8 procento), mažos ir vidutinės įmonės sudarė atitinkamai 17,7 procento ir 11,5 procento.

Dėl papildomos informacijos ar kilus klausimams, galite kreiptis tiesiogiai į ESINT – smefund@euipo.europa.eu arba į Valstybinį patentų biurą – mviprojektas@vpb.gov.lt.