Korupcijos prevencija

Korupcijos prevencija – korupcijos priežasčių, sąlygų atskleidimas ir šalinimas sudarant bei įgyvendinant atitinkamų priemonių sistemą, taip pat poveikis asmenims, siekiant atgrasinti nuo korupcinio pobūdžio nusikalstamų veikų darymo. Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymo 2 str. 1 d.

Lietuvos Respublikos valstybiniame patentų biure už korupcijos prevenciją atsakinga Teisės ir tarptautinių reikalų skyriaus vedėja Dovilė Tebelškytė. Atsakingo asmens kontaktai nurodyti Valstybinio patentų biuro kontaktų skiltyje.

Atnaujinimo data: 2023-12-19