Puslaidininkinio gaminio topografija – tarpusavyje susijusių piešinių, perteikiančių puslaidininkinio gaminio sluoksnių erdvinį išdėstymą, visuma. Kiekvienas piešinys atitinka visą ar dalį sluoksnio vaizdo. Piešinį gali sudaryti standartiniai žymėjimo simboliai, įvairūs sutartiniai ženklai bei kiti grafiniai vaizdai.

Puslaidininkinis gaminys – galutinis arba tarpinis gaminys, turintis vieną ar kelis puslaidininkinės ir vieną ar kelis laidžios ar izoliuojančios medžiagos sluoksnius, sudarančius tam tikrą erdvinį darinį. Šis gaminys atlieka elektroninio įtaiso funkciją arba elektroninio įtaiso ir kitas funkcijas.

Puslaidininkinių gaminių topografijų apsaugą reglamentuoja Lietuvos Respublikos puslaidininkinių gaminių topografijų teisinės apsaugos įstatymas. Apsauga, nustatyta šiame įstatyme, taikoma tik tokiai topografijai, kuri yra originali, kūrėjo intelektinės veiklos produktas ir nėra naudojama puslaidininkinių gaminių pramonėje. Išimtinės teisės į topografiją įsigalioja nuo ankstesniosios iš šių datų: 1) pirmojo komercinio topografijos panaudojimo pasaulyje; 2) paraiškos registruoti topografiją padavimo Valstybiniam patentų biurui.

Pažymėtina, kad nuo įstatymo įsigaliojimo paraiškų topografijai registruoti Valstybiniam patentų biurui paduota nebuvo.

Atnaujinimo data: 2023-11-28