BDAR
gdpr

JŪSŲ ASMENS DUOMENŲ VALDYMAS

Siekdami užtikrinti geriausią Jūsų naršymo patirtį, šioje svetainėje naudojame slapukus (ang. cookies). Savo sutikimą bet kada galėsite atšaukti pakeisdami interneto naršyklės nustatymus ir ištrindami įrašytus slapukus.


Mokesčiai

Mokesčiai, susiję su išradimų patentavimu, skirstomi į procedūrinius (registracinius) ir patento išdavimo ir patento galiojimo palaikymo. Visi mokesčiai, išskyrus už patento paraiškos padavimą, kai mokestis turi būti sumokėtas per 1 mėnesį nuo padavimo dienos, turi būti sumokėti prieš prašymo padavimą prašymo padavimo dieną galiojančiu tarifu. Mokesčių dydžiai nustatyti Lietuvos Respublikos mokesčių už pramoninės nuosavybės objektų registravimą įstatyme. Mokesčiai mokami į valstybės biudžetą. Lietuvos fiziniai ir juridiniai asmenys, atitinkantys nustatytus reikalavimus, gali kreiptis dėl kai kurių veiksmų, susijusių su išradimo patentavimu užsienyje, patentavimo išlaidų kompensavimo į Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūrą.

 

 MOKESČIŲ UŽ IŠRADIMO PATENTAVIMĄ IR SU TUO SUSIJUSIŲ DOKUMENTŲ IŠDAVIMĄ BEI IŠRADIMO PATENTO GALIOJIMO TERMINO PRATĘSIMĄ DYDŽIAI

Mokesčio pavadinimas

Dydis eurais (Eur)

1. Už patento paraiškos (toliau – paraiška) padavimą*

86

1.1. už kiekvieną po penkioliktojo einantį išradimo apibrėžties punktą*

14

2. Už ankstesnį paraiškos skelbimą (kai to prašo pareiškėjas)

34

3. Už Europos patento paraiškos išradimo apibrėžties vertimo paskelbimą

46

3.1. už kiekvieną po penkioliktojo einantį Europos patento paraiškos išradimo apibrėžties punktą

14

4. Už Europos patento išradimo apibrėžties vertimo paskelbimą

46

4.1. už kiekvieną po penkioliktojo einantį Europos patento išradimo apibrėžties punktą

14

5. Už Europos patento pakeistos išradimo apibrėžties vertimo paskelbimą

34

6. Už patento išdavimą*

52

7. Už apeliacijos pareiškimą

34

8. Už pakeitimo įrašymą patento paraiškoje arba Lietuvos Respublikos patentų registre

34

9. Už paraiškos patvirtintos kopijos išdavimą

23

10. Už išrašo iš Lietuvos Respublikos patentų registro išdavimą

34

11. Už teisės į patento paraišką ar patentą perdavimo registravimą

115

12. Už licencinės (sublicencinės) sutarties registravimą

28

13. Už prašymo suteikti prioritetą taisymą arba pildymą

34

14. Už prioriteto teisės atkūrimą pagal Patentų įstatymo 23 straipsnio 1 dalį

115

15. Už prioriteto teisės atkūrimą pagal Patentų įstatymo 23 straipsnio 2 dalį

69

16. Už paraiškos nagrinėjimo tęsimą

69

17. Už teisių atkūrimą

173

18. Metų mokesčiai už patento galiojimą:

 

18.1. trečiaisiais metais

81

18.2. ketvirtaisiais metais

92

18.3. penktaisiais metais

115

18.4. šeštaisiais metais

139

18.5. septintaisiais metais

162

18.6. aštuntaisiais metais

185

18.7. devintaisiais metais

208

18.8. dešimtaisiais metais

231

18.9. vienuoliktaisiais metais

289

18.10. dvyliktaisiais metais

289

18.11. tryliktaisiais metais

289

18.12. keturioliktaisiais metais

289

18.13. penkioliktaisiais metais

289

18.14. šešioliktaisiais metais

347

18.15. septynioliktaisiais metais

347

18.16. aštuonioliktaisiais metais

347

18.17. devynioliktaisiais metais

347

18.18. dvidešimtaisiais metais

347

19. Už paraiškos papildomos apsaugos liudijimui gauti padavimą

115

20. Metų mokesčiai už papildomos apsaugos liudijimo galiojimą:

 

20.1. pirmaisiais metais

347

20.2. antraisiais metais

347

20.3. trečiaisiais metais

347

20.4. ketvirtaisiais metais

347

20.5. penktaisiais metais

347

* Fiziniams asmenims, savo vardu patentuojantiems išradimus, už paraiškos padavimą, patento išdavimą, mokesčių dydis mažinamas 50 procentų.

Pastaba. Metų mokestis už išradimo patento galiojimo termino pratęsimą, mokamas pasibaigus šio įstatymo 6 straipsnio 2 dalies 1 punkte nustatytam laikui, bet ne vėliau kaip per 6 mėnesius, didinamas 50 procentų.

Metų mokestis už patento, kurio savininkas Patentų įstatymo nustatyta tvarka pateikia pareiškimą, kad sutinka leisti bet kuriam asmeniui naudotis išradimu licenciato teisėmis, galiojimą sumažinamas 50 procentų

Mokesčių mokėjimo tvarka

1. Grynaisiais pinigais banke, mokėjimo pavedimu (nurodymu) ir pašto perlaida mokesčiai už pramoninės nuosavybės objektų registravimą mokami

Valstybinei mokesčių inspekcijai prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (VMI prie FM) (įmonės kodas 188659752) į šias biudžeto pajamų surenkamąsias sąskaitas: 

Sąskaitos Nr.

Banko kodas

Banko pavadinimas

SWIFT kodas

 LT78 7290 0000 0013 0151

 72900

AS „Citadele banka“ Lietuvos filialas

 INDULT2X

LT05 7044 0600 0788 7175

70440

AB SEB bankas

CBVILT2X

LT32 7180 0000 0014 1038

71800

AB Šiaulių bankas

CBSBLT26

LT74 4010 0510 0132 4763

40100

Luminor Bank AS Lietuvos skyrius

AGBLLT2X

LT24 7300 0101 1239 4300

73000

Swedbank“ AB

HABALT22

LT42 7230 0000 0012 0025

72300

UAB Medicinos bankas

MDBALT22

 
Būtina nurodyti šiuos duomenis:
  •  įmokos kodą - 5310;
  • mokėjimo paskirtį - nurodomas konkretus veiksmas, už kurį mokamas mokestis, ir paraiškos, patento ar registracijos liudijimo numeris, jei žinomas.

Nuo 2016 metų sausio mėn. 1 d. SEPA mokėjimo nurodymo formos struktūrizuotos mokėjimo paskirties lauke turi būti nurodomas įmokos kodas, o laisvo teksto mokėjimo paskirties laukas nepildomas. Papildoma informacija (t.y. paskirtis) gali būti nurodoma SEPA mokėjimo nurodymo lauke Unikalus mokėjimo kodas.

Pastaba: duomenis apie biudžeto pajamų surenkamąją sąskaitą ir įmokos kodą galima patikslinti Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos tinklalapio (www.vmi.lt) skyriuje „ VMI mokėjimų duomenys“.

2. Duomenys apie mokesčių sumokėjimą pateikiami Valstybiniam patentų biurui prašyme ar dokumente, nurodant mokesčio sumokėjimą patvirtinančius duomenis arba pateikiant tai patvirtinančius dokumentus (jų kopijas). Nurodant mokesčių sumokėjimą patvirtinančius duomenis, turi būti nurodyta mokesčio mokėjimo data, mokesčio dydis, mokėjimo paskirtis, pavedimo numeris, mokėtojo duomenys (vardas, pavardė ar pavadinimas).

3. Valstybės valdžios, valdymo ir savivaldybės institucijos, turinčios teisę 2001 metais neatlygintinai gauti valstybės kadastrų, klasifikatorių ir registrų duomenis, kurios yra nurodytos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. sausio 31 d. nutarimu Nr. 112 “Dėl valstybės kadastrų, klasifikatorių ir registrų duomenų teikimo neatlygintinai 2001 metais” (Žin., 2001, Nr. 12-337, Nr. 94-3319, 2002, Nr. 31-1153; Nr. 57-2322; Nr. 96-4208) patvirtintame sąraše, turi teisę nemokamai gauti duomenis iš Valstybinio patentų biuro tvarkomų valstybinių registrų.

4. Kiti mokesčiai pagal Patentinės kooperacijos sutartį (Žin., 1996, Nr. 75-1797) ir Europos patentų išdavimo konvenciją (Žin., 2004, Nr. 147-5325) mokami atitinkamose sutartyse arba jų vykdymo taisyklėse nustatyta tvarka.

5. Aukščiau pateiktame 4 punkte minimi pagal Patentinės kooperacijos sutartį (PCT) ir LR Patentų įstatymo Nr. I-372 devintąjį skirsnį mokami mokesčiai skelbiami WIPO tinklalapyje http://www.wipo.int/pct/en/fees/index.html.

Paskutinė atnaujinimo data: 2021-01-15