>

Mediacija intelektinės nuosavybės ginčuose

VPB mediacija – tai ginčų sprendimo procedūra, kurios metu mediatorius neatlygintinai padeda ginčo šalims taikiai spręsti ginčą VPB Apeliaciniame skyriuje nagrinėjant protestą, negaliojimo ar panaikinimo prašymą.

VPB mediacija gali būti vykdoma VPB Apeliaciniame skyriuje nagrinėjamuose ginčuose tarp šalių (tik inter partes procedūrose):

  • protestuose dėl prekių ženklų paraiškų;
  • protestuose dėl dizaino registracijų pripažinimo negaliojančiomis;
  • negaliojimo prašymuose dėl prekių ženklų registracijų pripažinimo negaliojančiomis;
  • panaikinimo prašymuose dėl prekių ženklų registracijų panaikinimo.

Mediacijoje šalys pačios priima joms palankiausią sprendimą konfidencialiomis sąlygomis. Kitas verslui svarbus aspektas – laiko, sąnaudų ir efektyvumo kriterijai.

Neteisminę mediaciją VPB gali inicijuoti:

  • Bet kuri ginčo šalis, teikdama prašymą Apeliaciniam skyriui;
  • Apeliacinio skyriaus vedėjas;
  • Apeliacinio skyriaus kolegija.

VPB mediacijos paslaugos teikiamos nemokamai.

Už mediacijos metu sudarytos taikos sutarties parengimą atsakingos ginčo šalys.

Mediacija vyksta VPB patalpose arba kitoje mediatoriaus su ginčo šalimis suderintoje vietoje.

Šalių pageidavimu mediacija gali būti vykdoma nuotoliniu būdu.

VPB mediaciją vykdo 2 mediatorės, įrašytos į Lietuvos Respublikos mediatorių sąrašą:

Mediatorės Linos Mickienės fotografijaMediatorės Astos Virbickienės fotografija
LINA MICKIENĖ
Direktoriaus pavaduotoja
ASTA VIRBICKIENĖ
Apeliacinio skyriaus vedėja

Mediacijos VPB biure organizavimo ir vykdymo atvejus bei tvarką reglamentuoja Neteisminės mediacijos Lietuvos Respublikos valstybiniame patentų biure taisyklės.

Kviečiame aktyviai naudotis mediacijos paslaugomis!

Atnaujinimo data: 2024-04-16