Prieš pradedant registruoti dizainą

Prieš paduodant paraišką dizainui registruoti, visų pirma rekomenduojama atlikti paiešką, ar nėra įregistruotų ar pareikštų registruoti ankstesnių tapačių dizainų . Paiešką galima atlikti nemokamose dizainų duomenų bazėse.

Dizainų duomenų bazės

Taip pat rekomenduojama pasitikrinti, ar pageidaujamame registruoti dizaine nėra panaudotas kitam asmeniui priklausantis prekių ženklas, oficialūs simboliai, juridinio asmens pavadinimas, ar dizainas nėra laikomas kalbos klaida ar svetimybe.

Prekių ženklai

Dizaino įstatymo 10 str. 1 dalies 5 dalis numato, kad dizaino registracija gali būti pripažinta negaliojančia, jeigu dizainui panaudotas kitam asmeniui priklausantis prekių ženklas, jeigu nėra gautas jo sutikimas.

Dizaino ekspertizės metu ekspertas netikrina dizaino atitikimo šiam reikalavimui, tačiau suinteresuoti asmenys gali užginčyti dizaino registraciją šiuo pagrindu. Todėl patartina prieš paduodant paraišką dizainui registruoti pasitikrinti, ar nėra anksčiau pareikštų registruoti ar registruotų prekių ženklų jums žinomose prekių ženklų duomenų bazėse.

Paiešką galima atlikti nemokamose prekių ženklų duomenų bazėse.

Prekių ženklų duomenų bazės

Oficialūs simboliai

Informaciją apie oficialių Lietuvos valstybės simbolių naudojimą dizaine rasite čia.

Dizaino  įstatymo 9 straipsnis numato, kad dizainas neregistruojamas arba įregistruoto dizaino registracija pripažįstama negaliojančia, kai dizainui panaudoti kitų valstybių ar tarptautinių organizacijų herbai, vėliavos ar kiti oficialūs simboliai, kurių naudojimui nėra gauti kompetentingų institucijų sutikimai pagal Paryžiaus konvencijos 6(ter) straipsnį;

Dizaino atitikimą šiems reikalavimams tikrina ekspertas dizaino ekspertizės metu, šio reikalavimo pagrindu galima užginčyti dizaino registraciją paduodant protestą.

Paryžiaus konvencijos 6ter straipsnio duomenų bazė

Juridinių asmenų pavadinimai

Dizaino įstatymo 10 str. 1 dalies 5 dalis numato, kad dizaino registracija gali būti pripažinta negaliojančia, jeigu dizainui panaudotas kitam asmeniui priklausantis juridinio asmens pavadinimas, jeigu nėra gautas jo sutikimas.

Dizaino ekspertizės metu ekspertas netikrina dizaino atitikimo šiam reikalavimui, tačiau suinteresuoti asmenys gali užginčyti dizaino registraciją šiuo pagrindu.

Kalbos klaidos, svetimybės dizaine

Dizaino įstatymo 9 straipsnio 2 punktas numato, kad dizainas neregistruojamas arba įregistruoto dizaino registracija pripažįstama negaliojančia, kai dizainas, jo naudojimas ar viešas paskelbimas prieštarauja viešajai tvarkai ar geros moralės principams ;

Dizaino atitikimą šiems reikalavimams tikrina ekspertas dizaino ekspertizės metu, šio reikalavimo pagrindu galima užginčyti dizainą registraciją paduodant protestą.

Jeigu dizaine yra vartojami žodžiai ir jie priskiriami didžiosioms kalbos klaidoms, svetimybėms, keiksmažodžiams, žargonams tai gali būti pagrindas neregistruoti dizaino. Todėl ekspertas patikrina lietuvių kalbos žodyną, ar dizaine esantys žymenys nėra priskiriami prie tokių nevartotinų žymenų. Lietuvių kalba yra kintanti, todėl prieš registruojant dizainą su žodžiais patartina pasitikrinti Valstybinės lietuvių kalbos komisijos konsultacijos banke, ar konkretus žodis nėra įtrauktas į didžiųjų kalbos klaidų sąrašą, nevartotinų svetimybių sąrašą

Didžiųjų kalbos klaidų sąrašas

Neteiktinų svetimybių sąrašas

Atnaujinimo data: 2023-12-20