Oficialių simbolių naudojimas

Norint įregistruoti dizainą, kuriame yra naudojami oficialūs Lietuvos valstybės simboliai turi būti gautas Lietuvos Respublikos teisingumo ministro leidimas.

Pareiškėjas, pageidaujantis įregistruoti dizainą, kuriame naudojami oficialūs Lietuvos valstybės simboliai, per Valstybinį patentų biurą pateikia teisingumo ministrui adresuotą prašymą. Prašymą gali paduoti elektronine forma per Elektroninius valdžios vartus (prašymo pavadinimas: „Prašymas dėl leidimo vartoti Lietuvos Respublikos oficialųjį ar tradicinį (trumpąjį) valstybės pavadinimą, herbą, vėliavą ar kitus valstybės heraldikos objektus ar juos mėgdžiojantį žymenį, taip pat garantinius ir prabos ženklus, antspaudus, pasižymėjimo ar apdovanojimo ženklus prekių ženkluose ir dizaine“) arba popierine forma.

Leidimo vartoti Lietuvos Respublikos oficialųjį ar tradicinį (trumpąjį) valstybės pavadinimą, herbą, vėliavą ar kitus valstybės heraldikos objektus ar juos mėgdžiojantį žymenį, taip pat garantinius ir prabos ženklus, antspaudus, pasižymėjimo ar apdovanojimo ženklus prekių ženkluose ir dizaine suteikimo komisija (toliau – Komisija) svarsto teisingumo ministrui adresuotą prašymą ir teikia motyvuotą siūlymą.

Teisingumo ministras, įvertinęs Komisijos siūlymą, priima sprendimą: suteikti leidimą vartoti Lietuvos valstybės simboliką dizaine arba atsisakyti suteikti leidimą vartoti Lietuvos valstybės simboliką.

Jeigu norima įregistruoti dizainą, kuriame naudojama kitų valstybių ar tarptautinių organizacijų (pvz., Europos Sąjungos vėliavos mėlyna spalva su ratu išdėstytomis žvaigždutėmis) oficialūs, heraldiniai simboliai, būtina gauti tos valstybės kompetentingos institucijos ar tarptautinės organizacijos leidimą.

Pažymėtina, kad bet koks oficialių Lietuvos valstybės (Lietuvos vardo, vėliavos, Vyčio, Gedimino stulpų ir kt.) ar kitų valstybių, tarptautinių organizacijų simbolių naudojimas net ir neregistruojant dizaino, turi būti pagarbus ir nežeminti Lietuvos valstybės.

Paskutinė atnaujinimo data: 2018-09-04