BDAR
gdpr

JŪSŲ ASMENS DUOMENŲ VALDYMAS

Siekdami užtikrinti geriausią Jūsų naršymo patirtį, šioje svetainėje naudojame slapukus (ang. cookies). Savo sutikimą bet kada galėsite atšaukti pakeisdami interneto naršyklės nustatymus ir ištrindami įrašytus slapukus.


Dizaino registravimo procedūra

Asmuo, norintis užtikrinti savo dizaino apsaugą Lietuvoje, gali jį įregistruoti. Dizainą Lietuvoje registruoja Lietuvos Respublikos valstybinis patentų biuras.

Dizaino registracijos procedūra prasideda dizaino paraiškos padavimu. Paraiška gali būti paduota elektroniniu arba popieriniu būdu. Vienoje dizaino paraiškoje gali būti daugiau negu vienas, bet ne daugiau kaip 100 to paties gaminio dizaino pavyzdžių. Gaminys, išskyrus ornamentiką, kurio dizaino pavyzdžius prašoma įregistruoti paraiškoje, turi priklausyti vienai Lokarno klasifikacijos klasei.

Už paraiškos padavimą turi būti sumokėtas nustatyto dydžio mokestis, kuris priklauso nuo dizaino pavyzdžių skaičiaus.

Gavęs paraišką VPB patikrina, ar pateikti visi paraiškos padavimo datai suteikti reikalingi dokumentai. Jei pateikta paraiška su trūkumais apie tai informuojamas pareiškėjas, kuris turi ištaisyti trūkumus per nustatytą laikotarpį. Neištaisius trūkumų, paraiška pripažįstama nepaduota.

Paraiškai suteikus paraiškos padavimo datą, paraiškos duomenys įkeliami į Dizaino administravimo sistemą, kuri yra Dizaino registro sudėtinė dalis.

Dizainas įregistruojamas ir skelbiamas ne anksčiau kaip po 6 mėnesių nuo paraiškos padavimo datos, taip suteikiant galimybę būsimam dizaino savininkui pasiruošti registruojamo dizaino gaminį išleisti į rinką. Tačiau, pareiškėjo prašymu, dizainas gali būti įregistruotas ir paskelbtas dar nepraėjus šiam terminui, arba paskelbimas atidėtas iki 30 mėnesių nuo paraiškos padavimo ar prioriteto datos.

Paraiška perduodama dizaino ekspertui, kuris atlieka tolimesnę paraiškos ir dizaino ekspertizę. Paraiškos ekspertizės metu nustato, ar pateikti visi dokumentai, ar jie atitinka teisės aktų reikalavimus, prireikus išsiunčia pranešimą trūkumams pašalinti.

Patikrinama ar teisingai suklasifikuotas gaminys, kurio dizaino apsaugos prašoma, pagal paraiškos padavimo dieną galiojusią Lokarno klasifikaciją. Nustačius klasifikavimo trūkumus, išsiunčia pareiškėjui pranešimą.

Atlikus paraiškos ekspertizę atliekama dizaino ekspertizė, kurios tikslas nustatyti, ar pareikštas registruoti dizainas atitinka dizainui keliamus bendrus reikalavimus (Dizaino įstatymo 9 str.). Jeigu dizaino ekspertizės metu ekspertui kyla klausimų, ar reikia papildomos informacijos, pareiškėjui gali būti išsiųstas pranešimas su prašymu pateikti reikalingą informaciją.

Atlikus dizaino ekspertizę, ekspertas priima sprendimą registruoti arba atsisakyti registruoti dizainą. Priėmus sprendimą registruoti dizainą, pareiškėjui išsiunčiamas pranešimas apie priimtą sprendimą ir kad už dizaino įregistravimą, paskelbimą ir liudijimo išdavimą turi būti sumokėtas mokestis.

Jeigu priimamas sprendimas neregistruoti dizaino, pareiškėjas apie tai informuojamas raštu nurodant sprendimo motyvus. Pareiškėjas, nesutikdamas su eksperto sprendimu neregistruoti dizaino, gali prašyti pakartotinės ekspertizės, o jeigu nesutinka ir su jos metu priimtu sprendimu – paduoti apeliaciją VPB Apeliaciniam skyriui.

Pareiškėjui sumokėjus mokestį už dizaino įregistravimą, paskelbimą ir liudijimo išdavimą ir jei yra praėjęs paraiškos neskelbimo laikotarpis, dizaino registracija paskelbiama VPB oficialiame biuletenyje. Per 3 mėnesius nuo dizaino registracijos paskelbimo VPB oficialiame biuletenyje dienos suinteresuoti asmenys turi teisę paduoti protestą, prašydami pripažinti dizaino registraciją negaliojančia, jeigu mano, kad dizainas neatitinka Dizaino įstatymo 9 ar 10 straipsnių reikalavimų

Jeigu per 3 mėnesius nuo dizaino paskelbimo VPB oficialiame biuletenyje protestas negaunamas arba, jį išnagrinėjus – protestas atmetamas, dizaino savininkui išduodamas dizaino registracijos liudijimas.

Nuo dizaino paraiškos padavimo datos atsiranda pirmumo teisė į dizainą ir suteikiama laikina apsauga iki dizaino liudijimo išdavimo.

Vidutiniškai dizainas įregistruojamas ir liudijimas išduodamas praėjus 9 mėnesiams nuo paraiškos padavimo dienos. Dizaino registracijos liudijimo išdavimo terminas priklauso nuo pareiškėjo, suinteresuotų asmenų veiksmų ir įstatyme nustatytų terminų laikymosi.

Paskutinė atnaujinimo data: 2021-08-19