Darbotvarkė

 

Darbotvarkė

2024

 • 2024-03-18

  10:00 - Direktorė Irina Urbonė dalyvauja VPB direktorate.

  11:30 - Direktorė Irina Urbonė dalyvauja VPB pasitarime.

 • 2024-03-14

  14:15 - Direktorė Irina Urbonė dalyvauja darbiniame pasitarime.

  15:00 - Direktorė Irina Urbonė dalyvauja nuotoliniu būdu darbiniame VPB pasitarime.

 • 2024-03-12

  09:30 - Direktorė Irina Urbonė dalyvauja nuotoliniu būdu susitikime su Teisingumo ministerijos atstovais.

  10:30 - Direktorė Irina Urbonė dalyvauja VPB direktorate.

  13:00 - Direktorė Irina Urbonė dalyvauja VPB komisijos posėdyje.

  14:30 - Direktorė Irina Urbonė dalyvauja EPO strateginio plano aptarime.

 • 2024-03-06

  09:00 - Direktorė Irina Urbonė dalyvauja darbiniame susitikime.

  11:00 - Direktorė Irina Urbonė dalyvauja darbiniame susitikime.

  16:00 - Direktorė Irina Urbonė dalyvauja darbiniame susitikime.

 • 2024-03-05

  10:00 - Direktorė Irina Urbonė dalyvauja Bendradarbiavimo susitarimo su PIA pasirašyme.

 • 2024-03-04

  10:00 - Direktorė Irina Urbonė dalyvauja VPB direktorate.

  11:00 - Direktorė Irina Urbonė dalyvauja susitikime su WIPO ir Baltijos šalių IN tarnybų vadovais.

  15:00 - Direktorė Irina Urbonė dalyvauja darbiniame susitikime.

 • 2024-02-28

  09:00 - Direktorė Irina Urbonė dalyvauja VPB kassavaitiniame susitikime.

 • 2024-02-27

  09:00 - Direktorė Irina Urbonė dalyvauja darbiniame kassavaitiniame VPB susitikime.

 • 2024-02-26

  10:00 - Direktorė Irina Urbonė dalyvauja VPB direktorate.

  14:00 - Direktorė Irina Urbonė dalyvauja VPB pasitarime.

  15:00 - Direktorė Irina Urbonė dalyvauja VPB pasitarime.

 • 2024-02-23

  10:00 - Direktorė Irina Urbonė dalyvauja VPB pasitarime.

  13:30 - Direktorė Irina Urbonė dalyvauja VPB pareigybių vertinimo komisijos susitikime.

 • 2024-02-22

  10:00 - Direktorė Irina Urbonė dalyvauja susitikime su ESINT delegacija.

 • 2024-02-21

  08:30 - Direktorė Irina Urbonė dalyvauja renginyje-diskusijoje su ESINT Apeliacinių tarybų atstovais.

  15:30 - Direktorė Irina Urbonė dalyvauja VPB pasitarime.