>
2024-02-26

Mažojo ir vidutinio verslo atstovai stebina aktyvumu – 2024 m. MVĮ fondo projektas

Pasibaigus pirmajam Mažų ir vidutinių įmonių (MVĮ) fondo projekto paraiškų priėmimo mėnesiui, skubame pasidalinti naujausia 2024 metų statistika apie šio projekto įgyvendinimą Europos Sąjungoje ir Lietuvoje.

Norime pasidžiaugti Lietuvos MVĮ aktyvumu šiame projekte – nuo š.m. projekto pradžios per pirmąjį mėnesį Lietuvos verslo atstovai pateikė net 239 paraiškų ir tai yra 31 procentu daugiau lyginant su praėjusių metų pirmu paraiškų priėmimo mėnesiu (164 paraiškos).

Kaip ir praėjusiais metais mažų ir vidutinių įmonių atstovai, įskaitant ir savarankiškai dirbančius asmenis, gali kreiptis dėl su intelektinės nuosavybės apsauga susijusių išlaidų kompensavimo: susigrąžinant dalį prekių ženklų, dizaino, išradimų bei Bendrijos augalų veislių registravimo patirtų išlaidų bei intelektinės nuosavybės (IN) išankstinio nustatymo paslaugos (IP Scan) mokesčio.

Nuo kvietimo teikti paraiškas paskelbimo 2024 m. sausio 22 d., šiais metais per pirmąsias keturias savaites, Europos Sąjungos intelektinės nuosavybės tarnyba (ESINT) iš viso gavo daugiau kaip 6700 paraiškų kompensacijoms gauti dėl 1 čekiu teikiamos paramos (IP Scan paslauga), 2 čekiu teikiamos paramos (prekių ženklai ir dizainas), 3 čekiu teikiamos paramos (išradimai) bei 4 čekiu teikiamos paramos (Bendrijos augalų veislės). Primename, kad praėjusiais metais per tokį pat laikotarpį ESINT pateikta kiek daugiau nei 5000 paraiškų.

Didžiausio populiarumo kaip ir praėjusiais metais sulaukia 2 čekis, skirtas prekių ženklų ir dizaino registracijos mokesčiams padengti.

Primename, kad šiais metais projekto galimybės yra dar labiau išplėstos – svarbiausi pasikeitimai: galimybė gauti kompensaciją iki 2000 eurų teisinėms išlaidoms teikiant naują EPT paraišką bei galimybė gauti kompensaciją tarptautinio prekių ženklų ir (arba) dizaino išplėtimo mokesčiams, įskaitant ES valstybę (-es) narę (-es) ir (arba) ESINT.

Pasinaudoti šiuo projektu yra itin paprasta. Sėkmingam paramos gavimui būtina laikytis šių penkių žingsnių:

  • įsivertinkite, kuriuo čekiu (-iais) norite pasinaudoti;
  • pateikite prašymą ESINT dėl norimos paramos skyrimo;
  • sulaukite teigiamo ESINT sprendimo dėl pasirinkto čekio skyrimo;
  • tik sulaukę teigiamo ESINT sprendimo dėl čekio skyrimo, pateikite paraišką registruoti savo IN ar kreipkitės dėl IP Scan paslaugos suteikimo ir sumokėkite;
  • per nustatytą terminą pateikite prašymą ESINT dėl patirtų išlaidų kompensavimo.

Plačiau apie šį projektą – Europos Sąjungos intelektinės nuosavybės tarnybos svetainėje: https://www.euipo.europa.eu/lt/discover-ip/sme-fund ir Valstybinio patentų biuro svetainėje: https://vpb.lrv.lt/lt/aktualu/2024-m-mvi-fondo-projektas/.

Norinčius sužinoti daugiau apie šį projektą, kviečiame peržiūrėti 2024 m. vasario 6 d. ESINT organizuotą šių metų MVĮ fondo projekto pristatymą, kurio metu būsite supažindinti kaip šiais metais organizuojamas paraiškų teikimo procesas, kaip gauti išlaidų kompensacijas teikiant IP Scan, prekių ženklų, dizaino, išradimų bei Bendrijos augalų veislių paraiškų prašymus, išgirsite atsakymus į dažniausiai užduodamus klausimus:https://euipo.europa.eu/knowledge/course/view.php?id=5156.

Dėl papildomos informacijos ar kilus klausimams, kviečiame kreiptis tiesiogiai į ESINT – [email protected] arba į Valstybinį patentų biurą – [email protected] arba telefonu +370 5 278 02 97.