2019-07-18

5 dalykai, į kuriuos reiktų atkreipti dėmesį kuriant prekių ženklą

Tinkamo prekių ženklo pasirinkimas yra ypač svarbus žingsnis sėkmingai verslo veiklai: unikalus, dėmesį patraukiantis ženklas padeda ne tik išsiskirti rinkoje, bet ir stiprinti verslo reputaciją. Kaip sukurti produktui ar paslaugai tinkamą prekių ženklą? Siekiant išvengti kūrybinių procesų koregavimo, ar net prekių ženklo kūrimo iš naujo, būtina atkreipti dėmesį į šiuos penkis svarbiausius dalykus:

1. Ženklą sudarantys elementai

Ženklą gali sudaryti patys įvairiausi žymenys, pavyzdžiui, žodžiai, asmenų vardai, pavardės, meniniai pseudonimai, juridinių asmenų pavadinimai, šūkiai, raidės, skaičiai, piešiniai, emblemos, erdvinės formos, spalvos ar netgi garsas arba judesys. Pagal ženklą sudarančius elementus ženklai skirstomi į žodinius, grafinius, erdvinius, garsinius, spalvinius, judesio ir kitas rūšis. Pažymėtina, kad kvapas ir skonis kaip prekių ženklai Lietuvoje šiuo metu neregistruojami.

2. Ženklo santykis su prekėmis ar paslaugomis

Vienas iš svarbiausių registruojamam ženklui keliamų reikalavimų – juo žymimų prekių ir paslaugų aprašymo vengimas. Ženklas turėtų būti „nutolęs“ nuo žymimų prekių ar paslaugų charakteristikų: jis neturėtų būti sudarytas iš žymenų, nurodančių prekių ar paslaugų rūšį, kokybę, kiekį, paskirtį, vertę, geografinę kilmę, pagaminimo ar paslaugos suteikimo laiką ir pan. Pavyzdžiui, žodis „obuolys“ nebus tinkamas prekių ženklas obuoliams žymėti, tačiau analogiškas žodis anglų kalba „Apple“ bus tinkamas kompiuteriams bei telefonams žymėti; žodis „langas“ ar „langai“ nebus tinkamas langams žymėti, tačiau „Windows“, nors taip pat bendrinis žodis, yra tinkamas kompiuterių programinei įrangai žymėti; žodis „uoga“ ir bet kuri konkreti uogos rūšis nebus tinkami uogoms, kaip prekei, žymėti, tačiau „Blackberry“  gali būti naudojamas žymėti prekėms, visiškai nesusijusioms su uogomis.

3. Santykis su ankstesnėmis teisėmis

Prieš paduodant paraišką prekių ženklui registruoti, labai svarbu įsitikinti, ar teisė į šį žymenį nepriklauso kitiems asmenims. Visų pirma, rekomenduotina atlikti paiešką, ar nėra įregistruotų ar pareikštų registruoti ankstesnių tapačių ar panašių nacionalinių, Europos Sąjungos ar tarptautinių prekių ženklų tapačioms ar panašioms prekėms ar paslaugoms žymėti. Paiešką galima atlikti nemokamose prekių ženklų duomenų bazėse. Taip pat svarbu patikrinti, ar pageidaujamas registruoti žymuo nėra įregistruotas kaip kito asmens juridinio asmens pavadinimas, domenas, dizainas, ar jo nesudaro geografinė nuoroda, augalų veislės pavadinimas, oficialus valstybės simbolis, neregistruotinas tarptautinis farmacinės medžiagos pavadinimas, ar žymuo nėra laikomas kalbos klaida ar svetimybe, taip pat ar žymuo nėra saugomas kaip plačiai žinomas ženklas.

4. Kokioje rinkoje naudosiu?

Prekių ženklo registracija Valstybiniame patentų biure užtikrina apsaugą tik Lietuvos teritorijoje. Tačiau eksporto atveju prekių ženklą tikslinga apsaugoti ir eksporto rinkose. Dėl šios priežasties itin svarbu apgalvoti, kokių valstybių teritorijose bus vystomas verslas ir apsaugą tose rinkose užsitikrinti dar prieš pradedant realią veiklą. Be to, svarbu įvertinti ir kaip atitinkama visuomenės dalis suvokia prekių ženklu pasirinktą terminą, ar tas pats terminas skirtingose šalyse nesukelia skirtingų asociacijų, kurios galėtų tapti kliūtimi ženklo registracijai.

5. 5 metų perspektyva dėl realaus ženklo naudojimo

Paduodant paraišką svarbu gerai apgalvoti, kokioms prekėms ar paslaugoms žymėti bus naudojamas ženklas. Patartina pagalvoti ir apie galimas verslo perspektyvas bent jau artimiausių 5 metų laikotarpiu, nes padavus paraišką, papildomas į ženklo apsaugą patenkančias prekes ar paslaugas galima nurodyti tik padavus naują paraišką. Be to, 5 metus nenaudojamas prekių ženklas gali būti panaikintas suinteresuotų asmenų prašymu.