Prekių ženklai

Dėl laikinų techninių nesklandumų, šiuo metų galimybės pateikti protestą ar apeliaciją elektroniniu būdu nėra. Atsiprašome už sukeltus nepatogumus.

Fizinių asmenų (pareiškėjų, savininkų ir jų atstovų) vardas, pavardė ir adresas skelbiami viešai Valstybinio patentų biuro Oficialiame biuletenyje ir duomenų bazėse internete. Fiziniai asmenys teikiamuose dokumentuose neprivalo pateikti gyvenamosios vietos adreso, tačiau privalo pateikti adresą, kuriuo su jais būtų galima susisiekti Lietuvoje. Asmens duomenų skelbimo tikslas, atitinkantis BDAR 6 str. 1 dalies e punktą – informuoti kompetentingas institucijas ir visuomenę apie pramoninės nuosavybės teises.

Paduoti prekių ženklo paraišką

Pratęsti galiojimo terminą

Pildyti

Atlikti pakeitimą paraiškoje ar registre

Pildyti

Perduoti teises*

Pildyti

Užprotestuoti registraciją

Pildyti

Padalinti ženklo paraišką arba registraciją

Pildyti

 * Prašymas turi būti pasirašytas elektroniniu parašu pagal techninius reikalavimus, nurodytus sistemos vartotojo instrukcijoje.

Elektroniniu būdu prašymus galima pateikti prisijungus prie VPB elektroninės pareiškėjų aptarnavimo sistemos („EPAS“) per šiame puslapyje pateiktą nuorodą. Prieš naudodamiesi elektroninėmis paslaugomis susipažinkite su taisyklėmis ir instrukcija.

 

1. Išsirinkite prašymą, kurį norite pateikti:

Prašymo kodas

Prašymo pavadinimas

PREKIŲ ŽENKLAI

Z070

Pratęsti įstatymo nustatytą terminą

Z150

Mokestis už prekių ženklo registravimą

Z230

Išduoti paraiškos patvirtintą kopiją

Z240

Išduoti išrašą iš registro

Z151

Išduoti registracijos liudijimo dublikatą

ZP-2

Sutrumpinti prekių ir (arba) paslaugų sąrašą* **

ZP-3

Prašymas ištaisyti klaidą (-as) paraiškoje ženklui registruoti ir (arba) prekių ženklų registre**

ZP-8

Įregistruoti licencinę (sublicencinę) sutartį**

ZP-9

Licencinės/sublicencinės sutarties sudarymo patvirtinimas**

ZP-at

Atšaukti paraišką arba išregistruoti ženklą*

ZP-2t

Nacionalinę ženklo registraciją pakeisti tarptautine registracija

AP-1

Apeliacija dėl atsisakymo registruoti ženklą arba kitų procedūrinių sprendimų

AP-3

Prašymas dėl ženklo registracijos pripažinimo negaliojančia

AP-4

Prašymas dėl ženklo registracijos panaikinimo

 

Prašymas susipažinti su kolektyvinio ženklo naudojimo nuostatais (prašymas)

ZP-10

Atlikti pakartotinę ekspertizę

 

Atidėti apeliaciją ar protestą

 

Nutraukti apeliaciją ar protestą

 

Sustabdyti apeliaciją ar protestą

 

Paskirti žodinį protesto ar apeliacijos nagrinėjimą

 

Motyvuoto atsakymo į protestą teikimo forma

 

Motyvuotų protesto argumentų teikimo forma

 

Rašytinių įrodymų teikimas

* Prašymas turi būti pasirašytas elektroniniu parašu pagal techninius reikalavimus, nurodytus sistemos vartotojo instrukcijoje.

 ** Prašymas turi būti paduotas užpildant atitinkamos VPB patvirtintos formos elektroninę rinkmeną.

 

2. Parsisiųskite prašymo formą, užpildykite ir išsaugokite savo kompiuteryje arba galite naudoti jau parengtus laisvos formos dokumentus.

 

3. Prisijunkite prie EPAS sistemos ir pateikite.

 

Paraiškos teikimo etapai: prekių ženklų paraiškos teikiamos https://prasymai.vpb.lt. Apmokėti paraiškos teikimo mokestį galima per menių punktą „Prašymų apmokėjimas“. Paraiškų pildymas baigiamas savitarnos svetainėje https://mano.vpb.lt. Savitarnos svetainėje galėsite matyti aktyvias paraiškas, jas apmokėti ir pateikti Valstybiniam patentų biurui.

Prašymo teikimo etapai: prašymai teikiami https://prasymai.vpb.lt. Apmokėti prašymo mokestį galima per menių punktą „Prašymų apmokėjimas“. Prašymų pildymas baigiamas savitarnos svetainėje https://mano.vpb.lt. Savitarnos svetainėje galėsite matyti aktyvius prašymus, juos apmokėti ir pateikti Valstybiniam patentų biurui.

Paskutinė atnaujinimo data: 2019-07-22