„TMview” įrankio naudojimas Lietuvoje

2018-06-13

„TMview“ – internetinė informacijos paieškos priemonė (www.tmdn.org/tmview/welcome), leidžianti vartotojui bet kur ir bet kada nemokamai gauti viešus duomenis apie Europos Sąjungoje ir jos valstybėse narėse, JAV, Kanadoje, Kinijoje, Pietų Korėjoje, Rusijoje ir kitose valstybėse įregistruotus bei pareikštus registruoti prekių ženklus. „TMview“ yra Europos prekių ženklų ir dizaino tinklo projektas, sukurtas ES intelektinės nuosavybės tarnybai bendradarbiaujant su ES valstybių narių pramoninės nuosavybės apsaugos tarnybomis.