Sporto, mokslo ir inovacijų sinergija − akademinis požiūris | Henrikas Paulauskas

2018-06-13

Henrikas Paulauskas − Lietuvos sporto universiteto Sporto mokslo ir inovacijų instituto biomedicinos mokslų srities doktorantas. Jo veiklos sritys apima žmogaus termoreguliacijos tyrimus, įvairių fizinių krūvių bei socialinio, temperatūrinio streso poveikį organizmui, t. y., minėtų dalykų poveikį kognityvinei, motorinei, endokrininei funkcijai ir imunitetui. H. Paulausko pranešimas skaitytas Lietuvos Respublikos valstybinio patentų biuro kartu su Kūno kultūros ir sporto departamentu prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės, Lietuvos tautiniu olimpiniu komitetu, Europos Sąjungos intelektinės nuosavybės tarnyba bei Pasaulinės intelektinės nuosavybės organizacija surengtoje konferencijoje „Intelektinė nuosavybė ir sportas“ (2016 m. balandžio 13-14 d.). Regioninėje konferencijoje „Intelektinė nuosavybė ir sportas“ aptartos glaudžios intelektinės nuosavybės bei sporto sąsajos, supažindinta su intelektinės nuosavybės reikšme sporto bendruomenei, su padirbamų sporto priemonių daroma žala sportininkams ir sporto sektoriui bei inovacijų įtaka sporto pasiekimams, taip pat aptarta autorių ir gretutinių teisių apsaugos problematika sporto renginių transliacijų metu. Daugiau informacijos − www.ipconference.lt.