Išvirkščioji inovacijų pusė: dopingo pasekmės | Ieva Lukošiūtė-Stanikūnienė

2018-06-13

Ieva Lukošiūtė-Stanikūnienė − Lietuvos antidopingo agentūros direktorė. 2012 − 2016 metais išrinkta Europos Tarybos Antidopingo konvencijos švietimo grupės pirmininke ir koordinacinės grupės nare. 2009 metais Lietuvos sporto universitete apgynė biomedicinos mokslų srities biologijos mokslo krypties daktaro disertaciją „Žmogaus motorinės sistemos adaptacija prie hipertermijos” ir gavo daktaro mokslo laipsnį. 2014 metais Sočio Žiemos Olimpinių žaidynių metu, organizacinio komiteto kvietimu, dirbo tarptautiniu dopingo kontrolės pareigūnu. 2015 m. Europos Baku žaidynių metu, Pasaulinės antidopingo agentūros kvietimu prisijungė prie antidopingo informacinės sklaidos komandos. 2016 metais pakviesta stebėtoja į Pasaulinės antidopigo agentūros švietimo komitetą. I. Lukošiūtės-Stanikūnienės pranešimas skaitytas Lietuvos Respublikos valstybinio patentų biuro kartu su Kūno kultūros ir sporto departamentu prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės, Lietuvos tautiniu olimpiniu komitetu, Europos Sąjungos intelektinės nuosavybės tarnyba bei Pasaulinės intelektinės nuosavybės organizacija surengtoje konferencijoje „Intelektinė nuosavybė ir sportas“ (2016 m. balandžio 13-14 d.). Regioninėje konferencijoje „Intelektinė nuosavybė ir sportas“ aptartos glaudžios intelektinės nuosavybės bei sporto sąsajos, supažindinta su intelektinės nuosavybės reikšme sporto bendruomenei, su padirbamų sporto priemonių daroma žala sportininkams ir sporto sektoriui bei inovacijų įtaka sporto pasiekimams, taip pat aptarta autorių ir gretutinių teisių apsaugos problematika sporto renginių transliacijų metu. Daugiau informacijos − www.ipconference.lt.