Parama inovacijoms

Paramą inovacijoms įgyvendina Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūra (MITA), įgyvendinanti inovacijų plėtrai, naujų technologijų atsiradimui reikalingų mokslinių tyrimų ir eksperimentinės (socialinės, kultūrinės) plėtros (MTEP) politiką.

Inopatentas – priemonė intelektinei nuosavybei apsaugoti, kurios tikslas paskatinti juridinius asmenis patentuoti išradimus ir registruoti dizainą tarptautiniu mastu.

Visos MITA programos (priemonės)

 

Pagrindinės mokestinės lengvatos, susijusios su intelektinės nuosavybės objektų naudojimu:

  • lengvatinis 5 procentų pelno mokesčio tarifas, taikomas apmokestinamajam pelnui, gautam iš pagal autorių teisę saugomos kompiuterio programos ar patentabilumo kriterijus atitinkančio išradimo naudojimo, pardavimo ar kitokio perleidimo nuosavybėn (Pelno mokesčio įstatymo 5 straipsnis).
  • Mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros (MTEP) darbų sąnaudų atskaitymas (Pelno mokesčio 171 straipsnis)

 

 

 

 

Paskutinė atnaujinimo data: 2022-01-20