Topografijos registravimo procedūra

Asmuo, norintis įregistruoti topografiją, turi paduoti paraišką Valstybiniam patentų biurui. Už paraiškos įregistruoti puslaidininkinių gaminių topografiją padavimą nustatytas 69 Eur mokestis. Paraiška turi būti paduodama ne vėliau kaip per 2 metus nuo pirmojo komercinio topografijos panaudojimo pasaulyje. Valstybinis patentų biuras patikrina, ar paraiška topografijai registruoti atitinka reikalavimus. Topografija registruojama Lietuvos Respublikos topografijų registre. Pareiškėjas, nesutinkantis su Valstybinio patentų biuro sprendimu pripažinti paraišką nepaduota, per 3 mėnesius nuo pranešimo išsiuntimo dienos gali pareikšti apeliaciją Valstybinio patentų biuro Apeliaciniam skyriui. Suinteresuoti asmenys per 3 mėnesius nuo topografijos registravimo paskelbimo dienos gali pareikšti protestą dėl topografijos registravimo.

Paskutinė atnaujinimo data: 2020-03-15