Pateikti popierinį prašymą (formos)

Formos kodas Formos paskirtis Formatas
TP-1 PRAŠYMAS REGISTRUOTI PUSLAIDININKINIO GAMINIO TOPOGRAFIJĄ

PDF

DOC

TP-2 PAREIŠKIMAS DĖL AUTORYSTĖS IR DOKUMENTAS, PATVIRTINANTIS AUTORIAUS TEISIŲ PERDAVIMĄ

PDF

DOC

T-2 PROTESTAS DĖL PUSLAIDININKINIO GAMINIO TOPOGRAFIJOS REGISTRAVIMO

PDF

DOC

 

Paskutinė atnaujinimo data: 2020-03-15