Prieš pradedant registruoti ženklą

Valstybinis patentų biuras, atlikdamas pareikšto registruoti žymens ekspertizę, vertina tik pareikšto registruoti žymens atitiktį Prekių ženklų įstatyme numatytiems reikalavimams (ar žymuo atitinka absoliučius reikalavimus ir ar tinkamai sudarytas prekių ir paslaugų sąrašas) ir nevertina šio žymens santykio su ankstesnėmis trečiųjų asmenų intelektinės nuosavybės teisėmis.

Prieš paduodant paraišką prekių ženklui registruoti, visų pirma rekomenduojama atlikti paiešką, ar nėra įregistruotų ar pareikštų registruoti ankstesnių tapačių ar panašių prekių ženklų tapačioms ar panašioms prekėms ar paslaugoms žymėti. Paiešką galima atlikti nemokamose prekių ženklų duomenų bazėse. 

Prekių ženklų duomenų bazės

Taip pat rekomenduojama pasitikrinti, pageidaujamas registruoti žymuo nėra įregistruotas kaip geografinė nuoroda, kaip oficialus simbolis, neregistruotinas tarptautinis farmacinės medžiagos pavadinimas, juridinio asmens pavadinimas ar dizainas, ar žymuo nėra laikomas kalbos klaida ar svetimybe, ar žymuo nėra saugomas kaip plačiai žinomas ženklas.

Geografinės nuorodos

Geografinė nuoroda - vietovardis ar kitas žodis arba žymuo, pagal kurį galima tiesiogiai arba netiesiogiai nustatyti, kad prekė yra kilusi iš tam tikros teritorijos, regiono ar vietovės, ir kuris sieja tos prekės kokybę, reputaciją ar kitas esmines savybes su jos geografine kilme

Prekių ženklų įstatymo 6 straipsnis numato, kad žymuo nepripažįstamas ženklu  ir neregistruojamas arba įregistruoto ženklo registracija pripažįstama negaliojančia, jeigu jis yra:

  • sudarytas iš geografinės nuorodos arba turi geografinę nuorodą, skirtą žymėti prekėms, kilusioms iš kitos nei nurodytoji kilmės vieta, jeigu šios nuorodos naudojimas tokių prekių ženkle Lietuvos Respublikoje gali klaidinti visuomenę dėl tikrosios prekių kilmės vietos. Ši nuostata taikoma ir ženklams su geografine nuoroda, kuri, nors ir teisingai nurodo prekių kilmės vietą, tačiau gali klaidinti visuomenę neteisingai informuodama, kad prekės kilusios iš kitos vietos;
  • sudarytas iš geografinės nuorodos arba turi geografinę nuorodą, skirtą žymėti vynui ar stipriems alkoholiniams gėrimams, kilusiems iš kitos nei nurodytoji kilmės vieta, net ir tada, kai jis nurodo tikrąją prekių kilmės vietą, arba kai ta geografinė nuoroda pateikiama išversta į kitą kalbą, ar kai ji vartojama su papildomais apibūdinamaisiais žodžiais, pavyzdžiui, „rūšis“, „tipas“, „stilius“, „imitacija“ ar panašiai.

Taip pat  ženklas neregistruojamas, jeigu jis gali klaidinti dėl geografinės kilmės.

Ženklo atitikimą šiems reikalavimams tikrina ekspertas prekių ženklo ekspertizės metu, šio reikalavimo pagrindu galima užginčyti ženklo registraciją paduodant protestą.

Prekių ženklų įstatymo 7 straipsnis numato, kad ženklo registracija pripažįstama negaliojančia, jeigu jis yra

  • tapatus Lietuvos Respublikoje saugomai geografinei nuorodai arba klaidinamai į ją panašus, išskyrus tokią nuorodą, kuri kaip nesaugomas elementas įtraukta į ženklą, registruojamą asmens, turinčio teisę naudoti tą geografinę nuorodą;

Ženklo ekspertizės metu ekspertas netikrina ženklo atitikimo šiam reikalavimui, tačiau suinteresuoti asmenys gali užginčyti ženklo registraciją šiuo pagrindu.

Europos Sąjungoje saugomų geografinių ir kilmės nuorodų paieška: žemės ūkio produktai (DOOR duomenų bazė), vynai ir spiritiniai gėrimai (E-Bacchus duomenų bazė)

 

Kitų valstybių oficialūs simboliai

Prekių ženklų įstatymo 6 straipsnis numato, kad žymuo nepripažįstamas ženklu  ir neregistruojamas arba įregistruoto ženklo registracija pripažįstama negaliojančia, jeigu jis yra:

  • sudarytas iš žymenų, kuriems registruoti nėra gauta kitų valstybių ar tarptautinių organizacijų kompetentingų institucijų sutikimo ir kuriuos turi būti atsisakyta registruoti arba kurių registracija turi būti pripažinta negaliojančia pagal Paryžiaus konvencijos 6(ter) straipsnį;

Ženklo atitikimą šiems reikalavimams tikrina ekspertas prekių ženklo ekspertizės metu, šio reikalavimo pagrindu galima užginčyti ženklo registraciją paduodant protestą.

Paryžiaus konvencijos 6ter straipsnio duomenų bazė

 

INN - neregistruotini tarptautiniai farmacinių medžiagų pavadinimai

INN – tai neregistruotini tarptautiniai farmacinių medžiagų pavadinimai, kuriuos tvirtina ir jų sąrašą sudaro Pasaulio sveikatos organizacija. Prekių ženklais negali būti bendriniai pavadinimai, neturintys jokio skiriamojo požymio žymenys, žymenys, kurie žymi ar nurodo tik prekių rūšį, paskirtį ar kitas prekių charakteristikas, taip pat  ženklai negali klaidinti dėl prekių rūšies ir kt. (Prekių ženklų įstatymo 6 straipsnis). Todėl prekių ženklai negali būti sudaryti tik iš INN ir ženklo atitikimą šiems reikalavimams tikrina ekspertas prekių ženklo ekspertizės metu, šio reikalavimo pagrindu galima užginčyti ženklo registraciją paduodant protestą.

INN sąrašas

 

Kalbos klaidos, svetimybės ženkluose

Prekių ženklų įstatymo 6 straipsnis numato, kad žymuo nepripažįstamas ženklu  ir neregistruojamas arba įregistruoto ženklo registracija pripažįstama negaliojančia, jeigu jis yra:

  • prieštarauja moralei ar viešajai tvarkai, etinėms visuomenės normoms, žmoniškumo principams;

Ženklo atitikimą šiems reikalavimams tikrina ekspertas prekių ženklo ekspertizės metu, šio reikalavimo pagrindu galima užginčyti ženklo registraciją paduodant protestą.

Didžiųjų kalbos klaidų, svetimybių, keiksmažodžių, žargono vartojimas ženkle gali būti pagrindas neregistruoti ženklo. Todėl ekspertas patikrina lietuvių kalbos žodyną, ar ženkle esantys žymenys nėra priskiriami prie tokių nevartotinų ženkluose žymenų. Lietuvių kalba yra kintanti, todėl prieš registruojant ženklą patartina pasitikrinti Valstybinės lietuvių kalbos komisijos konsultacijos banke, ar konkretus žodis nėra įtrauktas į didžiųjų kalbos klaidų sąrašą, nevartotinų svetimybių sąrašą

Didžiųjų kalbos klaidų sąrašas

Neteiktinų svetimybių sąrašas

 

Plačiai žinomi prekių ženklai

Prekių ženklų įstatymo 7 straipsnis numato, kad ženklo registracija pripažįstama negaliojančia, jeigu jis yra:

  • tapatus šio įstatymo 9 straipsnio nustatyta tvarka Lietuvos Respublikoje pripažintam plačiai žinomu ženklui, priklausančiam kitam asmeniui, arba klaidinamai į jį panašus;

Ženklo ekspertizės metu ekspertas netikrina ženklo atitikimo šiam reikalavimui, tačiau suinteresuoti asmenys gali užginčyti ženklo registraciją šiuo pagrindu.

Lietuvos Respublikoje pripažinti plačiai žinomi ženklai yra šie:

Eilės Nr.

Plačiai žinomo ženklo vaizdas

Reg. Nr.

Teismo sprendimo data

Teismo sprendimo šaltinis (jeigu paskelbta)

  1

13604

2007-12-03

 Lietuvos apeliacinis teismas, byla 2A-180/2007

  2

20336

Išregistruotas

1998-02-06

Vilniaus apygardos teismo sprendimas, priimtas civilinėje byloje Akcinė bendrovė PHILIP MORRIS LIETUVA v. Estijos bendrovė „EESTI TUBAKAS“, bylos Nr. 2-0016-97.  

   3

http://www.vpb.lt/db/img/ZP/ZP_13529.gif

20335

Išregistruotas

1998-02-06

Vilniaus apygardos teismo sprendimas, priimtas civilinėje byloje Akcinė bendrovė PHILIP MORRIS LIETUVA v. Estijos bendrovė „EESTI TUBAKAS“, bylos Nr. 2-0016-97

  4 

RAMA

 

26692

2001-10-17

Vilniaus apygardos teismo 2001 m. spalio 17 d. sprendimas, priimtas civilinėje byloje Olandijos įmonė UNILEVER N.V. v. Lenkijos įmonė Nadodrzannskie Zaklady Przemyslu Tluszeczuwego Nr. 2 43-930-2001

   5

747056

2002-10-28

Vilniaus apygardos teismo 2002 m. spalio 28 d. sprendimas, priimtas civilinėje byloje UAB „Russkoje Radio Evrazija“ v. UAB „RUSSKOJE RADIO“, bylos Nr. 2 40-62/2002 m.

   6

http://www.vpb.lt/db/img/ZP/ZP_7068.gif

http://www.vpb.lt/db/img/ZP/ZP_7067.gif

22330

22331

24145

2003-09-15

Vilniaus apygardos teismo 2003 m. rugsėjo 15 d. sprendimas, priimtas civilinėje byloje Jungtinių Amerikos Valstijų bendrovė „Nike International LTD“ v. Ispanijos bendrovė „Campomar SL“, bylos Nr.2(40)-184-2003 m.

   7

http://www.vpb.lt/db/img/RL/RL_7963.gif

9131

9132

2003-12-15 (ženklai pripažinti plačiai žinomais nuo 1995-11-24)

Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2003 m. gruodžio 15 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Japonijos bendrovė „Japan Tobaco Inc.“ v. Jungtinių Amerikos Valstijų bendrovė „Schrader-Bridgeport International Inc., bylos Nr. 3K-3-1191/2003.  

    8

AQUAFRESH

11211

2008-09-01 (ženklas pripažintas plačiai žinomu nuo 2000-09-05)

 

Lietuvos Apeliacinis teismas, bylos Nr. 2A–183/2008 S

    9

CHIVAS REGAL

6225

2004-06-15 (ženklas pripažintas plačiai žinomu iki 1998-12-09)

Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2004 m. birželio 15 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Didžiosios Britanijos (Škotija) bendrovė Chivas Brothers Limited v. Vokietijos bendrovė „Carat Tiernahrungsges m.b.H“, bylos Nr. 2A-161/2004.  

   10

LEGO

12181

Išregistruotas

2005-02-10 (ženklas pripažintas plačiai žinomu nuo 2001-12-04)

Vilniaus apygardos teismo 2005 m. vasario 10 d. sprendimas, priimtas civilinėje byloje Danijos įmonė KIRKBI A/S v. UAB „Legosta“, bylos Nr. 2-162-39-2005.  

   11

KINDER

9088

2008-05-08 (ženklas pripažintas plačiai žinomu iki 2005-03-16)

Vilniaus apygardos teismo 2008 m. gegužės 8 d. sprendimas, bylos Nr. 2-61-45/08

Pripažinti plačiai žinomu Lietuvos Respublikoje iki 2005-03-16

   12

ŽMONĖS

38906

2013-05-22 (ženklas pripažintas plačiai žinomu nuo 2009-06-08)

Vilniaus apygardos teismo 2013 m. gegužės 22 d. sprendimas, bylos Nr. 2-2834-603/2013

Pripažinti plačiai žinomu Lietuvos Respublikoje nuo 2009-06-08.

 

Juridinių asmenų pavadinimai

Prekių ženklų įstatymo 7 straipsnis numato, kad ženklo registracija pripažįstama negaliojančia, jeigu jis yra:

  • tapatus juridinio asmens pavadinimui arba klaidinamai panašus į juridinio asmens pavadinimą, priklausantį kitam asmeniui, kuris teisę į tą pavadinimą Lietuvos Respublikoje įgijo iki paraiškos įregistruoti ženklą padavimo arba prioriteto datos, jeigu datoje nurodytą dieną juridinis asmuo turėjo teisę į tą pačią ar panašią veiklą, kuriai gali būti priskiriamos įregistruotu ženklu žymimos prekės ir (ar) paslaugos;

Ženklo ekspertizės metu ekspertas netikrina ženklo atitikimo šiam reikalavimui, tačiau suinteresuoti asmenys gali užginčyti ženklo registraciją šiuo pagrindu.

Juridinių asmenų pavadinimų paieška

 

Kiti pramoninės nuosavybės objektai

Prekių ženklų įstatymo 7straipsnis numato, kad ženklo registracija pripažįstama negaliojančia, jeigu jis yra:

  • tapatus saugomam pramoniniam dizainui ar kitam pramoninės nuosavybės objektui, autorių teisių saugomam literatūros, mokslo, meno kūriniui, žinomo asmens pavardei ar vardui, meniniam pseudonimui ar kito asmens portretui arba yra klaidinamai į jį panašus, išskyrus atvejus, kai šių teisių savininkas ar jo teisių perėmėjas yra davęs sutikimą;

Ženklo ekspertizės metu ekspertas netikrina ženklo atitikimo šiam reikalavimui, tačiau suinteresuoti asmenys gali užginčyti ženklo registraciją šiuo pagrindu.

Nacionalinių dizainų paieška

Bendrijos dizaino paieška

Lietuvoje registruotų augalų veislių paieška

ES saugomų augalų veislių paieška

 Pasirinkto registruoti žymens patikrą rekomenduojama atlikti ir bendrose interneto paieškos sistemose – tam, kad būtų galima įvertinti ar pasirinktas žodis konkrečioje verslo srityje nėra tapęs bendriniu ir aprašomuoju (dažnai naudojamas įvairių toje verslo srityje veikiančių subjektų), kadangi toks naudojimas gali silpninti pasirinkto registruoti žymens skiriamąjį požymį.

Paskutinė atnaujinimo data: 2019-01-28