Prekių ženklų paieška

Valstybinis patentų biuras, atlikdamas pareikšto registruoti žymens ekspertizę, vertina tik pareikšto registruoti žymens atitiktį Prekių ženklų įstatyme numatytiems reikalavimams (ar žymuo atitinka absoliučius reikalavimus ir ar tinkamai sudarytas prekių ir paslaugų sąrašas) ir nevertina šio žymens santykio su ankstesnėmis trečiųjų asmenų intelektinės nuosavybės teisėmis. Čia galite rasti išsamų sąrašą veiksmų, kuriuos rekomenduojame atlikti prieš paduodant prekių ženklo paraišką.

Lietuvoje galioja nacionaliniai prekių ženklai, tarptautiniai prekių ženklai (tarptautinių ženklų registracijos, išplėstos į Lietuvą) bei Europos Sąjungos prekių ženklai, todėl paiešką rekomenduojama atlikti šiuos ženklus registruojančių tarnybų duomenų bazėse arba TMview duomenų bazėje.

Nemokamą paiešką dėl anksčiau pareikštų registruoti ar įregistruotų prekių ženklų galima atlikti šiose viešose duomenų bazėse:

 „Lietuvos Respublikos prekių ženklų duomenų bazė“ – duomenys apie nacionalines prekių ženklų paraiškas ir registracijas

„eSearch plus“ – duomenys apie ES prekių ženklų paraiškas ir registracijas, kuriuos registruoja Europos Sąjungos intelektinės nuosavybės tarnyba

„Madrid Monitor“ – duomenys apie tarptautinių registracijų prekių ženklus, kuriuos registruoja Pasaulinės intelektinės nuosavybės organizacija

„TMview“ – duomenų bazė, kurioje galima rasti ne tik nacionalinius ženklus, ES prekių ženklus ir tarptautines ženklų registracijas, bet ir kitose valstybėse pareikštus registruoti ar registruotus prekių ženklus.

Paiešką galima atlikti pagal žymens žodinę dalį (jeigu žymenį sudaro daugiau nei vienas žodis – paiešką rekomenduojama atlikti ir pagal kiekvieną jį sudarantį žodį atskirai), paraiškos numerį, registracijos numerį, prekių  ar paslaugų, savininko pavadinimą, tarptautinės ženklų vaizdinių elementų klasifikacijos indeksus. Atliekant paiešką pagal žodinius elementus rekomenduojama naudoti lietuviškas raides ir jų atitikmenį lotynų kalbos rašmenimis ar net užsienio kalba, jeigu ženkle yra prasminių žodžių. Esearch plus ir TMview duomenų bazėse paiešką galima atlikti ir pagal ženklo atvaizdą.

Pasirinkto registruoti žymens patikrą rekomenduojama atlikti ir bendrose interneto paieškos sistemose – tam, kad būtų galima įvertinti ar pasirinktas žodis konkrečioje verslo srityje nėra tapęs bendriniu ir aprašomuoju (dažnai naudojamas įvairių toje verslo srityje veikiančių subjektų), kadangi toks naudojimas gali silpninti pasirinkto registruoti žymens skiriamąjį požymį.