Prekių ženklo registracijos galiojimas

Prekių ženklo registracija galioja dešimt metų nuo paraiškos padavimo datos. Prekių ženklo registraciją galima atnaujinti kitam 10 metų laikotarpiui, atnaujinimų skaičius nėra ribojamas. Prašymas pratęsti ženklo galiojimą turi būti pateiktas per paskutinius ženklo registracijos galiojimo metus. Laiku nesumokėjus mokesčio, 50 procentų padidintas mokestis gali būti sumokėtas per 6 mėnesius nuo registracijos galiojimo pasibaigimo dienos.

Ženklo savininkas, norėdamas pratęsti ženklo registracijos galiojimą kitam 10 metų laikotarpiui turi pateikti prašymą elektronine ar popierine forma ir sumokėti mokestį.

Mokesčio už prekių ženklo galiojimą pratęsimo dydis priklauso nuo prekių ir paslaugų, kurioms registruotas ženklas, skaičiaus.

Už prekių ženklo galiojimo mokesčių sumokėjimą nustatytais terminais yra atsakingas pats pareiškėjas ar prekių ženklo savininkas. Valstybinis patentų biuras gali, tačiau neprivalo, priminti apie artėjantį prekių ženklo galiojimo termino pasibaigimą.

Pateikti prašymą pratęsti ženklo galiojimą.

Paskutinė atnaujinimo data: 2018-08-28