Bendrosios pastabos

Prekių ar paslaugų pavadinimai, pateikti klasių antraštėse, bendrais bruožais nurodo sritis, prie kurių priklauso prekės ar paslaugos. Norint tiksliai sužinoti kurio nors gaminio arba paslaugos klasę, reikia žiūrėti Abėcėlinį sąrašą.

 

PREKĖS

Jei gaminio nepavyksta klasifikuoti pagal prekių Klasių arba Abėcėlinį sąrašus ar Aiškinamąsias pastabas, patariama vadovautis šiais kriterijais:

(a) baigtiniai gaminiai paprastai klasifikuojami pagal jų atliekamą funkciją arba vartojimo sritį; jeigu tokios gaminių funkcijos ar vartojimo srities klasių antraštėse nėra, jie klasifikuojami pagal analogiją su kitais panašiais gaminiais, esančiais Abėcėliniame sąraše. Jei tokių gaminių nerandama, taikomi kiti kriterijai, pavyzdžiui, medžiagos, iš kurios gaminys pagamintas, arba veikimo būdo;

(b) keleto paskirčių kombinuoti gaminiai (pavyzdžiui, laikrodžiai su įmontuotais radijo imtuvais) gali būti priskiriami prie visų klasių, kurios atitinka kiekvieną šių gaminių funkciją arba jų paskirtį. Jei tokių funkcijų ar vartojimo sričių nėra minima nė vienoje klasių antraštėje, reikia vadovautis kriterijais, nurodytais (a) papunktyje;

(c) neapdirbtos arba iš dalies apdirbtos žaliavos paprastai klasifikuojamos pagal vyraujančią medžiagą;

(d) prekės, kurios yra kito gaminio dalys, paprastai priskiriamos prie tos pačios klasės kaip ir tas gaminys, jei negali būti naudojamos kitiems tikslams. Visais kitais atvejais vadovaujamasi (a) papunktyje nurodytais kriterijais;

(e) jeigu gaminys, baigtas ar pusgaminis, klasifikuojamas pagal medžiagą iš kurios yra pagamintas, ir jeigu jis yra pagaminti iš skirtingų medžiagų – paprastai klasifikuojama pagal vyraujančią medžiagą;

(f) tara, skirta gaminiams laikyti ir pakuoti, priskiriama prie tos pačios klasės kaip ir gaminiai.

 

PASLAUGOS

Jeigu paslaugos negalima klasifikuoti pagal Klasių arba Abėcėlinį sąrašus ar Aiškinamąsias pastabas, patariama vadovautis šiais kriterijais:

(a) paslaugos paprastai klasifikuojamos pagal veiklos sritis, pateiktas paslaugų klasių antraštėse ir Aiškinamosiose pastabose, arba pagal analogiją su kitomis panašiomis paslaugomis, esančiomis Abėcėliniame sąraše;

(b) nuomos paslaugos paprastai priskiriamos prie tų pačių klasių kaip ir paslaugos, teikiamos nuomojamais objektais (pvz., telefonų nuoma, 38 kl.). Lizingo paslaugos yra analogiškos nuomos paslaugoms, todėl turi būti klasifikuojamos tuo pačiu būdu. Tačiau išperkamosios nuomos finansavimo ar pirkimo išsimokėtinai finansavimo paslaugos priskiriamos 36 klasei, kaip finansinės paslaugos.

(c) patarimų, informavimo ar konsultavimo paslaugos paprastai priskiriamos prie tos pačios klasės, kaip ir paslaugos, atitinkančios patarimų, informavimo ar konsultavimo turinį, t.y. transportavimo konsultacijos (39 kl.), verslo vadybos konsultacijos (35 kl.), finansinės konsultacijos (36 kl.), grožio konsultacijos (44 kl.). Patarimų, informacijos ar konsultacijų teikimas naudojant elektronines priemones (pvz., telefonu, kompiuteriu) neturi įtakos šių paslaugų klasifikavimui.

(d) franšizės paslaugos paprastai priskiriamos prie tos pačios klasės, kaip ir paslaugos, teikiamos franšizės davėjo, t.y. verslo konsultacijos, susijusios su franšize (35 kl.), finansavimo paslaugos, susijusios su franšize (36 kl.), juridinės paslaugos, susijusios su franšize (45 kl.).

Paskutinė atnaujinimo data: 2021-01-04