1. Klasių antraštės bendrais bruožais nurodo sritis, prie kurių iš esmės priklauso prekės ir paslaugos.

2. Norint įsitikinti, ar teisingai klasifikuojamas atskiras gaminys arba paslauga, reikia pasižiūrėti į Abėcėlinį prekių ir paslaugų sąrašą ir įvairių klasių aiškinamąsias pastabas. Jeigu gaminio ar paslaugos neįmanoma klasifikuoti pagal Klasių sąrašą, Aiškinamąsias pastabas ir Abėcėlinį sąrašą, reikėtų taikyti Bendrosiose pastabose pateikiamus klasifikavimo kriterijus.

3. Abėcėlinis sąrašas kiekviename puslapyje pateikiamas keturiais stulpeliais, kuriuose nurodoma:

pirmame stulpelyje klasių, prie kurių priskiriami gaminiai arba paslaugos, numeriai;
antrame stulpelyje gaminių ar paslaugų pavadinimai lietuvių kalba;
trečiame stulpelyje baziniai gaminių ar paslaugų pavadinimų numeriai;*
ketvirtame stulpelyje gaminių ar paslaugų pavadinimai anglų kalba;

* Nors konkretaus gaminio ar paslaugos eilės numeris kiekviena kalba išleistoje Klasifikacijoje yra skirtingas, jų bazinis numeris yra vienodas WIPO arba su ja bendradarbiaujant bet kuria kalba išleistoje Klasifikacijoje. Bazinis numeris leidžia Klasifikacijos vartotojui rasti atitinkamą prekę ar paslaugą kitomis kalbomis išleistos Klasifikacijos abėcėliniuose sąrašuose.

4. Konkretus gaminys ar paslauga gali būti randamas daugiau nei vienoje Abėcėlinio sąrašo vietoje: gaminys ar paslauga pateikiami pasitelkiant skirtingos sandaros pavadinimus, vadinamąsias kryžmines nuorodas.

5. Tai, kad grupinis pavadinimas Abėcėliniame prekių ir paslaugų sąraše yra susietas su atskira prekių ar paslaugų klase (aprėpiančia tam tikras prekes ar paslaugas), nepanaikina galimybės susieti jį ir su kitomis klasėmis (aprėpiančiomis kitas prekes ar paslaugas) - tai priklauso nuo jo papildomo apibūdinimo. Tokiu atveju grupinis pavadinimas (pvz., drabužiai, dažai) Abėcėliniame sąraše žymimas žvaigždute.

6. Abėcėliniame sąraše laužtiniuose skliaustuose nurodyta reikšmė dažniausiai patikslina prieš skliaustus esančio pavadinimo reikšmę, kai jis klasifikavimo reikmėms yra dviprasmiškas ar nepakankamai apibrėžtas. Kartais (Klasifikacijoje anglų kalba) laužtiniuose skliaustuose nurodoma atitinkamo prieš skliaustus esančio žodžio amerikietiška reikšmė; daugeliu atvejų toliau rašomas trumpinys "(Am.)".

7. Abėcėliniame sąraše lenktiniuose skliaustuose gali būti pateikiamas kitoks produkto ar paslaugos pavadinimas; tokiu atveju jis nurodomas ir atitinkamoje Abėcėlinio sąrašo vietoje (vadinamoji kryžminė nuoroda). Kitais atvejais skliaustuose esantis junginys gali prasidėti grupiniu pavadinimu (pvz., aparatas, atlikimas, mašinos), kuriuo tas gaminys ar paslauga negali būti įrašyti į Abėcėlinį sąrašą. Prieš skliaustus esantis žodis ar žodžių junginys laikomas svarbiausia konkretaus gaminio ar paslaugos pavadinimo dalimi ir skliaustuose pakeičiamas simboliu "-".

8. Labai rekomenduojama registracijos reikmėms vartoti Abėcėliniame sąraše pateiktus prekes ar paslaugas apibūdinančius terminus ir vengti neapibrėžtų plačių ar grupinių pavadinimų.

9. Gaminio ar paslaugos įtraukimas į Abėcėlinį sąrašą jokiu būdu nelemia nacionalinių pramoninės nuosavybės žinybų sprendimų dėl galimybės registruoti ženklą atitinkamam gaminiui ar paslaugai (žr. Nicos sutarties 2(1) straipsnį).

Nicos klasifikacijos 11 redakcija 2019

Prekių ar paslaugų pavadinimai, pateikti klasių antraštėse, bendrais bruožais nurodo sritis, prie kurių priklauso prekės ar paslaugos. Norint tiksliai sužinoti kurio nors gaminio arba paslaugos klasę, reikia žiūrėti Abėcėlinį sąrašą.

 

P R E K Ė S

Jei gaminio nepavyksta klasifikuoti pagal prekių Klasių arba Abėcėlinį sąrašus ar Aiškinamąsias pastabas, patariama vadovautis šiais kriterijais:

(a) baigtiniai gaminiai paprastai klasifikuojami pagal jų atliekamą funkciją arba vartojimo sritį; jeigu tokios gaminių funkcijos ar vartojimo srities klasių antraštėse nėra, jie klasifikuojami pagal analogiją su kitais panašiais gaminiais, esančiais Abėcėliniame sąraše. Jei tokių gaminių nerandama, taikomi kiti kriterijai, pavyzdžiui, medžiagos, iš kurios gaminys pagamintas, arba veikimo būdo.

(b) keleto paskirčių kombinuoti gaminiai (pavyzdžiui, laikrodžiai su įmontuotais radijo imtuvais) gali būti priskiriami prie visų klasių, kurios atitinka kiekvieną šių gaminių funkciją arba jų paskirtį. Jei tokių funkcijų ar vartojimo sričių nėra minima nė vienoje klasių antraštėje, reikia vadovautis kriterijais, nurodytais (a) papunktyje;

(c) neapdirbtos arba iš dalies apdirbtos žaliavos paprastai klasifikuojamos pagal vyraujančią medžiagą;

(d) prekės, kurios yra kito gaminio dalys, paprastai priskiriamos prie tos pačios klasės kaip ir tas gaminys, jei negali būti naudojamos kitiems tikslams. Visais kitais atvejais vadovaujamasi (a) papunktyje nurodytais kriterijais;

(e) jeigu gaminys, baigtas ar pusgaminis, klasifikuojamas pagal medžiagą iš kurios yra pagamintas, ir jeigu jis yra pagaminti iš skirtingų medžiagų – paprastai klasifikuojama pagal vyraujančią medžiagą;

(f) tara, skirta gaminiams laikyti ir pakuoti, priskiriama prie tos pačios klasės kaip ir gaminiai.

 

P A S L A U G O S

Jeigu paslaugos negalima klasifikuoti pagal Klasių arba Abėcėlinį sąrašus ar Aiškinamąsias pastabas, patariama vadovautis šiais kriterijais:

(a) paslaugos paprastai klasifikuojamos pagal veiklos sritis, pateiktas paslaugų klasių antraštėse ir Aiškinamosiose pastabose, arba pagal analogiją su kitomis panašiomis paslaugomis, esančiomis Abėcėliniame sąraše;

(b) nuomos paslaugos paprastai priskiriamos prie tų pačių klasių kaip ir paslaugos, teikiamos nuomojamais objektais (pvz., telefonų nuoma, 38 kl.). Lizingo paslaugos yra analogiškos nuomos paslaugoms, todėl turi būti klasifikuojamos tuo pačiu būdu. Tačiau išperkamosios nuomos finansavimo ar pirkimo išsimokėtinai finansavimo paslaugos priskiriamos 36 klasei, kaip finansinės paslaugos;

(c) patarimų, informavimo ar konsultavimo paslaugos paprastai priskiriamos prie tos pačios klasės, kaip ir paslaugos, atitinkančios patarimų, informavimo ar konsultavimo turinį, t.y. transportavimo konsultacijos (39 kl.), verslo vadybos konsultacijos (35 kl.), finansinės konsultacijos (36 kl.), grožio konsultacijos (44 kl.). Patarimų, informacijos ar konsultacijų teikimas naudojant elektronines priemones (pvz., telefonu, kompiuteriu) neturi įtakos šių paslaugų klasifikavimui;

(d) franšizės paslaugos paprastai priskiriamos prie tos pačios klasės, kaip ir paslaugos, teikiamos franšizės davėjo, t.y. verslo konsultacijos, susijusios su franšize (35 kl.), finansavimo paslaugos, susijusios su franšize (36 kl.), juridinės paslaugos, susijusios su franšize (45 kl.).

Nicos klasifikacijos 11 redakcija 2019

 

P R E K Ė S

1 klasė.  Chemijos produktai, naudojami pramonėje, mokslo reikmėms, fotografijoje, žemės ūkyje, sodininkystėje ir miškininkystėje; neapdirbtos sintetinės dervos ir plastikai; ugnies gesinimo ir priešgaisriniai mišiniai; metalų grūdinimo ir litavimo preparatai; medžiagos, gyvulių odoms ir kailiams rauginti; klijai pramonės reikmėms; glaistai ir kitos glaistymo pastos; kompostas, mėšlas, trąšos; biologiniai preparatai, naudojami pramonėje ir mokslo reikmėms.

2 klasė.  Dažai, politūros, lakai; antikorozinės medžiagos ir medieną nuo irimo saugančios medžiagos; dažymo medžiagos ir dažikliai; spausdinimo, ženklinimo ir graviravimo dažai; neapdorotos gamtinės dervos; metalų folija ir milteliai dažymo, dekoravimo, spausdinimo ir meno reikmėms.

3 klasė.  Negydomoji kosmetika ir tualetiniai preparatai; negydomieji dantų milteliai ir pastos; parfumerija, eteriniai aliejai; balinimo preparatai ir kitos skalbimo medžiagos; valymo, poliravimo, šveitimo ir švitrinamojo apdirbimo preparatai.

4 klasė.  Techniniai aliejai ir riebalai, vaškas; tepalai; dulkių sugeriamieji, drėkinamieji ir rišamieji mišiniai; degalai ir apšvietimo medžiagos; apšvietimo žvakės ir dagčiai.

5 klasė.  Vaistai, medicinos ir veterinarijos preparatai; higienos preparatai medicinos reikmėms; dietinis maistas ir dietinės medžiagos medicinos ar veterinarijos reikmėms, kūdikių maistas; žmonių ir gyvūnų maisto papildai; pleistrai, tvarsliava; dantų plombavimo ir dantų išlajų gamybos medžiagos; dezinfekavimo preparatai; kenkėjų naikinimo preparatai; fungicidai, herbicidai.

6 klasė.  Ne brangieji metalai ir jų lydiniai, rūdos; metalinės statybinės medžiagos; kilnojamieji metaliniai statiniai; ne elektriniai metaliniai lynai ir viela; smulkios metalinės detalės; metaliniai sandėliavimo ir vežimo konteineriai; seifai.

7 klasė.  Mašinos, staklės, elektra valdomi įrankiai; varikliai, išskyrus antžeminių transporto priemonių; mašinų sankabų ir pavarų elementai, išskyrus antžeminių transporto priemonių; žemės ūkio padargai, išskyrus rankinius įrankius; perėtuvai; prekybos automatai.

8 klasė.  Rankiniai įrankiai ir padargai; peiliai; ginklai, nešiojami prie perpetės diržo, išskyrus šaunamuosius; skustuvai.

9 klasė.  Moksliniai, tyrimų, navigacijos, geodeziniai, fotografijos, kinematografijos, audiovizualiniai, optiniai, svėrimo, matavimo, signalizavimo, aptikimo, testavimo, tikrinimo, gelbėjimo, mokymo prietaisai ir aparatai; praleidimo, perjungimo, transformavimo, akumuliavimo, reguliavimo ir valdymo aparatai ir prietaisai elektrai skirstyti ir naudoti; garso, vaizdo ar duomenų įrašymo, perdavimo, atkūrimo ar apdorojimo aparatai ir prietaisai; įrašytos ir parsisiunčiamosios laikmenos, kompiuterių programinė įranga, tuščios skaitmeninės ar analoginės įrašymo ir saugojimo laikmenos; monetinių aparatų mechanizmai; kasos aparatai, skaičiavimo įrenginiai; kompiuteriai ir kompiuterių išoriniai įrenginiai; narų kostiumai, narų kaukės, narų ausų kamštukai, narų ir plaukikų nosies spaustukai, narų pirštinės, povandeninio plaukiojimo kvėpavimo aparatai; gesintuvai.

10 klasė.  Chirurgijos, medicinos, odontologijos ir veterinarijos aparatai ir instrumentai; rankų ir kojų protezai, akių ir dantų protezai; ortopediniai gaminiai; žaizdų siuvimo medžiagos; gydomieji ir pagalbiniai įtaisai neįgaliesiems; masažavimo aparatai; naujagimių slaugos aparatai, prietaisai ir reikmenys; lytinio aktyvumo aparatai, priemonės ir reikmenys.

11 klasė.  Apšvietimo, šildymo, vėsinimo, garų gamybos, valgio gaminimo, džiovinimo, vėdinimo, vandens tiekimo ir sanitariniai prietaisai ir įrenginiai.

12 klasė.  Transporto priemonės; sausumos, vandens ir oro susisiekimo priemonės.

13 klasė.  Šaunamieji ginklai; šaudmenys ir sviediniai; sprogstamosios medžiagos; fejerverkai.

14 klasė.  Brangieji metalai ir jų lydiniai; juvelyriniai dirbiniai, brangakmeniai ir pusbrangiai akmenys; laikrodžiai ir kiti laikmačiai.

15 klasė.  Muzikos instrumentai; natų ir muzikos instrumentų stovai; dirigentų lazdelės.

16 klasė.  Popierius ir kartonas; spaudiniai; įrišimo medžiagos; fotonuotraukos; raštinės ir biuro reikmenys, išskyrus baldus; raštinės ir buitinės lipniosios medžiagos; braižymo, piešimo ir dailininkų reikmenys; teptukai; mokomoji medžiaga ir vaizdinės priemonės; plastikiniai vyniojimo ir pakavimo lakštai, plėvelės ir maišeliai; šriftai, klišės.

17 klasė.  Neapdirbtas ir iš dalies apdirbtas kaučiukas, gutaperčia, guma, asbestas, žėrutis ir jų pakaitalai; ekstruduotieji plastikai ir dervos gamybos reikmėms; užpildai, sandarinimo ir izoliacinės medžiagos; ne metaliniai lankstieji vamzdžiai ir žarnos.

18 klasė.  Odos ir odų pakaitalai; gyvūnų odos ir kailiai; lagaminai ir kelioniniai krepšiai; lietaus ir saulės skėčiai; lazdos (kriukiai); rimbai, botagai, pakinktai ir balnojimo reikmenys; antkakliai, pasaitai ir gyvūnų apdarai.

19 klasė.  Ne metalinės statybinės medžiagos; ne metaliniai statybiniai standieji vamzdžiai; asfaltas, dervos, degutas ir bitumas; ne metaliniai kilnojamieji statiniai; ne metaliniai paminklai.

20 klasė.  Baldai, veidrodžiai, paveikslų rėmai; ne metaliniai sandėliavimo ir vežimo konteineriai; neapdirbtas ar iš dalies apdirbtas kaulas, ragas, banginio ūsas ar perlamutras; kriauklės; jūros puta; gintaras.

21 klasė.  Namų apyvokos arba virtuvės reikmenys ir talpyklos; virtuvės indai ir stalo reikmenys, išskyrus peilius, šakutes ir šaukštus; šukos ir kempinės; šepečiai, išskyrus teptukus; šepečių medžiagos; valymo reikmenys; neapdirbtas arba iš dalies apdirbtas stiklas, išskyrus statybinį; stiklo, porceliano ir keramikos gaminiai.

22 klasė.  Lynai ir virvės, špagatai; tinklai; palapinės ir brezentas; audinio ar sintetinių medžiagų stoginės; burės; biralų maišai (sandėliavimui ir vežimui); kamšalai ir užpildai, išskyrus popierinius, kartoninius, guminius ar plastikinius; pluoštinė tekstilės žaliava ir jos pakaitalai.

23 klasė.  Tekstilės verpalai ir siūlai.

24 klasė.  Audiniai ir tekstilės pakaitalai; buitiniai baltiniai; tekstilinės ar plastikinės užuolaidos.

25 klasė.  Drabužiai, apranga, avalynė, galvos apdangalai.

26 klasė.  Nėriniai, juostelės ir siuvinėti gaminiai, kaspinai, galanterijos juostos ir kaspinėliai; sagos, kabliukai, kilputės, smeigtukai, adatos; dirbtinės gėlės; plaukų papuošalai; netikri plaukai.

27 klasė.  Kilimai, dembliai, patiesalai, linoleumas ir kitos grindų dangos; ne tekstiliniai sienų apmušalai.

28 klasė.  Žaidimai ir žaislai; vaizdo žaidimų aparatai; gimnastikos ir sporto reikmenys; Kalėdų eglučių papuošalai.

29 klasė.  Mėsa, žuvis, paukštiena ir žvėriena; mėsos ekstraktai; konservuoti, šaldyti, džiovinti, virti ir kepti vaisiai ir daržovės; drebučiai, uogienės, kompotai; kiaušiniai; pienas, sūris, sviestas, jogurtas ir kiti pieno produktai; maistiniai aliejai ir riebalai.

30 klasė.  Kava, arbata, kakava ir kavos pakaitalai; ryžiai, makaronų gaminiai ir lakštiniai; tapijoka ir sago kruopos; miltai ir grūdų produktai; duona, pyragai ir konditerijos gaminiai; šokoladas; ledai, šerbetas ir kiti valgomieji ledai; cukrus, medus, sirupas; mielės, kepimo milteliai; druska, kvapieji prieskoniai, aštrieji prieskoniai, konservuotos prieskoninės žolės; actas, padažai ir kiti pagardai; ledas (užšaldytas vanduo).

31 klasė.  Nevalyti ir neapdoroti žemės ūkio, akvakultūros, sodo ir miško produktai; nevalyti ir neapdoroti grūdai ir sėklos; švieži vaisiai ir daržovės, šviežios žolės; gyvi augalai ir gėlės; svogūnėliai, sodinukai ir sodinimo sėklos; gyvi gyvūnai; pašarai ir gyvūnų gėrimai; salyklas.

32 klasė.  Alus; gaivieji gėrimai; mineralinis ir gazuotas vanduo; vaisių gėrimai ir vaisių sultys; sirupai ir kiti gaiviųjų gėrimų gaminimo mišiniai.

33 klasė.  Svaigieji gėrimai, išskyrus alų; svaigiųjų gėrimų gaminimo preparatai.

34 klasė.  Tabakas ir tabako pakaitalai; cigaretės ir cigarai; elektroninės cigaretės ir rūkymo inhaliatoriai; rūkymo reikmenys; degtukai.

 

P A S L A U G O S

35 klasė.  Reklama; verslo vadyba; verslo tvarkyba; įstaigų veikla.

36 klasė.  Draudimas; finansinės operacijos; piniginės operacijos; nekilnojamojo turto operacijos.

37 klasė.  Statyba; taisymas (remontas); įtaisymo ir įrengimo paslaugos.

38 klasė.  Telekomunikacijos.

39 klasė.  Vežimas; prekių pakavimas ir sandėliavimas; kelionių rengimas.

40 klasė.  Medžiagų apdirbimas ir apdorojimas.

41 klasė.  Švietimas; mokymas; pramogos; sportinė ir kultūrinė veikla.

42 klasė.  Mokslo ir technologijų paslaugos ir su tuo susiję tyrimai ir projektavimas; pramoninės analizės ir tyrimų paslaugos; kompiuterių programinės ir aparatinės įrangos projektavimas ir tobulinimas.

43 klasė.  Maisto ir gėrimų parūpinimo paslaugos; laikinas apgyvendinimas.

44 klasė.  Medicinos paslaugos; veterinarijos paslaugos; žmonių ar gyvūnų higieninė ir grožio priežiūra; žemdirbystės, sodininkystės ir miškininkystės paslaugos.

45 klasė.  Juridinės paslaugos; fizinė asmenų ir daiktinės nuosavybės apsauga; asmeninės ir visuomeninės kitų teikiamos paslaugos, susijusios su individų poreikių tenkinimu.

 

 

P R E K Ė S

 

1 KLASĖ

 • Chemijos produktai, naudojami pramonės, mokslo reikmėms, fotografijoje, žemės ūkyje, sodininkystėje ir miškininkystėje;
 • neapdirbtos sintetinės dervos ir plastikai;
 • ugnies gesinimo ir priešgaisriniai mišiniai;
 • metalų grūdinimo ir litavimo preparatai;
 • medžiagos gyvūnų odoms ir kailiams rauginti;
 • klijai pramonės reikmėms;
 • glaistai ir kitos glaistymo pastos;
 • kompostas, mėšlas, trąšos;
 • biologiniai preparatai, naudojami pramonėje ir mokslo reikmėms.

 

Paaiškinimai

1 klasė daugiausia apima chemijos produktus, naudojamus pramonės, mokslo ir žemės ūkio reikmėms, taip pat įeinančius į prekių, priklausančių prie kitų klasių, sudėtį.

Prie šios klasės taip pat priklauso:

- jautrintasis (sensibilizuotasis) popierius;
- padangų taisymo mišiniai;
- konservavimo druska, išskyrus maisto produktų konservavimo druską;
- kai kurie priedai, naudojami maisto pramonės reikmėms, pavyzdžiui, pektinas, lecitinas, fermentai ir cheminiai konservantai;
- kai kurios sudedamosios dalys, naudojamos kosmetikai ir vaistams gaminti, pavyzdžiui, vitaminai, konservantai ir antioksidantai;
- kai kurios filtravimo medžiagos, pavyzdžiui, mineralinės, augalinės ir susmulkintos keraminės medžiagos.

Prie šios klasės nepriskiriama:

- neapdirbtos gamtinės dervos (2 kl.), iš dalies apdirbtos dervos (17 kl.);
- cheminiai preparatai medicinos ar veterinarijos reikmėms (5 kl.);
- fungicidai, herbicidai ir kenkėjų naikinimo preparatai (5 kl.);
- lipniosios medžiagos raštinės reikmėms (16 kl.);
- maisto produktų konservavimo druska (30 kl.);
- šiaudų mulčias (31 kl.).

 

2 KLASĖ

 • Dažai, politūros, lakai;
 • antikorozinės medžiagos ir medieną nuo irimo saugančios medžiagos;
 • dažymo medžiagos, dažikliai;
 • spausdinimo, ženklinimo ir graviravimo dažai;
 • neapdorotos gamtinės dervos;
 • metalų folija ir milteliai dažymo, dekoravimo, spausdinimo ir meno reikmėms.

 

Paaiškinimai

2 klasė daugiausia apima dažus, dažymo medžiagas ir mišinius, saugančius nuo korozijos.

Prie šios klasės taip pat priklauso:

- dažai, politūros, lakai, skirti pramonės reikmėms, amatams ir taikomajai dekoratyvinei dailei;
- dažų, politūrų ir lakų skiedikliai, tvirtikiai, fiksatyvai ir sikatyvai;
- medienos ir odų dažus fiksuojančios medžiagos (kandikai);
- antikorozinės alyvos ir medienos konservavimo aliejai;
- drabužių dažai;
- maisto produktų ir gėrimų dažai.

Prie šios klasės nepriskiriama:

- neapdirbtos sintetinės dervos (1 kl.), iš dalies apdirbtos dervos (17 kl.);
- metalų ėsdinimo preparatai (1 kl.);
- skalbinių mėlis (3 kl.);
- kosmetikos dažai (3 kl.);
- dažų dėžutės (mokyklos reikmenys) (16 kl.);
- rašalas raštinės reikmėms (16 kl.);
- izoliaciniai dažai ir lakai (17 kl.).

 

3 KLASĖ

 • Negydomoji kosmetika ir tualetiniai preparatai;
 • negydomieji dantų milteliai ir pastos;
 • parfumerija, eteriniai aliejai;
 • balinimo preparatai ir kitos skalbimo medžiagos;
 • valymo, poliravimo, šveitimo ir švitrinamojo apdirbimo preparatai.

 

Paaiškinimai

3 klasė daugiausia apima negydomuosius tualetinius preparatus, taip pat valymo preparatus, naudojamus namų ir kitoje aplinkoje.

Prie šios klasės taip pat priklauso:

- preparatai higienos reikmėms (tualeto reikmenys);
- popierinės servetėlės, įmirkytos kosmetiniais losjonais;
- žmonių arba gyvūnų dezodorantai;
- patalpų kvepinimo preparatai;
- nagų dekoravimo lipdukai;
- blizginimo vaškas;
- švitrinis popierius.

Prie šios klasės nepriskiriama:

- sudedamosios dalys, naudojamos kosmetikai gaminti, pavyzdžiui, vitaminai, konservantai ir antioksidantai (1 kl.);
- riebalų šalinimo preparatai, skirti gamybai (1 kl.);
- dūmtraukių valymo cheminiai preparatai (1 kl.);
- dezodorantai, išskyrus žmonių arba gyvūnų (5 kl.);
- gydomieji šampūnai, medicininis muilas, gydomieji losjonai bei dantų milteliai ir pastos (5 kl.);
- dildės, švitriniai brūžikliai, rankiniai galąstuvai ir galandimo diskai (rankiniai prietaisai) (8 kl.);
- kosmetiniai ir valymo reikmenys, pavyzdžiui, makiažo teptukai (21 kl.), skudurai, šluostytuvai ir audinio skiautės (valymui) (21 kl.).

 

4 KLASĖ

 • Techniniai aliejai, riebalai, vaškas;
 • tepalai;
 • dulkių sugeriamieji, drėkinamieji ir rišamieji mišiniai;
 • degalai ir apšvietimo medžiagos;
 • apšvietimo žvakės ir dagčiai.

 

Paaiškinimai

4 klasė daugiausia apima techninius aliejus, riebalus ir tepalus, degalus ir apšvietimo medžiagas.

Prie šios klasės taip pat priklauso:

- mūro konservavimo aliejai arba odų apsaugos aliejai;
- vaškas (žaliava), pramoninis vaškas;
- elektros energija;
- varikliniai degalai, biodegalai;
- ne cheminiai variklinių degalų priedai;
- mediena (kuras).

Prie šios klasės nepriskiriama:

- kai kurie techniniai aliejai, riebalai ir tepalai, pavyzdžiui, odų rauginimo aliejai (1 kl.), medienos konservavimo aliejai, antikorozinės alyvos ir antikoroziniai tirštieji tepalai (2 kl.), eteriniai aliejai (3 kl.);
- masažo žvakės kosmetikos reikmėms (3 kl.) ir medicininės masažo žvakės (5kl.);
- kai kuris specialusis vaškas, pavyzdžiui, medžių skiepijimo vaškas (1 kl.), siuvėjų vaškas, poliravimo vaškas, plaukų šalinimo vaškas (3 kl.), odontologinis vaškas (5 kl.), kietasis antspaudų lakas (16 kl.);
- skysto kuro viryklių dagčiai (11 kl.) ir cigarečių žiebtuvėlių dagčiai (34 kl.).

 

5 KLASĖ

 • Vaistai, medicinos ir veterinarijos preparatai;
 • higienos preparatai medicinos reikmėms;
 • dietinis maistas ir dietinės medžiagos medicinos ar veterinarijos reikmėms, kūdikių maistas;
 • žmonių ir gyvūnų maisto papildai;
 • pleistrai, tvarsliava;
 • dantų plombavimo ir dantų išlajų gamybos medžiagos;
 • dezinfekavimo preparatai;
 • kenkėjų naikinimo preparatai;
 • fungicidai, herbicidai.

 

Paaiškinimai

5 klasė daugiausia apima farmacijos ir kitus preparatus, skirtus medicinos ar veterinarijos reikmėms. 

Prie šios klasės taip pat priklauso:

- higieniniai preparatai, skirti asmeninei higienai (išskyrus tualetinius);
- kūdikių ir nelaikančiųjų vystyklai;
- dezodorantai, išskyrus žmonių arba gyvūnų;
- gydomieji šampūnai, medicininis muilas, gydomieji losjonai bei dantų milteliai ir pastos;
- maisto papildai, skirti papildyti įprastą maisto racioną ar turintys teigiamą poveikį sveikatai;
- maisto pakaitalai ir dietinis maistas bei gėrimai medicinos ar veterinarijos reikmėms.

Prie šios klasės nepriskiriama:

- kai kurios sudedamosios dalys, naudojamos vaistams gaminti, pavyzdžiui, vitaminai, konservantai ir antioksidantai (1 kl.);
- negydomieji higienos preparatai (tualetiniai preparatai) (3 kl.);
- žmonių arba gyvūnų dezodorantai (3 kl.);
- ortopediniai tvarsčiai (10 kl.);
- maisto pakaitalai ir dietinis maistas bei gėrimai, kurie nėra skirti medicinos ar veterinarijos reikmėms, turėtų būti klasifikuojami atitinkamose maisto produktų ir gėrimų klasėse, pavyzdžiui, neriebūs bulvių traškučiai (29 kl.), baltymingieji javainių batonėliai (30 kl.), izotoniniai gėrimai (32 kl.).

 

6 KLASĖ

 • Ne brangieji metalai ir jų lydiniai, rūdos;
 • metalinės statybinės medžiagos;
 • kilnojamieji metaliniai statiniai;
 • ne elektriniai metaliniai lynai ir viela;
 • smulkios metalinės detalės;
 • metaliniai sandėliavimo ir vežimo konteineriai;
 • seifai.

 

Paaiškinimai

6 klasė daugiausia apima neapdirbtus ar iš dalies apdirbtus ne brangiuosius metalus, tarp jų rūdas ir kai kuriuos paprastųjų metalų gaminius.

Prie šios klasės taip pat priklauso:

- metalų folija ar milteliai, skirti toliau perdirbti, pavyzdžiui, 3D spausdintuvams;
- metalinės statybinės medžiagos, pavyzdžiui, bėgių metalai, metaliniai vamzdžiai;
- smulkūs geležies dirbiniai, pavyzdžiui, varžtai, sraigtai, vinys, baldų ratukai, langų skląsčiai;
- kilnojamieji metaliniai statiniai ar konstrukcijos, pavyzdžiui, surenkamieji namai, plaukimo baseinai, narvai laukiniams gyvūnams, čiuožyklos;
- kai kurie paprastųjų metalų gaminiai, klasifikuojami ne pagal jų funkciją ar paskirtį, pavyzdžiui, universaliosios paprastųjų metalų dėžutės, statulos, biustai ir paprastųjų metalų meno dirbiniai.

Prie šios klasės nepriskiriama:

- metalai ir rūdos, naudojamos kaip cheminės medžiagos pramonėje ir moksliniuose tyrimuose dėl jų cheminių savybių, pavyzdžiui, boksitai, gyvsidabris, stibis, šarminiai ir šarminių žemių metalai (1 kl.);
- metalų folija ir milteliai dažymo, dekoravimo, spausdinimo ir meno reikmėms (2 kl.);
- elektros kabeliai (9 kl.) bei ne elektriniai ne metaliniai trosai ir lynai (22 kl.);
- vamzdžiai (sanitarinių įrenginių dalys) (11 kl.), ne metaliniai lankstieji vamzdžiai ir žarnos (17 kl.), ne metaliniai standieji vamzdžiai (19 kl.);
- naminių gyvūnėlių narveliai (21 kl.);
- kai kurie paprastųjų metalų gaminiai, klasifikuojami pagal jų funkciją ar paskirtį, pavyzdžiui, rankiniai įrankiai (8 kl.), popieriaus sąvaržėlės (16 kl.), baldai (20 kl.), virtuviniai indai (21 kl.), buities reikmenys (21 kl.), buitinės talpyklos (21 kl.).

 

7 KLASĖ

 • Mašinos, staklės, elektra valdomi įrankiai;
 • varikliai, išskyrus antžeminių transporto priemonių;
 • mašinų sankabų ir pavarų elementai, išskyrus antžeminių transporto priemonių;
 • žemės ūkio padargai, išskyrus rankinius įrankius;
 • perėtuvai;
 • prekybos automatai.

 

Paaiškinimai

7 klasė daugiausia apima mašinas ir stakles bei variklius.

Prie šios klasės taip pat priklauso:

- visų rūšių variklių dalys, pavyzdžiui, variklių starteriai, duslintuvai ir cilindrai;
- elektriniai valymo ir blizginimo prietaisai, pavyzdžiui, elektriniai batų blizginimo aparatai, elektrinės kilimų plovimo mašinos ir prietaisai bei dulkių siurbliai;
- 3D spausdintuvai;
- pramoniniai robotai;
- kai kurios specialiosios transporto priemonės ne vežimo reikmėms, pavyzdžiui, kelių šlavimo mašinos, kelių tiesimo mašinos, buldozeriai, sniego valytuvai, taip pat vikšrinių važiuoklių guminiai vikšrai.

Prie šios klasės nepriskiriama:

- įrankiai ir rankiniai padargai (8 kl.);
- dirbtinio intelekto humanoidiniai robotai, laboratoriniai robotai, mokymo robotai, saugumo stebėjimo robotai (9 kl.), chirurginiai robotai (10 kl.), automobiliai-robotai (12 kl.), būgnai-robotai (15kl.) žaisliniai robotai (28 kl.);
- antžeminių transporto priemonių varikliai (12 kl.);
- transporto priemonių ir traktorių vikšrai (12 kl.);
- kai kurios specialiosios mašinos, pavyzdžiui, pinigų išdavimo automatai (bankomatai) (9 kl.), dirbtinio kvėpavimo respiratoriai (10 kl.), šaldymo aparatai ir mašinos (11 kl.).

 

8 KLASĖ

 • Įrankiai ir padargai (rankiniai);
 • peiliai;
 • ginklai, nešiojami prie perpetės diržo, išskyrus šaunamuosius;
 • skustuvai.

 

Paaiškinimai

8 klasė daugiausia apima įrankius ir prietaisus, skirtus gręžti, drožti, pjauti ir pradurti.

Prie šios klasės taip pat priklauso:

- rankiniai žemės ūkio padargai, sodo inventorius (įrankiai) ir kraštovaizdžio formavimo įrankiai;
- rankiniai dailidžių, dailininkų ir kitų meistrų įrankiai, pavyzdžiui, kūjai, kaltai ir graviravimo įrankiai;
- rankinių įrankių rankenos ir kotai, pavyzdžiui, peilių ir dalgių;
- elektriniai ir neelektriniai rankiniai asmeninės grožio priežiūros ir kūno meno prietaisai, pavyzdžiui, skustuvai, plaukų garbanojimo reikmenys, tatuiravimo ir manikiūro bei pedikiūro įrankiai;
- rankinės pompos;
- valgomieji įrankiai, kaip peiliai, šakutės ir šaukštai, taip pat ir brangiųjų metalų;

Prie šios klasės nepriskiriama:

- įrankiai su varikliais (7 kl.);
- chirurginiai instrumentai (10 kl.);
- dviračių pompos (12 kl.), žaidimų kamuolių pompos (28 kl.);
- juosiamieji ginklai (šaunamieji) (13 kl.);
- popieriaus peiliai ir popieriaus smulkintuvai (raštinės reikmėms) (16 kl.);
- gaminių rankenos, kurios klasifikuojamos įvairiose klasėse pagal jų funkciją ar paskirtį, pavyzdžiui, lazdų (kriukių) rankenos, skėčių rankenos (18 kl.), šluotų kotai (21 kl.);
- serviravimo reikmenys, pavyzdžiui, cukraus žnyplės, ledo kubelių žnyplės, pyragų padėklai ir serviravimo samčiai, bei virtuvės reikmenys, pavyzdžiui, maišomieji šaukštai, grūstuvai ir piestos, riešutų spaustukai ir mentelės (21 kl.);
- fechtavimosi ginklai (28 kl.).

 

9 KLASĖ

 • Moksliniai, tyrimų, navigacijos, geodeziniai, fotografijos, kinematografijos, audiovizualiniai, optiniai, svėrimo, matavimo, signalizavimo, aptikimo, testavimo, tikrinimo, gelbėjimo, mokymo prietaisai ir aparatai;
 • praleidimo, perjungimo, transformavimo, akumuliavimo, reguliavimo ir valdymo aparatai ir prietaisai elektrai skirstyti ir naudoti;
 • garso, vaizdo ar duomenų įrašymo, perdavimo, atkūrimo ar apdorojimo aparatai ir prietaisai;
 • įrašytos ir parsisiunčiamosios laikmenos, kompiuterių programinė įranga, tuščios skaitmeninės ar analoginės įrašymo ir saugojimo laikmenos;
 • monetinių aparatų mechanizmai;
 • kasos aparatai, skaičiavimo įrenginiai;
 • kompiuteriai ir kompiuterių išoriniai įrenginiai;
 • narų kostiumai, narų kaukės, narų ausų kamštukai, narų ir plaukikų nosies spaustukai, narų pirštinės, povandeninio plaukiojimo kvėpavimo aparatai;
 • gesintuvai.

 

Paaiškinimai

9 klasė daugiausia apima aparatus ir prietaisus, skirtus mokslo ir tyrimų reikmėms, audiovizualinę ir informacinių technologijų įrangą, taip pat apsauginę ir gelbėjimo įrangą.

Prie šios klasės taip pat priklauso:

- aparatai ir prietaisai, skirti moksliniams tyrimams laboratorijose;
- mokomieji treniruokliai ir imituokliai, pavyzdžiui, mokomieji gaivinimo treniruokliai, transporto priemonių vairavimo ir valdymo treniruokliai;
- orlaivių, laivų ir bepiločių transporto priemonių valdymo aparatai ir prietaisai, pavyzdžiui, navigacijos prietaisai, siųstuvai, kompasai (matavimui), globalinės padėties nustatymo sistemos (GPS) aparatai, automatiniai transporto priemonių vairavimo aparatai;
- apsaugos ir gelbėjimo aparatai ir prietaisai, pavyzdžiui, apsauginiai tinklai, signaliniai žibintai, šviesoforai, gaisrinės mašinos, garso signalizatoriai, prieigos raktai (šifravimo prietaisai);
- drabužiai, saugantys nuo sunkių ar labai sunkių sužalojimų, pavyzdžiui, apsauginiai drabužiai nuo nelaimingų atsitikimų, jonizuojančios spinduliuotės ir ugnies, neperšaunamieji drabužiai, apsauginiai šalmai, sportinės galvos apsaugos, sportinės burnos apsaugos, apsauginiai lakūnų kostiumai, kelių pagalvėlės (darbininkams);
- optiniai aparatai ir prietaisai, pavyzdžiui, akiniai, kontaktiniai lęšiai, didinamieji stiklai, veidrodžiai (kontrolės darbui), durų akutės;
- magnetai;
- išmanieji laikrodžiai, dėvimieji fizinio aktyvumo įrašymo įrenginiai;
- kompiuterių vairasvirtės (ne vaizdo žaidimams), virtualiosios realybės ausinės, išmanieji akiniai;
- akinių įmautės, išmaniųjų telefonų dėklai, specialieji fotografijos aparatų ir fotografijos reikmenų dėklai;
- pinigų išdavimo automatai, sąskaitų (faktūrų) išrašymo mašinos, medžiagų bandymo prietaisai ir mašinos;
- elektroninių cigarečių baterijos ir įkrovimo įtaisai;
- elektriniai ir elektroniniai muzikos instrumentų efektų įrenginiai;
- laboratoriniai robotai, mokymo robotai, saugumo stebėsenos robotai, dirbtinio intelekto humanoidiniai robotai.

Prie šios klasės nepriskiriama:

- mašinų vairasvirtės (ne žaidimų aparatų dalys) (7 kl.), transporto priemonių vairasvirtės (12 kl.), vaizdo žaidimų valdymo svirtys, žaislų valdikliai ir žaidimų valdymo pultai (28 kl.);
- monetiniai aparatai, kurie klasifikuojami įvairiose klasėse pagal jų funkciją ar paskirtį, pavyzdžiui, monetinės skalbimo mašinos (7 kl.), monetiniai biliardo stalai (28 kl.);
- pramoniniai robotai (7 kl.), chirurginiai robotai (10 kl.), žaisliniai robotai (28 kl.);
- pulso matuokliai, širdies ritmo stebėjimo aparatai, kūno sudėties stebėjimo prietaisai (10 kl.);
- laboratorinės lempos, laboratoriniai degikliai (11 kl.);
- nardymo šviestuvai (11 kl.);
- rūko signalai (sprogstamieji įtaisai), signalinės raketos (13 kl.);
- histologiniai preparatai (mokymo reikmėms), biologiniai bandiniai tyrimams mikroskopu (mokymo medžiaga) (16 kl.);
- kai kurie sportiniai drabužiai ir įranga, dėvima sportuojant, pavyzdžiui, apsauginės pagalvėlės (sportinių kostiumų dalys), fechtavimosi kaukės, bokso pirštinės (28 kl.).

 

10 KLASĖ

 • Chirurgijos, medicinos, odontologijos ir veterinarijos aparatai ir instrumentai; 
 • rankų ir kojų protezai, akių ir dantų protezai;
 • ortopediniai gaminiai;
 • žaizdų siuvimo medžiagos;
 • gydomieji ir pagalbiniai įtaisai neįgaliesiems;
 • masažavimo aparatai;
 • naujagimių slaugos aparatai, prietaisai ir reikmenys;
 • lytinio aktyvumo aparatai, priemonės ir reikmenys.

 

Paaiškinimai

10 klasė daugiausia apima chirurgijos, medicinos, odontologijos ir veterinarijos aparatus, instrumentus ir reikmenis, skirtus asmenų ar gyvūnų būklei diagnozuoti, gydyti ar pagerinti.

Prie šios klasės taip pat priklauso:

- ortopediniai tvarsčiai ir specialieji drabužiai medicinos reikmėms, pavyzdžiui, kompresiniai drabužiai, kojinės nuo venų išsiplėtimo, tramdomieji marškiniai, ortopedinė avalynė;
- menstruaciniai, kontracepcijos ir gimdymo reikmenys, instrumentai ir priemonės, pavyzdžiui, menstruacinės taurelės, pesarai, prezervatyvai, gimdymo čiužiniai, chirurginės žnyplės;
- dirbtinių ir sintetinių medžiagų gydymo ir protezavimo reikmenys ir priemonės (implantacijai), pavyzdžiui, dirbtinių medžiagų chirurginiai implantai, krūtų protezai, smegenų stimuliatoriai, biologiškai skaidūs kaulų fiksavimo implantai;
- specialūs baldai medicinos reikmėms, pavyzdžiui, medicininiai arba odontologiniai krėslai, pripučiamieji čiužiniai medicinos reikmėms, operaciniai stalai.

Prie šios klasės nepriskiriama:

- medicininė tvarsliava ir sugeriamieji higieniniai gaminiai, pavyzdžiui, pleistrai, tvarsčiai ir tvarstomoji marlė, krūtų priežiūros tamponai, kūdikių ir nelaikančiųjų sauskelnės, tamponai (5 kl.);
- chirurginiai implantuojamieji gyvybingi audiniai (5 kl.);
- betabakės cigaretės medicinos reikmėms (5 kl.) ir elektroninės cigaretės (34 kl.);
- neįgaliųjų vežimėliai ir neįgaliųjų motoroleriai (12 kl.);
- masažo stalai ir ligoninės lovos (20 kl.).

 

11 KLASĖ

Apšvietimo, šildymo, vėsinimo, garų gamybos, valgio gaminimo, džiovinimo, vėdinimo, vandens tiekimo ir sanitariniai prietaisai ir įrenginiai.

 

Paaiškinimai

11 klasė daugiausia apima buitinės aplinkos valdymo prietaisus ir įrenginius, skirtus apšvietimo, valgio gaminimo, vėsinimo ir sanitarinėms reikmėms.

Prie šios klasės taip pat priklauso:

- oro kondicionavimo prietaisai ir įrenginiai;
- krosnelės (ne laboratorinės), pavyzdžiui, odontologų krosnelės, mikrobanginės krosnelės, duonkepės krosnys;
- krosnys (šildymo įrenginiai);
- saulės kolektoriai;
- dūmtraukiai; dūmtraukių sklendės, žaizdrai, namų židiniai;
- sterilizatoriai, šiukšlių degintuvai;
- apšvietimo prietaisai ir įrenginiai, pavyzdžiui, šviečiamieji apšvietimo vamzdeliai, prožektoriai, saugos žibintai, švytintys namų numeriai, transporto priemonių atšvaitai, transporto priemonių lempos;
- lempos, pavyzdžiui, elektros lempos, dujinės lempos, laboratorinės lempos, aliejinės lempos, gatvių šviestuvai, saugiosios lempos;
- įdegimo įrenginiai (saulės vonios);
- vonios kambario įrenginiai, vonių įrengimo reikmenys, vonių vandentiekio įrenginiai;
- klozetai, pisuarai;
- fontanai, šokolado fontanai;
- elektra šildomos pagalvėlės, pagalvės ir antklodės, skirtos ne medicinos reikmėms;
- vandens šildyklės (buteliai);
- elektra šildomi drabužiai;
- elektriniai jogurto gaminimo prietaisai, duonos gaminimo mašinos, kavos aparatai, ledų gamybos mašinos;
- ledo gaminimo įrenginiai ir mašinos.

Prie šios klasės nepriskiriama:

- garo generatoriai (mašinų dalys) (7 kl.);
- oro kondensatoriai (7 kl.);
- srovės generatoriai, elektros generatoriai (7 kl.);
- litavimo lempos (7 kl.), optinės lempos (9 kl.), fotografijos laboratorijų lempos (9 kl.), lempos (medicinos reikmėms) (10 kl.);
- laboratorinės krosnelės (9 kl.);
- fotoelementai (9 kl.);
- signaliniai švyturėliai (9 kl.);
- elektra šildomos pagalvėlės, pagalvės ir antklodės, skirtos medicinos reikmėms (10 kl.);
- kilnojamosios vaikų vonelės (21 kl.);
- ne elektriniai nešiojamieji šaldytuvai (21 kl.);
- valgio virimo reikmenys, neturintys integruoto šilumos šaltinio, pavyzdžiui, ne elektriniai keptuvai ir griliai, ne elektrinės vaflinės, ne elektriniai slėginiai maisto gaminimo puodai (21 kl.);
- kojų įmovos (išskyrus šildomas elektra) (25 kl.).

 

12 KLASĖ

 • Transporto priemonės;
 • sausumos, vandens ir oro susisiekimo priemonės.

 

Paaiškinimai

12 klasė daugiausia apima transporto priemones ir aparatus, skirtus žeme, oru ar vandeniu gabenti žmones ir prekes.

Prie šios klasės taip pat priklauso:

- antžeminių transporto priemonių varikliai;
- antžeminių transporto priemonių sankabų ir pavarų elementai;
- transporto priemonės su oro pagalve;
- nuotolinio valdymo transporto priemonės, išskyrus žaislus;
- transporto priemonių dalys, pavyzdžiui, buferiai, priekiniai stiklai, vairaračiai, transporto priemonių padangos bei transporto priemonių vikšrai.

Prie šios klasės nepriskiriama:

- metalinės bėgių medžiagos (6 kl.);
- varikliai, mašinų sankabos ir pavaros elementai, išskyrus antžeminių transporto priemonių (7 kl.);
- visų rūšių variklių dalys , pavyzdžiui, variklių starteriai, duslintuvai ir cilindrai (7 kl.);
- statybinių mašinų, kasybos mašinų, žemės ūkio mašinų ir kitų sunkiųjų mašinų vikšrinių važiuoklių guminiai vikšrai (7 kl.);
- vaikų triratukai (žaislai) ir paspirtukai (žaislai) (28 kl.);
- kai kurios specialiosios transporto priemonės ar prietaisai su ratais ne vežimo reikmėms, pavyzdžiui, savaeigės kelių šlavimo mašinos (7 kl.), gaisrinės mašinos (9 kl.), serviravimo vežimėliai (20 kl.);
- kai kurios transporto priemonių dalys, pavyzdžiui, elektrinės baterijos, nuvažiuoto kelio skaitikliai (transporto priemonėms) ir transporto priemonių radijo imtuvai (9 kl.), automobilių ir dviračių žibintai (11 kl.), automobilių kilimėliai (27 kl.).

 

13 KLASĖ

 • Šaunamieji ginklai;
 • šaudmenys ir sviediniai;
 • sprogstamosios medžiagos;
 • fejerverkai.

 

Paaiškinimai

13 klasė daugiausia apima šaunamuosius ginklus ir pirotechnikos gaminius.

Prie šios klasės taip pat priklauso:

- signalinės gelbėjimo raketos, sprogmenys ar pirotechnika;
- signaliniai pistoletai;
- purškiamosios priemonės savisaugai;
- rūko signalai (sprogstamieji įtaisai), signalinės raketos;
- oriniai pistoletai (ginklai);
- ginklų nešiojimo diržai (perpetės);
- sportiniai šaunamieji ginklai, medžiokliniai šautuvai.

Prie šios klasės nepriskiriama:

- ginklų tirštieji tepalai (4 kl.);
- geležtės (ginklai) (8 kl.);
- ginklai, nešiojami prie diržo (išskyrus šaunamuosius) (8 kl.);
- nesprogūs rūko signalai, lazerinės blykstės gelbėjimo reikmėms (9 kl.);
- teleskopiniai šaunamųjų ginklų taikikliai (9 kl.);
- deglai (11 kl.);
- papliauškos (28 kl.);
- sprogstamosios kapsulės (žaislai) (28 kl.);
- žaisliniai oriniai pistoletai (28 kl.);
- degtukai (34 kl.).

 

14 KLASĖ

 • Brangieji metalai ir jų lydiniai;
 • juvelyriniai dirbiniai, brangakmeniai ir pusbrangiai akmenys;
 • laikrodžiai ir kiti laikmačiai.

 

Paaiškinimai

14 klasė daugiausia apima brangiuosius metalus ir kai kuriuos brangiųjų metalų ar jais padengtus dirbinius, taip pat įvairius juvelyrinius dirbinius ir laikrodžius bei jų sudedamąsias dalis.

Prie šios klasės taip pat priklauso:

- juvelyriniai dirbiniai, tarp jų bižuterija, pavyzdžiui, strazai;
- rankogalių sąsagos, kaklaraiščių smeigtukai ir kaklaraiščių segtukai;
- raktų žiedai, raktų grandinėlės ir jų karuliai;
- juvelyriniai karuliai;
- juvelyrinių dirbinių dėžutės;
- juvelyrinių dirbinių, laikrodžių dalys, pavyzdžiui, juvelyrinių dirbinių užsegimai ir papuošalų karoliukai, laikrodžių mechanizmai, laikrodžių rodyklės, laikrodžių spyruoklės, laikrodžių stiklai.

Prie šios klasės nepriskiriama:

- išmanieji laikrodžiai (9 kl.);
- karuliai, išskyrus juvelyrinius, raktų žiedų ir raktų grandinėlių karulius (26 kl.);
- ne brangiųjų metalų ar jais padengti meno dirbiniai, klasifikuojami pagal medžiagą iš kurios jie pagaminti, pavyzdžiui, metaliniai meno dirbiniai (6 kl.), akmens, betono ar marmuro meno dirbiniai (19 kl.), medžio, vaško, gipso ar plastiko meno dirbiniai (20 kl.), porceliano, keramikos, molio, terakotos ar stiklo meno dirbiniai (21 kl.);
- kai kurie brangiųjų metalų ar jais padengti gaminiai, klasifikuojami pagal jų funkciją ar paskirtį, pavyzdžiui, metalų folija ir milteliai dažymo, dekoravimo, spausdinimo ir meno reikmėms (2 kl.), dantų aukso amalgamos (5 kl.), peiliai (8 kl.), elektriniai kontaktai (9 kl.), auksiniai rašomųjų plunksnų smaigaliai (16 kl.), arbatinukai (21 kl.), auksu ir sidabru siuvinėti gaminiai (26 kl.), cigarų dėžutės (34 kl.).

 

15 KLASĖ

 • Muzikos instrumentai;
 • natų ir muzikos instrumentų stovai;
 • dirigentų lazdelės.

 

Paaiškinimai

15 klasė daugiausia apima muzikos instrumentus, jų dalis ir priedus.

Prie šios klasės taip pat priklauso:

- mechaniniai muzikos instrumentai ir jų priedai, pavyzdžiui, rylos, mechaniniai pianinai, mechaninių pianinų garso reguliatoriai, būgnai-robotai;
- muzikos dėžutės;
- elektriniai ir elektroniniai muzikos instrumentai;
- muzikos instrumentų stygos, liežuvėliai, kaišteliai ir pedalai;
- kamertonai, muzikos instrumentų stygų derinimo raktai;
- styginių muzikos instrumentų kanifolija.

Prie šios klasės nepriskiriama:

- garso įrašymo, perdavimo, stiprinimo ir atkūrimo aparatūra, pavyzdžiui, elektriniai ir elektroniniai muzikos instrumentų efektų įrenginiai, garso efektų pedalai (wah-wah), garso sietuvai, garso maišikliai, vienodintuvai (garso aparatai), žemų dažnių garsiakalbiai (9 kl.);
- parsisiunčiamosios muzikos rinkmenos (9 kl.);
- elektroniniai parsisiunčiamieji natų lapai (9 kl.), spausdintiniai natų lapai (16 kl.);
- monetiniai muzikos automatai (automatiniai grotuvai) (9 kl.);
- metronomai (9 kl.);
- muzikiniai atvirukai (16 kl.).

 

16 KLASĖ

 • Popierius ir kartonas;
 • spaudiniai;
 • įrišimo medžiagos;
 • fotonuotraukos;
 • raštinės ir biuro reikmenys, išskyrus baldus;
 • raštinės ar buitinės lipniosios medžiagos;
 • braižymo, piešimo ir dailininkų reikmenys;
 • teptukai;
 • mokomoji medžiaga ir vaizdinės priemonės;
 • plastikiniai vyniojimo ir pakavimo lakštai, plėvelės ir maišeliai;
 • šriftai, klišės.

 

Paaiškinimai

16 klasė daugiausia apima popierių, kartoną ir kai kuriuos jų gaminius, taip pat raštinės reikmenis.

Prie šios klasės taip pat priklauso:

- peiliai popieriui pjaustyti ir popieriaus pjaustymo įtaisai;
- popieriaus laikymo ir saugojimo dėklai, viršeliai ir prietaisai, pavyzdžiui, dokumentų segtuvai, pinigų sąvaržėlės, čekių knygelių laikikliai, popieriaus sąvaržėlės, pasų laikikliai, iškarpų albumai; 
- kai kurie biuro aparatai, pavyzdžiui, rašomosios mašinėlės, dauginimo aparatai, antspaudavimo (frankavimo) mašinos (įstaigų reikmėms), pieštukų drožtukai;
- piešimo reikmenys, skirti dailininkams ir interjero ar eksterjero dažytojams, pavyzdžiui, dailininkų akvarelinių dažų ruošimo lėkštelės, molbertai ir paletės, dažymo voleliai ir padėklai;
- kai kurie vienkartiniai popieriaus gaminiai, pavyzdžiui, popieriniai seilinukai, popierinės nosinės ir popieriniai stalo apdangalai;
- kai kurie popieriaus ir kartono gaminiai, kurie nėra klasifikuojami pagal funkciją ar paskirtį, pavyzdžiui, popieriniai pakavimo krepšeliai, maišeliai ir tara, popieriaus ir kartono statulos, figūrėlės ir meno dirbiniai, pavyzdžiui, papjė mašė statulėlės, įrėmintos ar neįrėmintos litografijos, paveikslai ir akvarelės.

Prie šios klasės nepriskiriama:

- dažai (2 kl.);
- dailininkų, skulptorių įrankiai, pavyzdžiui, skulptorių glaistytuvai, rėžtuvai (8 kl.);
- mokymo aparatai, pavyzdžiui, audiovizualiniai mokymo aparatai, gaivinimo manekenai (9 kl.) ir žaisliniai modeliai (28 kl.);
- kai kurie popieriaus ir kartono gaminiai, klasifikuojami pagal jų funkciją ar paskirtį, pavyzdžiui, fotografinis popierius (1 kl.), švitrinis popierius (3 kl.), popierinės užuolaidos (20 kl.), popieriniai puodeliai ir popierinės lėkštės (21 kl.), popieriniai lovos baltiniai (24 kl.), popieriniai drabužiai (25 kl.), cigaretinis popierius (34 kl.).

 

17 KLASĖ

 • Neapdirbtas ir iš dalies apdirbtas kaučiukas, gutaperčia, guma, asbestas, žėrutis ir jų pakaitalai; 
 • ekstruduotieji plastikai ir dervos gamybos reikmėms;
 • užpildai, sandarinimo ir izoliacinės medžiagos;
 • ne metaliniai lankstieji vamzdžiai ir žarnos.

 

Paaiškinimai

17 klasė daugiausia apima elektros, šilumos ir garso izoliavimo medžiagas ir plastikus, naudojamus gamyboje lakštų, plytelių ir strypelių pavidalu ir kai kuriuos kaučiuko, gutaperčios, gumos, asbesto, žėručio ar jų pakaitalų gaminius.

Prie šios klasės taip pat priklauso:

- gumos mišiniai padangoms restauruoti;
- plūduriuojančiosios užtvaros nuo teršalų;
- lipniosios juostelės, išskyrus raštinės, medicinos ar buities reikmėms;
- plastikų plėvelės, išskyrus naudojamas vynioti ir pakuoti, pavyzdžiui, tamsintos langų stiklų plėvelės;
- elastiniai verpalai ir guminiai ar plastikiniai siūlai (ne tekstilės reikmėms);
- kai kurie gaminiai, pagaminti iš šiai klasei priskiriamų medžiagų, kurie nėra klasifikuojami pagal jų funkciją ar paskirtį, pavyzdžiui, gėlių kompozicijų putplasčio pagrindai, gumos arba plastiko užpildai ir sandarinimo medžiagos, guminiai kamščiai (dangteliai), guminiai amortizatoriai, guminiai pakavimo krepšiai, maišeliai, vokai.

Prie šios klasės nepriskiriama:

- gaisrinės žarnos (9 kl.);
- vamzdžiai (sanitarinių įrenginių dalys) (11 kl.), metaliniai standieji vamzdžiai (6 kl.) ir nemetaliniai standieji vamzdžiai (19 kl.);
- statybinis izoliacinis stiklas (19 kl.);
- kai kurie gaminiai, pagaminti iš šiai klasei priskiriamų medžiagų, klasifikuojami pagal jų funkciją ar paskirtį, pavyzdžiui, sakai (2 kl.), guma (odontologijos reikmėms) (5 kl.), asbesto ekranai gaisrininkams (9 kl.), padangų kamerų taisymo lipnieji gumos lopai (12 kl.), guminiai trintukai (16 kl.).

 

18 KLASĖ

 • Odos ir odų pakaitalai;
 • gyvūnų odos ir kailiai;
 • lagaminai ir kelioniniai krepšiai;
 • lietaus ir saulės skėčiai;
 • lazdos (kriukiai);
 • rimbai, botagai, pakinktai ir balnojimo reikmenys;
 • antkakliai, pasaitai ir gyvūnų apdarai.

 

Paaiškinimai

18 klasė daugiausia apima odas, odų pakaitalus ir kai kuriuos jų gaminius.

Prie šios klasės taip pat priklauso:

- lagaminai ir kelioniniai krepšiai, pavyzdžiui, maži lagaminai, lagaminai, kelionmaišiai, vaikjuostės, mokyklinės kuprinės;
- bagažo kortelių dėklai;
- vizitinių kortelių dėklai ir kišeninės piniginės;
- odinės arba odkartonio dėžutės ir dėžės.

Prie šios klasės nepriskiriama:

- lazdos (kriukiai) ar lazdos medicinos reikmėms (10 kl.);
- odiniai drabužiai, avalynė ir galvos apdangalai; 
- specialios paskirties krepšiai ir dėklai, pavyzdžiui, skreitinių kompiuterių krepšiai (9 kl.), specialieji fotoaparatų ir fotografavimo įrangos krepšiai ir dėklai (9 kl.), muzikos instrumentų dėklai (15 kl.), golfo krepšiai su ratukais ar be jų, specialios slidžių ir burlenčių įmautės (28 kl.);
- kai kurie odos, jų pakaitalų, gyvūnų odų ir kailių gaminiai, klasifikuojami pagal jų funkciją ar paskirtį, pavyzdžiui, odiniai skustuvų galandimo diržai (8 kl.), poliravimo oda (21 kl.), valymo zomša (21 kl.), odiniai drabužių diržai (25 kl.).

 

19 KLASĖ

 • Ne metalinės statybinės medžiagos;
 • ne metaliniai statybiniai standieji vamzdžiai;
 • asfaltas, dervos, degutas ir bitumas;
 • kilnojamieji ne metaliniai statiniai;
 • ne metaliniai paminklai.

 

Paaiškinimai

19 klasė daugiausia apima ne metalines statybines medžiagas.

Prie šios klasės taip pat priklauso:

- iš dalies apdirbta statybinė mediena, pavyzdžiui, sijos, lentos, paneliai;
- fanerinė mediena;
- statybinis stiklas, pavyzdžiui, stiklo plytelės, izoliacinis statybinis stiklas, saugūs stiklai;
- stiklo granulės keliams žymėti;
- granitas, marmuras, žvyras;
- terakota (statybinė medžiaga);
- ne metalinė stogo danga su fotoelementais;
- ne metaliniai antkapiai;
- akmens, betono ar marmuro statulos, biustai ir meno dirbiniai;
- mūrinės pašto dėžutės;
- geotekstilinė medžiaga;
- dangos (statybinės medžiagos);
- ne metaliniai pastoliai; 
- kilnojamieji ne metaliniai statiniai ar konstrukcijos, pavyzdžiui, akvariumai, paukštidės, voljerai, vėliavų stiebai, verandos, plaukiojimo baseinai.

Prie šios klasės nepriskiriama:

- cemento konservantai, preparatai nuo cemento laidumo vandeniui (1 kl.);
- ugniai atsparūs preparatai (1 kl.);
- medienos konservantai (2 kl.);
- statybinės formų atskyrimo alyvos (4 kl.);
- metalinės laiškų dėžutės (6 kl.) ir laiškų dėžutės (išskyrus metalines ar plytines) (20 kl.);
- paprastųjų metalų statulos, biustai ir meno dirbiniai (6 kl.), brangiųjų metalų statulos, biustai ir meno dirbiniai (14 kl.), medžio, vaško, gipso ar plastiko statulos, biustai ir meno dirbiniai (20 kl.), porceliano, keramikos, molio, terakotos ar stiklo statulos, biustai ir meno dirbiniai (21 kl.);
- kai kurie vamzdžiai, išskyrus metalinius ir statybinius, pavyzdžiui, vamzdžiai (sanitarinių įrenginių dalys) (11 kl.), ne metaliniai lankstieji vamzdžiai ir žarnos (17 kl.);
- pastatų izoliacijos nuo drėgmės medžiagos (17 kl.);
- transporto priemonių langų stiklas (pusgaminis) (21 kl.);
- paukščių narveliai (21 kl.);
- patiesalai, linoleumas ir kitos medžiagos grindims dengti (27 kl.);
- nepjautinė mediena ar mediena su žieve (31 kl.).

 

20 KLASĖ

 • Baldai, veidrodžiai, paveikslų rėmai;
 • ne metaliniai vežimo ir sandėliavimo konteineriai;
 • neapdirbtas ar iš dalies apdirbtas kaulas, ragas, banginio ūsas ar perlamutras;
 • kriauklės; 
 • jūros puta; 
 • gintaras.

 

Paaiškinimai

20 klasė daugiausia apima baldus ir jų dalis, taip pat kai kuriuos gaminius, pagamintus iš medžio, kamščio, meldų, nendrių, gluosnių, rago, kaulo, dramblio kaulo, banginio ūsų, vėžlio šarvo, kriauklių, gintaro, perlamutro, jūros putų, šių medžiagų pakaitalų arba plastikų.

Prie šios klasės taip pat priklauso:

- metaliniai baldai, stovyklaviečių baldai, šautuvų stovai, laikraščių stendai
- vidinės nuleidžiamosios aklinos užuolaidos ir kambarinės naktinės langų užuolaidos;
- patalynė, pavyzdžiui, matracai, čiužiniai, lovų rėmai, pagalvės;
- veidrodžiai, baldų ar tualetiniai veidrodžiai;
- ne metalinės registracijos lentelės;
- smulkūs nemetaliniai dirbiniai, pavyzdžiui, varžtai, sraigtai, kaiščiai, baldų ratukai, vamzdžių tvirtinimo apkabos;
- pašto dėžutės, išskyrus metalines ir mūrines.

Prie šios klasės nepriskiriama:

- specialieji laboratorijų baldai (9 kl.) ar baldai medicinos reikmėms (10 kl.);
- metalinės lauko langinės (6 kl.), išorinės užuolaidos (išskyrus metalines ir tekstilines) (19 kl.), tekstilinės lauko užuolaidos (22 kl.);
- lovos baltiniai (24 kl.), pūkinės antklodės ir miegmaišiai (24 kl.);
- kai kurie specialiosios paskirties veidrodžiai, pavyzdžiui, optikos gaminių veidrodžiai (9 kl.), chirurgų arba odontologų veidrodžiai (10 kl.), užpakalinio vaizdo veidrodžiai (12 kl.), šaunamųjų ginklų veidrodiniai taikikliai (13 kl.);
- kai kurie gaminiai, pagaminti iš medžio, kamščio, meldų, nendrių, gluosnių, rago, kaulo, dramblio kaulo, banginio ūsų, vėžlio šarvo, kriauklių, gintaro, perlamutro, jūros putų ir šių medžiagų pakaitalų arba plastikų, klasifikuojami pagal jų funkciją ar paskirtį, pavyzdžiui, karoliukai papuošalams gaminti (14 kl.), medinės grindų lentos (19 kl.), buitiniai krepšeliai (21 kl.), plastiko puodeliai (21 kl.), dembliai (27 kl.).

 

21 KLASĖ

 • Namų apyvokos arba virtuvės reikmenys ir talpyklos;
 • virtuvės indai ir stalo reikmenys, išskyrus peilius, šakutes ir šaukštus;
 • šukos ir kempinės;
 • šepečiai, išskyrus teptukus;
 • šepečių medžiagos;
 • valymo reikmenys;
 • neapdirbtas arba iš dalies apdirbtas stiklas, išskyrus statybinį;
 • stiklo, porceliano ir keramikos gaminiai.

 

Paaiškinimai

21 klasė daugiausia apima mažus rankinius namų apyvokos ir virtuvės reikmenis bei įtaisus, taip pat kosmetikos ir tualeto reikmenis, stiklo ir kai kuriuos porceliano, keramikos, molio, terakotos ar stiklo gaminius.

Prie šios klasės taip pat priklauso:

- namų apyvokos arba virtuvės reikmenys, pavyzdžiui, musmušiai, baltinių spaustukai, maišomieji šaukštai, šaukštai kepsniams laistyti ir kamščiatraukiai, taip pat serviravimo reikmenys, pavyzdžiui, cukraus žnyplės, ledo žnyplės, pyrago padėklai ir serviravimo samčiai;
- namų apyvokos, virtuvės ir maisto gamybos talpos, pavyzdžiui, vazos, buteliai, taupyklės, kibirėliai, kokteilių plaktuvės, verdamieji puodai ir keptuvės, bei neelektriniai virduliai ir slėginiai maisto gaminimo puodai;
- maži virtuviniai rankiniai malimo, kapojimo, spaudimo ar smulkinimo įtaisai, pavyzdžiui, česnakų spaustuvai, riešutų spaustukai, grūstuvai ir piestos;
- indų ir ropinių (grafinų) padėklai;
- kosmetikos ir tualeto reikmenys, pavyzdžiui, elektrinės ir neelektrinės šukos ir dantų šepetėliai, dantų siūlas, putplasčio kojų pirštų skirtukai (pedikiūro reikmėms), pudrinukai, kišeninės tualetinės reikmeninės;
- sodininkų reikmenys, pavyzdžiui, sodininkų pirštinės, palangių dėžutės augalams auginti, laistytuvai ir laistymo žarnų purkštukai;
- kambariniai akvariumai, terariumai ir vivariumai.

Prie šios klasės nepriskiriama:

- valymo preparatai (3 kl.);
- metaliniai sandėliavimo ir vežimo konteineriai (6 kl.), nemetaliniai (20 kl.);
- maži elektriniai malimo, kapojimo, spaudimo ar smulkinimo aparatai (7 kl.);
- skustuvai ir skutimosi aparatai, nagų ir plaukų kirpimo žirklės, elektriniai ir neelektriniai manikiūro ir pedikiūro įrankiai, pavyzdžiui, manikiūro įrankių komplektai, dildės, odos žnyplės (8 kl.);
- valgomieji įrankiai (peiliai, šakutės ir šaukštai) (8 kl.) ir virtuviniai rankiniai pjaustymo įrankiai, pavyzdžiui, daržovių pjaustyklės, picos peiliai, sūrio raikytuvai (8 kl.);
- utėlių šukos, liežuvio grandikliai (10 kl.);
- elektriniai valgio gaminimo reikmenys (11 kl.);
- tualetiniai veidrodžiai (20 kl.);
- kai kurie stiklo, porceliano ir keramikos gaminiai, klasifikuojami pagal jų funkciją ar paskirtį, pavyzdžiui, porcelianas dantų protezams (5 kl.), akinių lęšiai (9 kl.), izoliacinė stiklo vata (17 kl.), keraminės plytelės (19 kl.), statybinis stiklas (19 kl.), stiklo pluoštai tekstilės reikmėms (22 kl.).

 

22 KLASĖ

 • Lynai ir virvės, špagatai;
 • tinklai;
 • palapinės ir brezentas;
 • audinio ar sintetinių medžiagų stoginės;
 • burės;
 • biralų maišai (sandėliavimui ir vežimui);
 • kamšalai, išskyrus popierinius, kartoninius, guminius ar plastikinius;
 • pluoštinė tekstilės žaliava ir jos pakaitalai.

 

Paaiškinimai

22 klasė daugiausia apima brezentą ir kitas burių gamybos medžiagas, virves, kamšalus, užpildus ir pluoštinę tekstilės žaliavą.

Prie šios klasės taip pat priklauso:

- virvės ir virvelės, padarytos iš natūralių ir dirbtinių tekstilės pluoštų, popieriaus ir plastiko;
- žvejybos tinklai, hamakai, virvinės kopėčios;
- transporto priemonių apdangalai (nenustatytos formos);
- kai kurie maišai, klasifikuojami ne pagal jų funkciją ar paskirtį, pavyzdžiui, skalbimo tinkleliai, lavonmaišiai, pašto maišai;
- tekstiliniai pakavimo maišai;
- gyvūninis pluoštas ir neapdirbtas tekstilinis pluoštas, pavyzdžiui, gyvulių plaukai, kokonai, džiutas, neapdirbta ar apdirbta vilna, neapdirbtas šilkas.

Prie šios klasės nepriskiriama:

- metalinės virvės (6 kl.);
- muzikos instrumentų stygos (15 kl.) ir rakečių stygos (28 kl.);
- popieriaus ar kartono kamšalai (16 kl.), guminiai ar plastikiniai kamšalai (17 kl.);
- kai kurie tinklai ir maišai, klasifikuojami pagal jų funkciją ar paskirtį, pavyzdžiui, apsauginiai tinklai (9 kl.), transporto priemonių bagažo tinkleliai (12 kl.), drabužių kelioniniai krepšiai (18 kl.), plaukų tinkleliai (28 kl.), golfo krepšiai (28 kl.), sportiniai tinklai (28 kl.);
- netekstiliniai pakavimo maišeliai, klasifikuojami pagal medžiagą iš kurios jie pagaminti, pavyzdžiui, popieriniai arba plastikiniai pakavimo maišeliai (16 kl.), guminiai pakavimo maišeliai (17 kl.), odiniai pakavimo maišeliai (18 kl.).

 

23 KLASĖ

 • Tekstilės verpalai ir siūlai.

 

Paaiškinimai

23 klasė daugiausia apima natūralius ar sintetinius verpalus ir siūlus tekstilės reikmėms.

Prie šios klasės taip pat priklauso:

- stiklo pluošto, elastiniai, guminiai ir plastikiniai siūlai, skirti tekstilės reikmėms;
- siuvinėjimo, adymo ir siuvimo siūlai, taip pat ir metaliniai;
- sukti šilko verpalai, sukti medvilnės verpalai, sukti vilnoniai verpalai.

Prie šios klasės nepriskiriama:

- kai kurie specialios paskirties siūlai, pavyzdžiui, elektros laidų identifikavimo siūlai (9 kl.), chirurginiai siūlai (10 kl.), brangiųjų metalų siūlai (juvelyriniai dirbiniai) (14 kl.);
- siūlai (ne tekstilės reikmėms), klasifikuojami pagal medžiagą iš kurios jie pagaminti, pavyzdžiui, metaliniai rišimo siūlai (6 kl.) ir nemetaliniai siūlai (22 kl.), elestiniai, guminiai ar plastikiniai siūlai (17 kl.), stiklo pluošto siūlai (21 kl.).

 

24 KLASĖ

 • Audiniai ir tekstilės pakaitalai;
 • buitiniai baltiniai;
 • tekstilinės ar plastikinės užuolaidos.

 

Paaiškinimai

24 klasė daugiausia apima audinius ir tekstilės apdangalus, skirtus namų ūkio reikmėms.

Prie šios klasės taip pat priklauso:

- buitiniai baltiniai, pavyzdžiui, lovos užtiesalai, pagalvių užtiesalai, tekstiliniai rankšluosčiai;
- popierinė patalynė;
- miegmaišiai, miegmaišių įdėklai;
- tinkleliai nuo moskitų.

Prie šios klasės nepriskiriama:

- elektra šildomos antklodės, skirtos medicinos (10 kl.) ir ne medicinos (11 kl.) reikmėms;
- popieriniai stalo užtiesalai (16 kl.);
- apsauginės asbesto uždangos (17 kl.), bambuko užuolaidos ir dekoratyvinės biserio užuolaidos (20 kl.); 
- gūnios (18 kl.);
- kai kurie specialios paskirties tekstilės gaminiai ir audiniai, pavyzdžiui, knygų įrišimo audiniai (16 kl.), izoliaciniai audiniai (17 kl.), geotekstilė (19 kl.).

 

25 KLASĖ

 • Drabužiai, apranga, avalynė, galvos apdangalai.

 

Paaiškinimai

25 klasė daugiausia apima žmonėms skirtus drabužius, aprangą, avalynę ir galvos apdangalus.

Prie šios klasės taip pat priklauso:

- drabužių, avalynės, galvos apdangalų dalys, pavyzdžiui, rankogaliai, kišenės, gatavi pamušalai, kulnai ir avalynės užkulniai, kepurių snapeliai, skrybėlių karkasai;
- sportinė apranga ir avalynė, pavyzdžiui, slidinėjimo pirštinės, berankoviai sportiniai marškinėliai, dviratininkų drabužiai, dziudo ir karate uniformos, futbolo batai, gimnastikos avalynė, slidžių batai;
- maskarado kostiumai;
- popieriniai drabužiai, popierinės kepurės, naudojamos kaip apranga;
- ne popieriniai seilinukai;
- kišeninės nosinaitės;
- kojų įmovos (išskyrus šildomas elektra).

Prie šios klasės nepriskiriama:

- smulkios metalinės detalės, naudojamos batams gaminti, pavyzdžiui, metaliniai batų pakulnių kaišteliai ir metaliniai batų spraustukai (6 kl.), ne metalinai batų pakulnių kaišteliai ir ne metaliniai batų spraustukai (20 kl.), taip pat galanterijos gaminių dalys ir drabužių, avalynės ir galvos apdangalų užsegimai, pavyzdžiui, sąsagos, sagtys, užtrauktukai, juostos, skrybėlių juostos, skrybėlių ir batų apvadai (puošmenos) (26 kl.);
- kai kurie specialieji drabužiai, avalynė ir galvos apdangalai , pavyzdžiui, apsauginiai šalmai, taip pat apsauginiai sportiniai šalmai (9 kl.), apsauginiai drabužiai nuo ugnies (9 kl.), specialieji operaciniai drabužiai (10 kl.), ortopedinė avalynė (10 kl.), taip pat kai kurie sportiniai drabužiai ir avalynė, pavyzdžiui, beisbolo pirštinės, bokso pirštinės, pačiūžos, pačiūžos su batais (28 kl.);
- elektra šildomi drabužiai (11 kl.);
- elektra šildomas apavas (11 kl.), kojų įmovos, pritaikytos vaikiškoms sulankstomosioms kėdutėms su rateliais ir vaikiškiems vežimėliams (12 kl.);
- popieriniai seilinukai (16 kl.);
- popierinės nosinės (16 kl.) ir tekstilinės nosinės (24 kl.);
- gyvūnų apdarai (18 kl.);
- karnavalo kaukės (28 kl.);
- lėlių drabužiai (28 kl.);
- popierinės pobūvių kepurės (28 kl.).

 

26 KLASĖ

 • Nėriniai, juostelės ir siuvinėti gaminiai, galanterijos juostos ir kaspinai;
 • sagos, kabliukai, kilputės, smeigtukai, adatos;
 • dirbtinės gėlės;
 • plaukų papuošalai;
 • netikri plaukai.

 

Paaiškinimai

26 klasė daugiausia apima siuvėjų reikmenis, natūralius ar sintetinius plaukus ir plaukų papuošalus, taip pat kai kuriuos smulkius dekoratyvinius, puošti skirtus, gaminius, nepriskirtus prie kitų klasių.

Prie šios klasės taip pat priklauso:

- perukai, tupetai (maži perukai), dirbtinės barzdos;
- plaukų sagės, plaukų juostos;
- įvairios galanterijos juostos bei kaspinėliai, taip pat naudojami plaukams puošti;
- ne popierinės dovanų pakavimo juostelės ir kaspinėliai;
- plaukų tinkleliai;
- sagtys, užtrauktukai;
- karuliai, išskyrus juvelyriniams dirbiniams, raktų žiedams ar raktų grandinėlėms;
- dirbtinės Kalėdų girliandos ir dirbtiniai Kalėdų vainikai, taip pat ir su lemputėmis;
- kai kurie plaukų garbanojimo reikmenys, pavyzdžiui, elektriniai ir neelektriniai plaukų suktukai, plaukų sukimo segtukai, popieriniai plaukų suktukai.

Prie šios klasės nepriskiriama:

- dirbtinės blakstienos (3 kl.);
- kabliukai (maži metalo gaminiai) (6 kl.) ar ne metaliniai (20 kl.), užuolaidų kabliukai (20 kl.);- kai kurios specialios adatos, pavyzdžiui, tatuiravimo adatėlės (8 kl.), geodezinių kompasų rodyklės (9 kl.), adatos (medicinos reikmėms) (10 kl.), pompų adatos (žaidimų kamuoliams pripūsti) (28 kl.);- rankiniai plaukų garbanojimo reikmenys, pavyzdžiui, plaukų sukimo žnyplės, blakstienų rietikliai (8 kl.);
- dirbtiniai plaukai (10 kl.);
- juvelyriniai karuliai, raktų žiedų karuliai ar raktų grandinėlių karuliai (14 kl.);
- kai kurios juostelės ir kaspinai, pavyzdžiui, popierinės juostelės ir kaspinai (išskyrus galanterijos gaminius ar plaukų papuošalus) (16 kl.), ritminės gimnastikos kaspinai (28 kl.);
- tekstilės verpalai ir siūlai (23 kl.);
- dirbtinės Kalėdų eglutės (28 kl.).

 

27 KLASĖ

 • Kilimai, dembliai, patiesalai, linoleumas ir kitos grindų dangos;
 • ne tekstiliniai sienų apmušalai.

 

Paaiškinimai

27 klasė apima gaminius, naudojamus sienoms ir grindims dengti.

Prie šios klasės taip pat priklauso:

- automobilių kilimėliai;
- grindų patiesalai, pavyzdžiui, vonios kambario patiesalai, priedurio patiesalai, gimnastikos patiesalai, jogos kilimėliai;
- dirbtinės vejos;
- popieriniai sienų apmušalai, taip pat tekstiliniai sienų apmušalai.

Prie šios klasės nepriskiriama:

- metalinės grindys, grindų dangos, grindų plytelės (6 kl.) ir ne metalinės (19 kl.), medinės grindų lentos (19 kl.);
- elektra šildomi patiesalai (kilimai) (11 kl.);
- geotekstilinė medžiaga (19 kl.);
- kilimėliai vaikų žaidimo aptvarėliams (20 kl.);
- tekstiliniai gobelenai (sienų apmušalai) (24 kl.).

 

28 KLASĖ

 • Žaidimai ir žaislai;
 • vaizdo žaidimų aparatai;
 • gimnastikos ir sporto reikmenys;
 • Kalėdų eglučių papuošalai.

 

Paaiškinimai

28 klasė daugiausia apima žaislus, žaidimų aparatus, sporto įrangą, pramoginių renginių mažmožius ir niekučius, taip pat kai kuriuos gaminius, skirtus Kalėdų eglutėms puošti.

Prie šios klasės taip pat priklauso:

- pramogų prietaisai ir žaidimų aparatai, taip pat jų valdymo pultai;
- pokštų ir vakarėlių mažmožiai ir niekučiai, pavyzdžiui, karnavalo kaukės, popierinės pobūvių kepurės, konfeti, įtaisai serpantinams iššauti ir papliauškos;
- medžioklės ir žvejybos įrankiai, pavyzdžiui, meškerykočiai, meškeriotojų graibštai, jaukas, medžioklės trimitai;
- sporto ir žaidimų įrenginiai.

Prie šios klasės nepriskiriama:

- Kalėdų eglučių žvakutės (4 kl.), Kalėdų eglučių elektros lemputės (11 kl.), konditerijos ir šokolado gaminiai Kalėdų eglutėms puošti (30 kl.);
- nardymo reikmenys (9 kl.);
- sekso žaislai ir meilės lėlės (sekso lėlės) (10 kl.);
- sporto ir gimnastikos drabužiai (25 kl.);
- kai kurie sporto ir gimnastikos reikmenys, pavyzdžiui, apsauginiai sportiniai šalmai, apsauginiai sportiniai akiniai ir sportinės burnos apsaugos (9 kl.), sportiniai šaunamieji ginklai (13 kl.), gimnastikos patiesalai (27 kl.), taip pat kai kurie žvejybos ir medžioklės reikmenys, pavyzdžiui, medžiokliniai peiliai, harpūnai (8 kl.), medžiokliniai šautuvai (13 kl.), žvejybos tinklai (22 kl.), kurie klasifikuojami pagal kitas funkcijas ar paskirtį.

 

29 KLASĖ

 • Mėsa, žuvis, paukštiena ir žvėriena;
 • mėsos ekstraktai;
 • konservuoti, šaldyti, džiovinti, virti ir kepti vaisiai ir daržovės;
 • drebučiai, uogienės, kompotai;
 • kiaušiniai;
 • pienas, sūris, sviestas, jogurtas ir kiti pieno produktai;
 • maistiniai aliejai ir riebalai.

 

Paaiškinimai

29 klasė daugiausia apima gyvulinės kilmės maisto produktus, taip pat daržoves, sodo vaisius ir uogas, paruoštas vartoti ir konservuotas.

Prie šios klasės taip pat priklauso:

- mėsos, žuvies, vaisių ar daržovių patiekalai;
- valgomieji vabzdžiai;
- pieno gėrimai (pieno pagrindu);
- pieno pakaitalai, pavyzdžiui, migdolų pienas, kokosų pienas, žemės riešutų pienas, ryžių pienas, sojos pienas;
- konservuoti grybai;
- žmonių maistui paruošti ankštiniai ir riešutai;
- žmonių maistui paruoštos sėklos (ne prieskoniai ar aromatinės medžiagos).

Prie šios klasės nepriskiriama:

- ne maistiniai aliejai ir riebalai, pavyzdžiui, eteriniai aliejai (3 kl.), pramoninė alyva (4 kl.), ricinos aliejus (medicinos reikmėms) (5 kl.);
- kūdikių maistas (5 kl.);
- dietinis maistas ir dietinės medžiagos medicinos reikmėms (5 kl.);
- maisto papildai (5 kl.);
- salotų padažai (30 kl.);
- apdorotos sėklos (prieskoniai) (30 kl.);
- šokoladu glaistyti riešutai (30 kl.);
- švieži ir neapdoroti vaisiai, daržovės, riešutai ir sėklos (31 kl.);
- pašarai (31 kl.);
- gyvi gyvūnai (31 kl.);
- sodinimo sėklos (31 kl.).

 

30 KLASĖ

 • Kava, arbata, kakava ir kavos pakaitalai;
 • ryžiai, makaronų gaminiai ir lakštiniai;
 • tapijoka ir sago kruopos;
 • miltai ir grūdų produktai;
 • duona, pyragai ir konditerijos gaminiai;
 • šokoladas;
 • ledai, šerbetas ir kiti valgomieji ledai;
 • cukrus, medus, sirupas;
 • mielės, kepimo milteliai;
 • druska, kvapieji prieskoniai, aštrieji prieskoniai, konservuotos prieskoninės žolės;
 • actas, padažai ir kiti pagardai;
 • ledas (užšaldytas vanduo).

 

Paaiškinimai

30 klasė daugiausia apima augalinės kilmės maisto produktus, išskyrus vaisius ir daržoves, paruoštus vartoti ar konservuotus, taip pat priedus, gerinančius maisto produktų skonį, kvapą.

Prie šios klasės taip pat priklauso:

- kavos, kakavos, šokolado ar arbatos gėrimai;
- maistiniai grūdų produktai, pavyzdžiui, avižiniai dribsniai, kukurūzų traškučiai, lukštenti miežiai, bulguras, javainiai (dribsniai su priedais);
- pica, pyragai, sumuštiniai; 
- šokoladu glaistyti riešutai;
- gėrimų aromatinės medžiagos, išskyrus eterinius aliejus.

Prie šios klasės nepriskiriama:

- druska (pramonės reikmėms) (1 kl.);
- maistinės aromatinės medžiagos (eteriniai aliejai) (3 kl.);- vaistinės arbatos ir dietinis maistas bei dietinės medžiagos medicinos reikmėms (5 kl.); 
- kūdikių maistas (5 kl.);
- maisto papildai (5 kl.);
- mielės (farmacijos reikmėms) (5 kl.), pašarinės mielės (31 kl.);
- kavos, kakavos, šokolado ar arbatos skonio pieno gėrimai (29 kl.);
- sriubos, sultiniai (29 kl.); 
- neapdirbti grūdai (31 kl.);
- šviežios žolės (31 kl.);
- pašarai (31 kl.).

 

31 KLASĖ

 • Nevalyti ir neapdoroti žemės ūkio, akvakultūros, sodo, miško produktai;
 • nevalyti ir neapdoroti grūdai ir sėklos;
 • švieži vaisiai ir daržovės, šviežios žolės;
 • gyvi augalai ir gėlės;
 • svogūnėliai, sodinukai ir sodinimo sėklos;
 • gyvi gyvūnai;
 • pašarai ir gyvūnų gėrimai; 
 • salyklas.

 

Paaiškinimai

31 klasė daugiausia apima žemdirbystės ir miškininkystės ir jūros produktus, kurie vartojami neapdirbti ir neperdirbti, gyvus gyvūnus ir augalus, taip pat pašarus.

Prie šios klasės taip pat priklauso:

- nevalyti javai;
- švieži vaisiai ir daržovės, net ir po plovimo ar vaškavimo;
- augalų atliekos;
- neapdoroti dumbliai;
- nepjautinė mediena;
- perekliai kiaušiniai;
- švieži grybai ir valgomieji trumai;
- gyvūnų kraikas, pavyzdžiui, kambarinių gyvūnų kvapusis smėlis, kambarinių gyvūnų smėliuotas popierius.

Prie šios klasės nepriskiriama:

- mikroorganizmų kultūros ir dėlės, skirtos medicinos reikmėms (5 kl.);
- gyvūnų maisto papildai ir vaistiniai pašarai (5 kl.); 
- iš dalies apdirbta mediena (19 kl.);
- dirbtinis žuvų masalas (28 kl.);
- ryžiai (30 kl.);
- tabakas (34 kl.).

 

32 KLASĖ

 • Alus;
 • gaivieji gėrimai;
 • mineralinis ir gazuotas vanduo;
 • vaisių gėrimai ir vaisių sultys;
 • sirupai ir kiti gaiviųjų gėrimų gaminimo mišiniai.

 

Paaiškinimai

32 klasė daugiausia apima gaiviuosius gėrimus, taip pat alų.

Prie šios klasės taip pat priklauso:

- dealkoholizuoti gėrimai;
- nealkoholiniai gėrimai;
- ryžių ir sojų gėrimai, išskyrus pieno pakaitalus;
- energiniai gėrimai, izotoniniai (netonizuojantys) gėrimai, sportiniai gėrimai su baltymais;
- esencijos ir vaisių ekstraktai gaiviesiems gėrimams gaminti.

Prie šios klasės nepriskiriama:

- aromatinės gėrimų medžiagos (eteriniai aliejai) (3 kl.) ir gėrimų aromatinės medžiagos (išskyrus eterinius aliejus) (30 kl.);
- dietiniai gėrimai, skirti medicinos reikmėms (5 kl.);
- pieno gėrimai (pieno pagrindu), pieno kokteiliai (29 kl.);
- pieno pakaitalai, pavyzdžiui, migdolų pienas, kokosų pienas, žemės riešutų pienas, ryžių pienas, sojos pienas (29 kl.);
- citrinų sultys (kulinarijos reikmėms), pomidorų sultys (maistui ruošti) (29 kl.);
- kavos, kakavos, šokolado ar arbatos gėrimai (30 kl.);
- kambarinių gyvūnų gėrimai (31 kl.);
- svaigieji gėrimai, išskyrus alų (33 kl.).

 

33 KLASĖ

 • Svaigieji gėrimai, išskyrus alų;
 • svaigiųjų gėrimų gaminimo preparatai.

 

Paaiškinimai

33 klasė daugiausia apima svaigiuosius gėrimus, esencijas ir ekstraktus.

Prie šios klasės taip pat priklauso:

- vynai, spirituoti vynai;
- svaigusis sidras, kriaušių sidras; 
- spiritiniai gėrimai, likeriai;
- spiritinės esencijos, spiritiniai vaisių ekstraktai, karčiosios trauktinės.

Prie šios klasės nepriskiriama:

- vaistiniai gėrimai (5 kl.);
- dealkoholizuoti gėrimai (32 kl.);
- alus (32 kl.);
- nealkoholiniai komponentai svaigiesiems gėrimams gaminti, pavyzdžiui, nealkoholiniai gėrimai, sodos vanduo (32 kl.).

 

34 KLASĖ

 • Tabakas ir tabako pakaitalai;
 • cigaretės ir cigarai;
 • elektroninės cigaretės ir rūkymo inhaliatoriai;
 • rūkymo reikmenys;
 • degtukai.

 

Paaiškinimai

34 klasė daugiausia apima tabaką ir rūkymo reikmenis, taip pat kai kuriuos jų priedus ir talpyklas.

Prie šios klasės taip pat priklauso:

- tabako pakaitalai, išskyrus skirtus medicinos reikmėms;
- aromatinės medžiagos, išskyrus eterinius aliejus, elektroninėms cigaretėms, rūkymo inhaliatoriams;
- rūkomosios žolės;
- uostomasis tabakas;
- kai kurie priedai ir talpyklos, naudojamos su tabaku ir rūkymo reikmenimis, pavyzdžiui, žiebtuvėliai (rūkorių), peleninės, tabako talpyklos, uostomojo tabako tabakinės, cigarų dėžutės su drėkintuvu.

Prie šios klasės nepriskiriama:

- cigaretės be tabako, skirtos medicinos reikmėms (5 kl.);
- elektroninių cigarečių baterijos ir įkrovimo įtaisai (9 kl.);
- automobilių peleninės (12 kl.).

 

PASLAUGOS

 

35 KLASĖ

 • Reklama;
 • verslo vadyba;
 • verslo tvarkyba;
 • įstaigų veikla.

 

Paaiškinimai

35 klasė daugiausia apima asmenų ar organizacijų paslaugas, susijusias su:

(1) pagalba komercinėms įmonėms jų veiklos ir vadybos klausimais;
(2) pagalba pramonės ar komercinėms įmonėms jų verslo vadybos arba komercinės veiklos klausimais;
taip pat reklamos agentūrų teikiamos vartotojų informavimo bet kuriomis informacijos priemonėmis apie įvairias paslaugas ir prekes paslaugos.

Prie šios klasės taip pat priklauso:

- prekių sukaupimas (išskyrus vežimą) kitiems, teikiantis pirkėjams galimybę patogiai apžiūrėti ir įsigyti tų prekių; tokias paslaugas gali teikti mažmeninės parduotuvės, didmeninės parduotuvės, prekybos automatai, užsakymams paštu skirti katalogai ar elektroninės priemonės, pvz. žiniatinklio svetainės ar teleparduotuvės;
- raštiškų pranešimų ar užrašų registravimo, rengimo, rinkimo, platinimo ar sisteminimo, taip pat matematinių ar statistinių duomenų rinkimo paslaugos;
- reklamos agentūrų paslaugos, taip pat prospektų ar pavyzdžių platinimas tiesiogiai ar paštu. Prie šios klasės galima priskirti reklamos paslaugas, susijusias su kitomis paslaugomis, pavyzdžiui, banko paskolomis, radijo reklamą.

Prie šios klasės nepriskiriama:

- techninių ataskaitų, tiesiogiai nesusijusių su prekybos ar gamybos įmonių veikla ar jų vadyba, įvertinimas ir parengimas (žr. Abėcėlinį paslaugų sąrašą);

 

36 KLASĖ

 • Draudimas;
 • finansinės operacijos;
 • piniginės operacijos;
 • nekilnojamojo turto operacijos.

 

Paaiškinimai

36 klasė daugiausia apima finansinių ar piniginių operacijų paslaugas, taip pat paslaugas, susijusias su įvairių rūšių draudimo sutartimis.

Prie šios klasės taip pat priklauso:

- paslaugos, susijusios su piniginėmis ir finansinėmis operacijomis:
   a) visų bankų ar susijusių su jais įstaigų, pavyzdžiui, pinigų keitimo ar atsiskaitymų ne grynaisiais pinigais (kliringo) agentūrų, paslaugos;
   b) kredito įstaigų (ne bankų), pavyzdžiui, kooperatinių kredito asociacijų, savarankiškų finansinių kompanijų, kreditorių ir t.t. paslaugos;
   c) investicinių trestų (susivienijimų), kontroliuojančiųjų bendrovių steigėjų (holdingo) paslaugos;
   d) tarpininkų (maklerių) paslaugos, sudarant sandorius dėl akcijų (vertybinių popierių) ir turto;
   e) paslaugos, susijusios su įgaliotųjų asmenų atliekamomis piniginėmis operacijomis;
   f) paslaugos, susijusios su kelioninių čekių ir akredityvų išdavimu;
- išperkamosios nuomos finansavimas;
- nekilnojamojo turto administratorių paslaugos, pavyzdžiui, nekilnojamojo turto nuomos, įvertinimo ir finansavimo paslaugos;
- paslaugos, susijusios su draudimu, pavyzdžiui, draudimo agentų ar maklerių paslaugos, paslaugos draudėjams bei draudimo sutarčių sudarymo paslaugos.

 

37 KLASĖ

 • Statyba;
 • taisymas (remontas);
 • įtaisymo ir įrengimo paslaugos.

 

Paaiškinimai

37 klasė daugiausia apima paslaugas, kurias teikia rangovai ir subrangovai statant kapitalinius pastatus, taip pat privačių asmenų ir organizacijų paslaugas, susijusias su objektų atstatymu iki pirminės būklės arba jų išlaikymu nepakeičiant fizikinių ir cheminių savybių.

Prie šios klasės taip pat priklauso:

- paslaugos, susijusios su kelių tiesimu, namų, tiltų, užtvankų statymu arba perdavimo linijų tiesimu, taip pat specializuotų statybos įmonių (pavyzdžiui, dažymo, santechnikos, šildymo sistemų įrengimo arba stogų dengimo) paslaugos;
- pagalbinės paslaugos, susijusios su statyba, pavyzdžiui, statybos projektų tikrinimas;
- laivų statybos paslaugos;
- statybos įrenginių arba medžiagų nuomos paslaugos;
- taisymo paslaugos, t.y. paslaugos atstatant iki geros būklės įvairius susidėvėjusius, pažeistus, sugedusius ar apirusius objektus (nebetinkamų naudoti pastatų ir kitų objektų visiškas atstatymas iki jų pirminės būklės);
- įvairios taisymo paslaugos, pavyzdžiui, elektros instaliacijos, baldų, įrengimų, įrankių ir t.t.;
- paslaugos, susijusios su objektų pirminės būklės palaikymu nepakeičiant kurių nors charakteristikų (skirtumai tarp šios ir 40 klasių išaiškinti 40 klasės paaiškinimuose).

Prie šios klasės nepriskiriama:

- prekių, pavyzdžiui, drabužių arba transporto priemonių, saugojimo paslaugos (39 kl.);
- audinių arba drabužių dažymo paslaugos (40 kl.).

 

38 KLASĖ

 • Telekomunikacijos.

 

Paaiškinimai

38 klasė daugiausia apima paslaugas, teikiančias galimybę bent vienam asmeniui jautria aparatūra užmegzti ryšį su kitu asmeniu. Tokiomis paslaugomis sudaromos sąlygos:

1) vienam asmeniui kalbėtis su kitu;
2) vieno asmens pranešimus perduoti kitam;
3) žodinio ir regimojo ryšio priemonėmis vienam asmeniui bendrauti su kitu (radijas ir televizija).

Prie šios klasės taip pat priklauso:

- paslaugos, daugiausia susijusios su radijo ir televizijos programų perdavimu.

Prie šios klasės nepriskiriama:

- radijo reklamos paslaugos (35 kl.);
- rinkodaros telefonu paslaugos (35 kl.). 

 

39 KLASĖ

 • Vežimas;
 • prekių pakavimas ir sandėliavimas;
 • kelionių rengimas.

 

Paaiškinimai

39 klasė daugiausia apima žmonių ir prekių vežimo iš vienos vietos į kitą (geležinkeliais, keliais, vandeniu, oru arba vamzdynais) paslaugas, su tokiu vežimu susijusias paslaugas, taip pat paslaugas, susijusias su prekių laikymu (kad jos gerai išsilaikytų) ir saugojimu sandėliuose ir kituose pastatuose.

Prie šios klasės taip pat priklauso:

- kompanijų, eksploatuojančių stotis, tiltus, geležinkelio keltus ir kt., paslaugos, kuriomis naudojasi prekių vežėjai;
- paslaugos, susijusios su transporto priemonių nuoma;
- paslaugos, susijusios su laivų vilkimu ir iškrovimu, uostų arba dokų darbu, skęstančių laivų ir jų krovinių gelbėjimu;
- paslaugos, susijusios su rengiamų išsiųsti prekių pakavimu;
- paslaugos, į kurias įeina informacija apie keliones arba tarpininkų (maklerių) organizuojamą prekių vežimą ir turizmo agentūrų paslaugas, apie transporto tarifus, tvarkaraščius ir vežimo būdus;
- paslaugos, susijusios su transporto priemonių arba rengiamų išvežti prekių tikrinimu.

Prie šios klasės nepriskiriama:

- paslaugos, susijusios su reklamos priemonėmis, pavyzdžiui, prospektų platinimas arba radijo reklama (35 kl.);
- paslaugos, susijusios su tarpininkų (maklerių) arba kelionių agentūrų išduodamais kelioniniais čekiais arba akredityvais (36 kl.);
- paslaugos, susijusios su draudimu (komerciniu, gyvybės, nuo gaisrų) vežant žmones arba prekes (36 kl.);
- transporto priemonių, taip pat objektų, susijusių su žmonių arba prekių vežimu, techninės priežiūros ir taisymo paslaugos (37 kl.);
- kelionių agentūrų arba maklerių paslaugos, susijusios su būsto užsakymu viešbučiuose (43 kl.).

 

40 KLASĖ

 • Medžiagų apdirbimas ir apdorojimas.

 

Paaiškinimai

40 klasė daugiausia apima paslaugas, nepriskirtas prie kitų klasių ir susijusias su daiktų, organinių ar neorganinių medžiagų mechaniniu ar cheminiu apdirbimu, perdirbimu ar gamyba, įskaitant užsakytinės gamybos paslaugas.

Klasifikuojant, prekių gamyba ar apdirbimas laikomas paslauga, tik tais atvejais, kai ši paslauga teikiama kitiems asmenims šių sąskaita pagal jų užsakymą ir technines sąlygas.

Jei prekės nėra gaminamos ar apdirbamos pagal užsakymą, kuris atitinka konkrečius kliento poreikius, reikalavimus arba technines sąlygas, tokia veikla laikoma pagalbine pagrindinei gamybinei veiklai ar prekių pateikimui į rinką kitiems.

Jei medžiagą ar daiktą apdirbęs, perdirbęs ar pagaminęs asmuo siūlo ją parduoti tretiesiems asmenims, tai nėra laikoma paslauga.

Prie šios klasės taip pat priklauso:

- paslaugos, susijusios su daikto ar medžiagos perdirbimu ir apdirbimu, kai pakinta jų pagrindinės savybės (pavyzdžiui, drabužių dažymas); todėl techninės priežiūros paslaugos, paprastai priklausančios prie 37 klasės, priskiriamos prie 40 klasės, jeigu dėl jų atsiranda tokių pakitimų (pavyzdžiui, automobilių buferių chromavimas);
- tos medžiagų apdirbimo paslaugos, kurios gali būti teikiamos gaminant kurias nors medžiagas ar daiktus (išskyrus statybos objektus), pavyzdžiui, pjovimo, formavimo, poliravimo švitrinėmis medžiagomis ar dengimo metalu paslaugos;
- prekių gamyba pagal užsakymą ir technines sąlygas kitiems (tarnybos gali reikalauti nurodyti gaminamas prekes), pavyzdžiui, užsakytinė automobilių gamyba.

Prie šios klasės nepriskiriama:

- taisymo (remonto) paslaugos (37 kl.);
- kai kurios individualiam vartotojui pritaikytos paslaugos, pavyzdžiui, užsakytinis automobilių dažymas (37 kl.).

 

41 KLASĖ

 • Švietimas;
 • mokymas;
 • pramogos;
 • sportinė ir kultūrinė veikla.

 

Paaiškinimai

41 klasė daugiausia apima asmenų ar įmonių teikiamas žmonių protinių gebėjimų ugdymo ar gyvūnų dresavimo, taip pat žmonių linksminimo ir pramogų rengimo paslaugas.

Prie šios klasės taip pat priklauso:

- žmonių švietimo ir mokymo arba gyvūnų dresavimo visų rūšių ir formų paslaugos;
- paslaugos, kurių svarbiausias tikslas - organizuoti žmonėms pramogas, pasilinksminimus ar poilsį;
- vaizduojamojo meno ar literatūros darbų pristatymas visuomenei kultūros ar švietimo reikmėms.

 

42 KLASĖ

 • Mokslo ir technologijų paslaugos ir su tuo susiję tyrimai ir projektavimas;
 • pramoninės analizės ir tyrimų paslaugos;
 • kompiuterių programinės ir aparatinės įrangos projektavimas ir tobulinimas.

 

Paaiškinimai

42 klasė daugiausiai apima asmenų individualiai ar kolektyviai teikiamas paslaugas, susijusias su teoriniais ir praktiniais sudėtingų veiklos sričių aspektais; tokias paslaugas teikia chemijos, fizikos specialistai, inžinieriai, programuotojai ir kt.

Prie šios klasės taip pat priklauso:

- inžinierių ir mokslininkų, atliekančių įvertinimus, tyrimus, sudarančių sąmatas ir rengiančių pranešimus mokslo ir technologijų srityse, paslaugos (tarp jų technologinės konsultacijos);
- kompiuterinės ir technologinės paslaugos, skirtos kompiuterių duomenims, asmeninei ir finansinei informacijai apsaugoti bei neleidžiamajai kreipčiai į duomenis ir informaciją aptikti;
- moksliniai tyrimai medicinos reikmėms.

Prie šios klasės nepriskiriama:

- verslo tyrimai ir įvertinimas (35 kl.);
- tekstų dorojimo ir kompiuterinių bylų tvarkymo paslaugos (35 kl.);
- finansinis ir fiskalinis įvertinimas (36 kl.);
- kasyba ir naftos gavyba (37 kl.);
- kompiuterių (aparatūros) įtaisymo ir taisymo paslaugos (37 kl.);
- medicinos gydytojų, veterinarų, psichoanalitikų ir panašių specialistų teikiamos paslaugos (44 kl.);
- medicininės gydymo paslaugos (44 kl.);
- sodų projektavimas (44 kl.);
- juridinės paslaugos (45 kl.).

 

43 KLASĖ

 • Maisto ir gėrimų parūpinimo paslaugos;
 • laikinas apgyvendinimas.

 

Paaiškinimai

43 klasė daugiausia apima asmenų ar įmonių teikiamas maisto ir gėrimų paruošimo vartojimui paslaugas ir nakvynės bei maitinimo viešbučiuose, pensionuose ar kitose laikino apgyvendinimo įstaigose parūpinimo paslaugas.

Prie šios klasės taip pat priklauso:

- būsto užsakymo paslaugos, ypač per kelionių agentūras ar tarpininkus;
- gyvūnų pensionai.

Prie šios klasės nepriskiriama:

- namų, butų ir kt. nekilnojamojo turto nuoma nuolatiniam naudojimui (36 kl.);
- turizmo agentūrų kelionių rengimas (39 kl.);
- maisto ir gėrimų konservavimo paslaugos (40 kl.);
- diskotekų paslaugos (41 kl.);
- internatinės mokyklos (41 kl.);
- poilsio ir sveikstančiųjų slaugos namai (44 kl.).

 

44 KLASĖ

 • Medicinos paslaugos;
 • veterinarijos paslaugos;
 • žmonių ar gyvūnų higieninė ir grožio priežiūra;
 • žemdirbystės, sodininkystės ir miškininkystės paslaugos.

 

Paaiškinimai

44 klasė daugiausia apima asmenų ar įmonių žmonėms ar gyvūnams teikiamas medicinos, higienos ir grožio priežiūros paslaugas; ši klasė taip pat apima žemdirbystės, sodininkystės bei miškininkystės paslaugas.

Prie šios klasės taip pat priklauso:

- medicininės analizės paslaugos žmonių gydymo reikmėms (pavyzdžiui, rentgeno tyrimai ir kraujo bandinių ėmimas);
- dirbtinio apsėklinimo paslaugos;
- farmacijos patarimai;
- gyvulių veisimas;
- paslaugos, susijusios su augalų auginimu, pavyzdžiui, sodininkystė;
- paslaugos, susijusios su gėlių menu, pavyzdžiui, gėlių komponavimas, taip pat sodų projektavimas.

Prie šios klasės nepriskiriama:

- kenkėjų naikinimas (kitokių nei žemės ūkyje, akvakultūros ūkyje, sodininkystėje ir miškininkystėje) (37 kl.);
- drėkinimo sistemų įtaisymo ir taisymo paslaugos (37 kl.);
- sanitarinis transportas (39 kl.);
- gyvulių skerdimas ir iškamšų darymas (40 kl.);
- medienos ruoša ir apdirbimas (40 kl.);
- gyvūnų dresavimo paslaugos (41 kl.);
- fizinio lavinimo sveikatos klubai (41 kl.);
- mokslinio tyrimo paslaugos medicinos reikmėms (42 kl.);
- gyvūnų pensionai (43 kl.);
- senelių namai (43 kl.).

 

45 KLASĖ

 • Juridinės paslaugos;
 • fizinė asmenų ir daiktinės nuosavybės apsauga;
 • asmeninės ir visuomeninės kitų teikiamos paslaugos, susijusios su individų poreikių tenkinimu.

 

Paaiškinimai

Prie šios klasės taip pat priklauso:

- teisininkų, teisininkų padėjėjų ir asmeninių advokatų paslaugos, teikiamos žmonėms, žmonių grupėms, organizacijoms ar įmonėms;
- tyrimo ir stebėjimo paslaugos, susijusios su fiziniu asmenų ir daiktinės nuosavybės apsauga;
- asmenims teikiamos su socialiniais įvykiais susijusios paslaugos, pavyzdžiui, palyda viešose vietose, santuokų agentūrų, laidojimo paslaugos.

Prie šios klasės nepriskiriama:

- specialistų, teikiančių tiesioginę komercinių įmonių valdymo ar veiklos pagalbą, paslaugos (35 kl.);
- paslaugos, susijusios su piniginėmis ar finansinėmis operacijomis, ir draudimo paslaugos (36 kl.);
- keliautojų lydėjimas (39 kl.);
- saugus vertybių gabenimas (39 kl.);
- visų rūšių švietimo ir mokymo paslaugos (41 kl.);
- dainininkų ar šokėjų vaidinimai (41 kl.); 
- kompiuterių programavimo paslaugos, skirtos programinei įrangai apsaugoti (42 kl.);
- kompiuterių ir interneto saugumo konsultacijos bei duomenų užšifravimo paslaugos (42 kl.); 
- kitų teikiamos medicinos, higienos ir grožio priežiūros paslaugos žmonėms ar gyvūnams (44 kl.);
- tam tikros nuomos paslaugos (žr. Abėcėlinį paslaugų sąrašą ir Bendrąsias pastabas (b) dėl paslaugų klasifikavimo).

Paskutinė atnaujinimo data: 2020-03-15