1. Klasių antraštės bendrais bruožais nurodo sritis, prie kurių iš esmės priklauso prekės ir paslaugos.

2. Norint įsitikinti, ar teisingai klasifikuojamas atskiras gaminys arba paslauga, reikia pasižiūrėti į Abėcėlinį prekių ir paslaugų sąrašą ir įvairių klasių aiškinamąsias pastabas. Jeigu gaminio ar paslaugos neįmanoma klasifikuoti pagal Klasių sąrašą, Aiškinamąsias pastabas ir Abėcėlinį sąrašą, reikėtų taikyti Bendrosiose pastabose pateikiamus klasifikavimo kriterijus.

3. Abėcėlinis sąrašas kiekviename puslapyje pateikiamas keturiais stulpeliais, kuriuose nurodoma:

pirmame stulpelyje  klasių, prie kurių priskiriami gaminiai arba paslaugos, numeriai;
antrame stulpelyje gaminių ar paslaugų pavadinimai lietuvių kalba;
trečiame stulpelyje baziniai gaminių ar paslaugų pavadinimų numeriai;*
ketvirtame stulpelyje gaminių ar paslaugų pavadinimai anglų kalba;

*Nors konkretaus gaminio ar paslaugos eilės numeris kiekviena kalba išleistoje Klasifikacijoje yra skirtingas, jų bazinis numeris yra vienodas WIPO arba su ja bendradarbiaujant bet kuria kalba išleistoje Klasifikacijoje. Bazinis numeris leidžia Klasifikacijos vartotojui rasti atitinkamą prekę ar paslaugą kitomis kalbomis išleistos Klasifikacijos abėcėliniuose sąrašuose.

4. Konkretus gaminys ar paslauga gali būti randamas daugiau nei vienoje Abėcėlinio sąrašo vietoje: gaminys ar paslauga pateikiami pasitelkiant skirtingos sandaros pavadinimus, vadinamąsias kryžmines nuorodas.

5. Tai, kad grupinis pavadinimas Abėcėliniame prekių ir paslaugų sąraše yra susietas su atskira prekių ar paslaugų klase (aprėpiančia tam tikras prekes ar paslaugas), nepanaikina galimybės susieti jį ir su kitomis klasėmis (aprėpiančiomis kitas prekes ar paslaugas) - tai priklauso nuo jo papildomo apibūdinimo. Tokiu atveju grupinis pavadinimas (pvz., drabužiai, dažai) Abėcėliniame sąraše žymimas žvaigždute.

6. Abėcėliniame sąraše laužtiniuose skliaustuose nurodyta reikšmė dažniausiai patikslina prieš skliaustus esančio pavadinimo reikšmę, kai jis klasifikavimo reikmėms yra dviprasmiškas ar nepakankamai apibrėžtas. Kartais (Klasifikacijoje anglų kalba) laužtiniuose skliaustuose nurodoma atitinkamo prieš skliaustus esančio žodžio amerikietiška reikšmė; daugeliu atvejų toliau rašomas trumpinys "(Am.)".

7. Abėcėliniame sąraše lenktiniuose skliaustuose gali būti pateikiamas kitoks produkto ar paslaugos pavadinimas; tokiu atveju jis nurodomas ir atitinkamoje Abėcėlinio sąrašo vietoje (vadinamoji kryžminė nuoroda). Kitais atvejais skliaustuose esantis junginys gali prasidėti grupiniu pavadinimu (pvz., aparatas, atlikimas, mašinos), kuriuo tas gaminys ar paslauga negali būti įrašyti į Abėcėlinį sąrašą. Prieš skliaustus esantis žodis ar žodžių junginys laikomas svarbiausia konkretaus gaminio ar paslaugos pavadinimo dalimi ir skliaustuose pakeičiamas simboliu "-".

8. Labai rekomenduojama registracijos reikmėms vartoti Abėcėliniame sąraše pateiktus prekes ar paslaugas apibūdinančius terminus ir vengti neapibrėžtų plačių ar grupinių pavadinimų.

9. Gaminio ar paslaugos įtraukimas į Abėcėlinį sąrašą jokiu būdu nelemia nacionalinių pramoninės nuosavybės žinybų sprendimų dėl galimybės registruoti ženklą atitinkamam gaminiui ar paslaugai (žr. Nicos sutarties 2(1) straipsnį).

Prekių ar paslaugų pavadinimai, pateikti klasių antraštėse, bendrais bruožais nurodo sritis, prie kurių priklauso prekės ar paslaugos. Norint tiksliai sužinoti kurio nors gaminio arba paslaugos klasę, reikia žiūrėti Abėcėlinį sąrašą.

PREKĖS

Jei gaminio nepavyksta klasifikuoti pagal prekių Klasių arba Abėcėlinį sąrašus ar Aiškinamąsias pastabas, patariama vadovautis šiais kriterijais:

 (a) baigtiniai gaminiai paprastai klasifikuojami pagal jų atliekamą funkciją arba vartojimo sritį; jeigu tokios gaminių funkcijos ar vartojimo srities klasių antraštėse nėra, jie klasifikuojami pagal analogiją su kitais panašiais gaminiais, esančiais Abėcėliniame sąraše. Jei tokių gaminių nerandama, taikomi kiti kriterijai, pavyzdžiui, medžiagos, iš kurios gaminys pagamintas, arba veikimo būdo.

(b) keleto paskirčių kombinuoti gaminiai (pavyzdžiui, laikrodžiai su įmontuotais radijo imtuvais) gali būti priskiriami prie visų klasių, kurios atitinka kiekvieną šių gaminių funkciją arba jų paskirtį. Jei tokių funkcijų ar vartojimo sričių nėra minima nė vienoje klasių antraštėje, reikia vadovautis kriterijais, nurodytais (a) papunktyje;

(c) neapdirbtos arba iš dalies apdirbtos žaliavos paprastai klasifikuojamos pagal vyraujančią medžiagą;

(d) prekės, kurios yra kito gaminio dalys, paprastai priskiriamos prie tos pačios klasės kaip ir tas gaminys, jei negali būti naudojamos kitiems tikslams. Visais kitais atvejais vadovaujamasi (a) papunktyje nurodytais kriterijais;

(e) jeigu gaminys, baigtas ar pusgaminis, klasifikuojamas pagal medžiagą iš kurios yra pagamintas, ir jeigu jis yra pagaminti iš skirtingų medžiagų – paprastai klasifikuojama pagal vyraujančią medžiagą;

(f) tara, skirta gaminiams laikyti ir pakuoti, priskiriama prie tos pačios klasės kaip ir gaminiai.

PASLAUGOS

Jeigu paslaugos negalima klasifikuoti pagal Klasių arba Abėcėlinį sąrašus ar Aiškinamąsias pastabas, patariama vadovautis šiais kriterijais:

(a) paslaugos paprastai klasifikuojamos pagal veiklos sritis, pateiktas paslaugų klasių antraštėse ir Aiškinamosiose pastabose, arba pagal analogiją su kitomis panašiomis paslaugomis, esančiomis Abėcėliniame sąraše;

 (b) nuomos paslaugos paprastai priskiriamos prie tų pačių klasių kaip ir paslaugos, teikiamos nuomojamais objektais (pvz., telefonų nuoma, 38 kl.). Lizingo paslaugos yra analogiškos nuomos paslaugoms, todėl turi būti klasifikuojamos tuo pačiu būdu. Tačiau išperkamosios nuomos finansavimo ar pirkimo išsimokėtinai finansavimo paslaugos priskiriamos 36 klasei, kaip finansinės paslaugos.

 (c) patarimų, informavimo ar konsultavimo paslaugos paprastai priskiriamos prie tos pačios klasės, kaip ir paslaugos, atitinkančios patarimų, informavimo ar konsultavimo turinį, t.y. transportavimo konsultacijos (39 kl.), verslo vadybos konsultacijos (35 kl.), finansinės konsultacijos (36 kl.), grožio konsultacijos (44 kl.). Patarimų, informacijos ar konsultacijų teikimas naudojant elektronines priemones (pvz., telefonu, kompiuteriu) neturi įtakos šių paslaugų klasifikavimui.

(d) franšizės paslaugos paprastai priskiriamos prie tos pačios klasės, kaip ir paslaugos, teikiamos franšizės davėjo, t.y. verslo konsultacijos, susijusios su franšize (35 kl.), finansavimo paslaugos, susijusios su franšize (36 kl.), juridinės paslaugos, susijusios su franšize (45 kl.).

PREKĖS

1 klasė.       Chemijos produktai, naudojami pramonėje, mokslo reikmėms, fotografijoje, žemės ūkyje, sodininkystėje ir miškininkystėje; neapdirbtos sintetinės dervos ir plastikai; trąšos; ugnies gesinimo mišiniai; metalų grūdinimo ir litavimo preparatai; maisto produktų konservavimo cheminės medžiagos; rauginės medžiagos; klijai pramonės reikmėms.

2 klasė.       Dažai, politūros, lakai; antikorozinės medžiagos ir medieną nuo irimo saugančios medžiagos; dažymo medžiagos; beicai; neapdorotos gamtinės dervos; metalų folija ir milteliai dažytojams, dekoratoriams, spaustuvininkams ir dailininkams.

3 klasė.       Balinimo preparatai ir kitos skalbimo medžiagos; valymo, poliravimo, šveitimo ir švitrinamojo apdirbimo preparatai; muilas; parfumerija, eteriniai aliejai, kosmetika, plaukų losjonai; dantų milteliai ir pastos.

4 klasė.       Techniniai aliejai ir riebalai; tepalai; dulkių sugeriamieji, drėkinamieji ir rišamieji mišiniai; degalai (tarp jų variklių benzinas) ir apšvietimo medžiagos; apšvietimo žvakės ir dagčiai.

5 klasė.       Farmacijos ir veterinarijos preparatai; higienos preparatai medicinos reikmėms; dietinis maistas ir dietinės medžiagos medicinos ar veterinarijos reikmėms, kūdikių maistas; žmonių ir gyvūnų maisto papildai; pleistrai, tvarsliava; dantų plombavimo ir dantų išlajų gamybos medžiagos; dezinfekavimo preparatai; kenkėjų naikinimo preparatai; fungicidai, herbicidai.

6 klasė.       Ne brangieji metalai ir jų lydiniai; metalinės statybinės medžiagos; kilnojamieji metaliniai statiniai; bėgių metalai; ne elektriniai metaliniai lynai ir viela; smulkūs geležies dirbiniai ir smulkios metalinės detalės; metaliniai vamzdžiai; seifai; ne brangiųjų metalų gaminiai, nepriskirti prie kitų klasių; rūdos.

7 klasė.       Mašinos ir staklės; varikliai (išskyrus antžeminių transporto priemonių); mašinų sankabų ir pavarų elementai (išskyrus antžeminių transporto priemonių); žemės ūkio padargai (išskyrus rankinius); perėtuvai; prekybos automatai.

8 klasė.       Įrankiai ir padargai (rankiniai); peiliai; šaltieji ginklai; skustuvai.

9 klasė.       Moksliniai, jūriniai, geodeziniai, fotografijos, kinematografijos, optiniai, svėrimo, matavimo, signalizavimo, tikrinimo (priežiūros), gelbėjimo, mokymo prietaisai ir aparatai; elektros praleidimo, perjungimo, transformavimo, akumuliavimo, reguliavimo ir valdymo aparatai ir prietaisai; garso ar vaizdo įrašymo, perdavimo ar atkūrimo aparatūra; magnetinės duomenų laikmenos, įrašų diskai; kompaktiniai diskai, universalieji skaitmeniniai (DVD) diskai ir kitos skaitmeninės įrašų laikmenos; monetinių aparatų mechanizmai; kasos aparatai, skaičiavimo mašinos, duomenų dorojimo įrenginiai, kompiuteriai; kompiuterių programinė įranga; gesintuvai.

10 klasė.     Chirurgijos, medicinos, stomatologijos ir veterinarijos aparatai ir instrumentai; rankų ir kojų protezai, akių ir dantų protezai; ortopediniai gaminiai; žaizdų siuvimo medžiagos.

11 klasė.     Apšvietimo, šildymo, garų gamybos, valgio virimo, šaldymo, džiovinimo, vėdinimo, vandens tiekimo ir sanitariniai įrenginiai.

12 klasė.     Transporto priemonės; sausumos, vandens ir oro susisiekimo priemonės.

13 klasė.     Šaunamieji ginklai; šaudmenys ir sviediniai; sprogstamosios medžiagos; fejerverkai.

14 klasė.     Brangieji metalai ir jų lydiniai, brangiųjų metalų arba jais padengti dirbiniai, nepriskirti prie kitų klasių; juvelyriniai dirbiniai, brangakmeniai; laikrodžiai ir kiti laikmačiai.

15 klasė.     Muzikos instrumentai.

16 klasė.     Popierius, kartonas ir jų gaminiai, nepriskirti prie kitų klasių; spaudiniai; įrišimo medžiagos; fotonuotraukos; raštinės reikmenys; raštinės ir buitinės lipniosios medžiagos; dailininkų reikmenys; teptukai; rašomosios mašinėlės ir biuro reikmenys (išskyrus baldus); mokomoji medžiaga ir vaizdinės priemonės (išskyrus aparatūrą); plastikinės pakavimo medžiagos (nepriskirtos prie kitų klasių); šriftai; klišės.

17 klasė.     Kaučiukas, gutaperčia, guma, asbestas, žėrutis ir jų gaminiai, nepriskirti prie kitų klasių; plastikų pusgaminiai; užpildai, sandarinimo ir izoliacinės medžiagos; ne metaliniai lankstieji vamzdžiai.

18 klasė.     Odos ir odų pakaitalai, jų gaminiai, nepriskirti prie kitų klasių; gyvūnų odos, kailiai; lagaminai ir kelioniniai krepšiai; lietaus ir saulės skėčiai; lazdos (kriukiai); rimbai, botagai, pakinktai ir balnojimo reikmenys.

19 klasė.     Statybinės medžiagos (ne metalinės); statybiniai standieji ne metaliniai vamzdžiai; asfaltas, dervos ir bitumas; kilnojamieji ne metaliniai statiniai; ne metaliniai paminklai.

20 klasė.     Baldai, veidrodžiai, paveikslų rėmai; medžio, kamščio, meldų, nendrių, gluosnių, rago, kaulo, dramblio kaulo, banginio ūsų, vėžlio šarvo, kriauklių, gintaro, perlamutro, jūros putų dirbiniai, šių medžiagų pakaitalų arba plastikų gaminiai (nepriskirti prie kitų klasių).

21 klasė.     Namų apyvokos arba virtuvės reikmenys ir indai; šukos ir kempinės; šepečiai (išskyrus teptukus); šepečių medžiagos; valymo reikmenys; metaliniai raizginiai šveistukai; neapdirbtas arba iš dalies apdirbtas stiklas (išskyrus statybinį); stiklo, porceliano ir keramikos gaminiai, nepriskirti prie kitų klasių.

22 klasė.     Lynai, virvės, špagatai, tinklai, palapinės, stoginės, brezentas, burės, maišai (nepriskirti prie kitų klasių); kamšalai (išskyrus guminius ir plastikinius); pluoštinė tekstilės žaliava.

23 klasė.     Tekstilės verpalai ir siūlai.

24 klasė.     Audiniai ir tekstilės gaminiai, nepriskirti prie kitų klasių; lovatiesės; staltiesės.

25 klasė.     Drabužiai, apranga, avalynė, galvos apdangalai.

26 klasė.     Nėriniai, siuvinėti gaminiai, kaspinai, juostos; sagos, kabliukai, kilputės, smeigtukai, adatos; dirbtinės gėlės.

27 klasė.     Kilimai, dembliai, patiesalai, linoleumas ir kitos grindų dangos; sienų apmušalai (ne tekstiliniai).

28 klasė.     Žaidimai ir žaislai; gimnastikos ir sporto reikmenys, nepriskirti prie kitų klasių; Kalėdų eglučių papuošalai.

29 klasė.     Mėsa, žuvis, paukštiena ir žvėriena; mėsos ekstraktai; konservuoti, šaldyti, džiovinti, virti ir kepti vaisiai ir daržovės; drebučiai, uogienės, kompotai; kiaušiniai; pienas ir pieno produktai; maistiniai aliejai ir riebalai.

30 klasė.     Kava, arbata, kakava ir kavos pakaitalai; ryžiai; tapijoka ir sago kruopos; miltai ir grūdų produktai; duona, pyragas ir konditerijos gaminiai; ledai; cukrus, medus, sirupas; mielės, kepimo milteliai; druska; garstyčios; actas, padažai; prieskoniai; ledas.

31 klasė.     Grūdai ir žemės ūkio, sodo ir miško produktai, nepriskirti prie kitų klasių; gyvi gyvūnai; švieži vaisiai ir daržovės; sėklos; gyvi augalai ir gėlės; pašarai; salyklas.

32 klasė.     Alus; mineralinis ir gazuotas vanduo ir kiti gaivieji gėrimai; vaisių gėrimai ir vaisių sultys; sirupai ir kiti gėrimų gaminimo mišiniai.

33 klasė.     Svaigieji gėrimai (išskyrus alų).

34 klasė.     Tabakas; rūkymo reikmenys; degtukai.

 

PASLAUGOS

35 klasė.     Reklama; verslo vadyba; verslo tvarkyba; įstaigų veikla.

36 klasė.     Draudimas; finansinės operacijos; piniginės operacijos; nekilnojamojo turto operacijos.

37 klasė.     Statyba; taisymas (remontas); įtaisymo ir įrengimo paslaugos.

38 klasė.     Telekomunikacijos.

39 klasė.     Vežimas; prekių pakavimas ir sandėliavimas; kelionių rengimas.

40 klasė.     Medžiagų apdirbimas ir apdorojimas.

41 klasė.     Švietimas; mokymas; pramogos; sportinė ir kultūrinė veikla.

42 klasė.     Mokslo ir technologijų paslaugos ir su tuo susiję tyrimai ir projektavimas; pramoninės analizės ir tyrimų paslaugos; kompiuterių programinės ir aparatinės įrangos projektavimas ir tobulinimas.

43 klasė.     Maisto ir gėrimų parūpinimo paslaugos; laikinas apgyvendinimas.

44 klasė.     Medicinos paslaugos; veterinarijos paslaugos; žmonių ar gyvūnų higieninė ir grožio priežiūra; žemdirbystės, sodininkystės ir miškininkystės paslaugos.

45 klasė.     Juridinės paslaugos; asmenų ir nuosavybės apsaugos paslaugos; asmeninės ir visuomeninės kitų teikiamos paslaugos, susijusios su individų poreikių tenkinimu.

P  R  E  K  Ė  S
1 KLASĖ

 • Chemijos produktai, naudojami pramonės, mokslo reikmėms, fotografijoje, žemės ūkyje, sodininkystėje ir miškininkystėje;
 • neapdirbtos sintetinės dervos ir plastikai;
 • trąšos;
 • ugnies gesinimo mišiniai;
 • metalų grūdinimo ir litavimo preparatai;
 • maisto produktų konservavimo cheminės medžiagos;
 • rauginės medžiagos;
 • klijai pramonės reikmėms.

 
Paaiškinimai

 

            1 klasė daugiausia apima chemijos produktus, naudojamus pramonės, mokslo ir žemės ūkio reikmėms, taip pat įeinančius į prekių, priklausančių prie kitų klasių, sudėtį.

 

Prie šios klasės taip pat priklauso:

            - pūdinys (kompostas);

            - konservavimo druska, išskyrus maisto produktų konservavimo druską;

            - kai kurie priedai, naudojami maisto pramonės reikmėms (žr. Abėcėlinį prekių sąrašą).

 

Prie šios klasės nepriskiriama:

            - neapdirbtos gamtinės dervos (2 kl.);

            - chemijos produktai, naudojami medicinos mokslo reikmėms (5 kl.);

            - fungicidai, herbicidai ir kenkėjų naikinimo preparatai (5 kl.);

            - lipniosios medžiagos raštinės reikmėms (16 kl.);

            - maisto produktų konservavimo druska (30 kl.);

            - šiaudų mulčias (31 kl.).

 

 
2 KLASĖ

 

 • Dažai, politūros, lakai;
 • antikorozinės medžiagos ir medieną nuo irimo saugančios medžiagos;
 • dažymo medžiagos;
 • beicai;
 • neapdorotos gamtinės dervos;
 • metalų folija ir milteliai dažytojams, dekoratoriams, spaustuvininkams ir dailininkams.

 
Paaiškinimai

 

            2 klasė daugiausia apima dažus, dažymo medžiagas ir mišinius, saugančius nuo korozijos.

 

Prie šios klasės taip pat priklauso:

            - dažai, politūros, lakai, skirti pramonės reikmėms, amatams ir taikomajai dekoratyvinei dailei;

            - drabužių dažai;

            - maisto produktų ir gėrimų dažai.

 

Prie šios klasės nepriskiriama:

            - neapdirbtos sintetinės dervos (1 kl.);

            - skalbinių mėlis (3 kl.);

            - kosmetikos dažai (3 kl.);

            - dažų dėžutės (mokyklos reikmenys) (16 kl.);

            - izoliaciniai dažai ir lakai (17 kl.).

 

 
3 KLASĖ

 

 • Balinimo preparatai ir kitos skalbimo medžiagos;
 • valymo, poliravimo, šveitimo ir švitrinamojo apdirbimo preparatai;
 • muilas;
 • parfumerija, eteriniai aliejai, kosmetika, plaukų losjonai;
 • dantų milteliai ir pastos.

 
Paaiškinimai

 

            3 klasė daugiausia apima valymo ir tualetinius preparatus.

 

Prie šios klasės taip pat priklauso:

            - žmonių arba gyvūnų dezodorantai;

            - patalpų kvepinimo preparatai;

            - preparatai higienos reikmėms (tualeto reikmenys).

 

Prie šios klasės nepriskiriama:

            - dūmtraukių valymo cheminiai preparatai (1 kl.);

            - riebalų šalinimo preparatai, skirti gamybai (1 kl.);

            - dezodorantai, išskyrus žmonių arba gyvūnų (5 kl.);

            - rankiniai galąstuvai ir galandimo diskai (rankiniai prietaisai) (8 kl.).

 

 
4 KLASĖ

 

 • Techniniai aliejai, riebalai ir tepalai;
 • dulkių sugeriamieji, drėkinamieji ir rišamieji mišiniai;
 • degalai (tarp jų variklių benzinas) ir apšvietimo medžiagos;
 • apšvietimo žvakės ir dagčiai.

 
Paaiškinimai

 

            4 klasė daugiausia apima techninius aliejus, riebalus ir tepalus, degalus ir apšvietimo medžiagas.

 

Prie šios klasės nepriskiriama:

            - kai kurie techniniai aliejai, riebalai ir tepalai (žr. Abėcėlinį prekių sąrašą).

 

 
5 KLASĖ

 

 • Farmacijos ir veterinarijos preparatai;
 • higienos preparatai medicinos reikmėms;
 • dietinis maistas ir dietinės medžiagos medicinos ar veterinarijos reikmėms, kūdikių maistas;
 • žmonių ir gyvūnų maisto papildai;
 • pleistrai, tvarsliava;
 • dantų plombavimo ir dantų išlajų gamybos medžiagos;
 • dezinfekavimo preparatai;
 • kenkėjų naikinimo preparatai;
 • fungicidai, herbicidai.

 
Paaiškinimai

 

            5 klasė apima farmacijos ir kitus preparatus, skirtus medicinos ar veterinarijos reikmėms.

 

Prie šios klasės taip pat priklauso:

            - higieniniai preparatai, skirti asmeninei higienai (išskyrus tualetinius);

            - dezodorantai, išskyrus žmonių arba gyvūnų;

            - maisto papildai, skirti papildyti įprastą maisto racioną ar turintys teigiamą poveikį sveikatai;

            - maisto pakaitalai, dietinis maistas ir gėrimai medicinos ar veterinarijos reikmėms;

            - cigaretės be tabako, skirtos medicinos reikmėms.

 

Prie šios klasės nepriskiriama:

            - preparatai, skirti higienos reikmėms (tualeto reikmenys) (3 kl.);

            - žmonių arba gyvūnų dezodorantai (3 kl.);

            - ortopediniai tvarsčiai (10 kl.);

- maisto pakaitalai, dietinis maistas ir gėrimai ne medicinos ar veterinarijos reikmėms (29, 30, 31, 32 ar 33 kl.).

 

 
6 KLASĖ

 

 • Ne brangieji metalai ir jų lydiniai;
 • metalinės statybinės medžiagos;
 • kilnojamieji metaliniai statiniai;
 • bėgių metalai;
 • ne elektriniai metaliniai lynai ir viela;
 • smulkūs geležies dirbiniai ir smulkios metalinės detalės;
 • metaliniai vamzdžiai;
 • seifai;
 • ne brangiųjų metalų gaminiai, nepriskirti prie kitų klasių;
 • rūdos.

 
Paaiškinimai

 

            6 klasė daugiausia apima neapdirbtus ar iš dalies apdirbtus ne brangiuosius metalus ir nesudėtingus jų gaminius.

 

Prie šios klasės nepriskiriama:

            - boksitai (1 kl.);

            - gyvsidabris, stibis, šarminiai ir šarminių žemių metalai (1 kl.);

            - metalų folija ir milteliai dažytojams, dekoratoriams, spaustuvininkams ir dailininkams (2 kl.).

 

 
7 KLASĖ

 

 • Mašinos ir staklės;
 • varikliai (išskyrus antžeminių transporto priemonių);
 • mašinų sankabų ir pavarų elementai (išskyrus antžeminių transporto priemonių);
 • žemės ūkio padargai (išskyrus rankinius);
 • perėtuvai;
 • prekybos automatai.

 

 
Paaiškinimai

 

            7 klasė apima mašinas, stakles ir variklius.

 

Prie šios klasės taip pat priklauso:

            - variklių (įvairių rūšių) dalys;

            - elektrinės valymo mašinos ir prietaisai.

 

Prie šios klasės nepriskiriama:

            - kai kurios specialios mašinos ir staklės (žr. Abėcėlinį prekių sąrašą);

            - įrankiai ir rankiniai padargai (8 kl.);

            - antžeminių transporto priemonių varikliai (12 kl.).

 

 
8 KLASĖ

 

 • Įrankiai ir padargai (rankiniai);
 • peiliai;
 • šaltieji ginklai;
 • skustuvai.

 
Paaiškinimai

 

            8 klasė daugiausia apima įrankius, naudojamus atitinkamų profesijų žmonių.

 

Prie šios klasės taip pat priklauso:

            - brangiųjų metalų peiliai;

            - elektrinės skutimosi mašinėlės ir plaukų kirpimo mašinėlės (įrankiai).

 

Prie šios klasės nepriskiriama:

            - kai kurie specialūs įrankiai (žr. Abėcėlinį prekių sąrašą);

            - įrankiai su varikliais (7 kl.);

            - chirurginiai instrumentai (10 kl.);

            - juosiamieji ginklai (šaunamieji) (13 kl.);

            - popieriaus peiliai (16 kl.);

            - fechtavimosi ginklai (28 kl.).

 

 
9 KLASĖ

 

 • Moksliniai, jūriniai, geodeziniai, fotografijos, kinematografijos, optiniai, svėrimo, matavimo, signalizavimo, tikrinimo (priežiūros), gelbėjimo, mokymo prietaisai ir aparatai; elektros praleidimo, perjungimo, transformavimo, akumuliavimo, reguliavimo ir valdymo aparatai ir prietaisai;
 • garso ar vaizdo įrašymo, perdavimo ar atkūrimo aparatūra;
 • magnetinės duomenų laikmenos, įrašų diskai;
 • kompaktiniai diskai, universalieji skaitmeniniai (DVD) diskai ir kitos skaitmeninės įrašų laikmenos;
 • monetinių aparatų mechanizmai;
 • kasos aparatai, skaičiavimo mašinos, duomenų dorojimo įrenginiai, kompiuteriai;
 • kompiuterių programinė įranga;
 • gesintuvai.

 
Paaiškinimai

 

Prie šios klasės taip pat priklauso:

            - aparatai ir prietaisai, skirti moksliniams tyrimams laboratorijose;

            - aparatai ir prietaisai laivams valdyti, pavyzdžiui, matavimo ir komandų perdavimo aparatai ir prietaisai;

            - matlankiai;

            - biurų įranga, susijusi su perfokortų naudojimu;

            - įvairios kompiuterių programos ir programinė įranga, neatsižvelgiant į įrašų laikmeną ar platinimo būdą, t.y. magnetinėje laikmenoje įrašyta ar iš tolimojo kompiuterių tinklo persirašyta programinė įranga.

 

Prie šios klasės nepriskiriama:

            - šie elektriniai aparatai ir prietaisai:

            a) virtuvės elektromechaniniai aparatai (malūnėliai, maisto produktų maišytuvai, sulčiaspaudės, elektrinės kavamalės ir t.t.) ir kai kurie kiti elektriniai aparatai ir prietaisai, priskiriami prie 7 klasės;

            b) degalų siurbimo ir tiekimo įrenginiai (7 kl.);

            c) elektrinės skutimosi, plaukų kirpimo mašinėlės ir plaukų tiesinimo prietaisai (8 kl.);

            d) elektriniai patalpų arba skysčių šildymo, virimo, ventiliacijos ir kiti prietaisai (11 kl.);

            e) elektriniai dantų šepetėliai ir šukos (21 kl.);

            - laikrodžiai ir kiti laikmačiai (14 kl.);

            - kontroliniai laikrodžiai (14 kl.);

            - pramogų prietaisai ir žaidimų aparatai, pritaikyti naudojimui su išoriniais ekranais ar vaizduokliais (28 kl.).

 

 
10 KLASĖ

 

 • Chirurgijos, medicinos, stomatologijos ir veterinarijos aparatai ir instrumentai; rankų ir kojų protezai, akių ir dantų protezai;
 • ortopediniai gaminiai;
 • žaizdų siuvimo medžiagos.

 
Paaiškinimai

 

            10 klasė daugiausia apima medicininius aparatus, instrumentus ir reikmenis.

 

Prie šios klasės taip pat priklauso:

            - specialūs baldai, skirti medicinos reikmėms;

            - higieniniai gumos gaminiai (žr. Abėcėlinį prekių sąrašą);

            - ortopediniai tvarsčiai.

 

 
11 KLASĖ

 

 • Apšvietimo, šildymo, garų gamybos, valgio virimo, šaldymo, džiovinimo, vėdinimo, vandens tiekimo ir sanitariniai įrenginiai.

 
Paaiškinimai

 

Prie šios klasės taip pat priklauso:

            - oro kondicionavimo prietaisai;

            - elektriniai arba ne elektriniai lovų šildymo įrenginiai, šildyklės, patalynės šildytuvai;

            - elektra šildomos pagalvės ir antklodės, skirtos ne medicinos reikmėms;

            - elektriniai arbatinukai;

            - elektriniai valgio virimo reikmenys.

 

Prie šios klasės nepriskiriama:

            - garo generatoriai (mašinų dalys) (7 kl.);

            - elektra šildomi drabužiai (9 kl.).

 

 
12 KLASĖ

 

 • Transporto priemonės;
 • sausumos, vandens ir oro susisiekimo priemonės.

 
Paaiškinimai

 

Prie šios klasės taip pat priklauso:

            - antžeminių transporto priemonių varikliai;

            - antžeminių transporto priemonių sankabų ir pavarų elementai;

            - transporto priemonės su oro pagalve.

 

Prie šios klasės nepriskiriama:

            - kai kurios transporto priemonių dalys (žr. Abėcėlinį prekių sąrašą);

            - metalinės bėgių medžiagos (6 kl.);

            - varikliai, mašinų sankabos ir pavaros elementai, išskyrus antžeminių transporto priemonių (7 kl.);

            - variklių dalys (visų rūšių) (7 kl.).

 

 
13 KLASĖ

 

 • Šaunamieji ginklai;
 • šaudmenys ir sviediniai;
 • sprogstamosios medžiagos;
 • fejerverkai.

 
Paaiškinimai

 

            13 klasė daugiausia apima šaunamuosius ginklus ir pirotechnikos gaminius.

 

Prie šios klasės nepriskiriama:

            - degtukai (34 kl.).

 

 
14 KLASĖ

 

 • Brangieji metalai ir jų lydiniai, brangiųjų metalų arba jais padengti dirbiniai, nepriskirti prie kitų klasių;
 • juvelyriniai dirbiniai, brangakmeniai;
 • laikrodžiai ir kiti laikmačiai.

 
Paaiškinimai

 

            14 klasė daugiausia apima brangiuosius metalus, jų dirbinius, nepriskirtus prie kitų klasių, paprastai įvairius juvelyrinius dirbinius ir laikrodžius.

 

Prie šios klasės taip pat priklauso:

            - juvelyriniai dirbiniai (t.y. juvelyriniai brangiųjų metalų ir brangakmenių bei jų pakaitalų dirbiniai);

            - rankogalių sąsagos, kaklaraiščių segtukai.

 

Prie šios klasės nepriskiriama:

            - kai kurie brangiųjų metalų gaminiai (klasifikuojami pagal jų funkciją ar paskirtį), pavyzdžiui metalų folija ir milteliai dažytojams, dekoratoriams, spaustuvininkams ir dailininkams (2 kl.), dantų aukso amalgama (5 kl.), peiliai (8 kl.), elektriniai kontaktai (9 kl.), auksiniai rašomųjų plunksnų smaigaliai (16 kl.), arbatinukai (21 kl.), auksu ir sidabru siuvinėti gaminiai (26 kl.), cigarų dėžutės (34 kl.);

            - meno dirbiniai, išskyrus pagamintus iš brangiųjų  metalų (suklasifikuotus pagal medžiagą, iš kurios jie pagaminti).

 

 
15 KLASĖ

 

 • Muzikos instrumentai.

 
Paaiškinimai

 

Prie šios klasės taip pat priklauso:

            - mechaniniai pianinai ir jų dalys;

            - muzikos dėžutės;

            - elektriniai ir elektroniniai muzikos instrumentai.

 

Prie šios klasės nepriskiriama:

            - garso įrašymo, perdavimo, stiprinimo ir atkūrimo aparatūra (9 kl.).

 

 
16 KLASĖ

 

 • Popierius, kartonas ir jų gaminiai, nepriskirti prie kitų klasių;
 • spaudiniai;
 • įrišimo medžiagos;
 • fotonuotraukos;
 • raštinės reikmenys;
 • raštinės ar buitinės lipniosios medžiagos;
 • dailininkų reikmenys;
 • teptukai;
 • rašomosios mašinėlės ir biuro reikmenys (išskyrus baldus);
 • mokomoji medžiaga ir vaizdinės priemonės (išskyrus aparatūrą);
 • plastikinės pakavimo medžiagos (nepriskirtos prie kitų klasių);
 • šriftai;
 • klišės.

 
Paaiškinimai

 

            16 klasė daugiausia apima popierių, jo gaminius ir raštinės reikmenis.

 

Prie šios klasės taip pat priklauso:

            - peiliai popieriui pjaustyti;

            - kopijavimo ir dauginimo aparatai;

            - plastikiniai lakštai, paketai ir maišeliai vyniojimui ir įpakavimui.

 

Prie šios klasės nepriskiriama:

            - kai kurios prekės, pagamintos iš popieriaus ir kartono (žr. Abėcėlinį prekių sąrašą);

            - dažai (2 kl.);

            - dailininkų, skulptorių įrankiai (pavyzdžiui, skulptorių glaistytuvai, rėžtuvai) (8 kl.).

 

 
17 KLASĖ

 

 • Kaučiukas, gutaperčia, guma, asbestas, žėrutis ir jų gaminiai, nepriskirti prie kitų klasių;
 • plastikų pusgaminiai;
 • užpildai, sandarinimo ir izoliacinės medžiagos;
 • ne metaliniai lankstieji vamzdžiai.

 
Paaiškinimai

 

            17 klasė daugiausia apima elektros, šilumos ir garso izoliavimo medžiagas ir plastikus, naudojamus gamyboje lakštų, plytelių ir strypelių pavidalu.

 

Prie šios klasės taip pat priklauso:

            - gumos mišiniai padangoms restauruoti;

            - gumos arba plastiko užpildai ir sandarinimo medžiagos;

            - plūduriuojančiosios užtvaros nuo teršalų.

 

 
18 KLASĖ

 

 • Odos ir odų pakaitalai, jų gaminiai, nepriskirti prie kitų klasių;
 • gyvūnų odos, kailiai;
 • lagaminai ir kelioniniai krepšiai;
 • lietaus ir saulės skėčiai;
 • lazdos (kriukiai);
 • rimbai, botagai, pakinktai ir balnojimo reikmenys.

 
Paaiškinimai

 

            18 klasė daugiausia apima odas, odų pakaitalus, kelioninius reikmenis, nepriskirtus prie kitų klasių, pakinktus bei jų dalis.

 

Prie šios klasės nepriskiriama:

            - drabužiai, avalynė, galvos apdangalai (žr. Abėcėlinį prekių sąrašą).

 

 
19 KLASĖ

 

 • Statybinės medžiagos (ne metalinės);
 • statybiniai standieji ne metaliniai vamzdžiai;
 • asfaltas, dervos ir bitumas;
 • kilnojamieji ne metaliniai statiniai;
 • ne metaliniai paminklai.

 
Paaiškinimai

 

            19 klasė daugiausia apima ne metalines statybines medžiagas.

 

Prie šios klasės taip pat priklauso:

            - iš dalies apdirbta mediena (pavyzdžiui, sijos, lentos, paneliai);

            - fanera;

            - statybinis stiklas (pavyzdžiui, grindų plokštės, stiklo plytelės);

            - stiklo granulės keliams žymėti;

            - mūrinės pašto dėžutės.

 

Prie šios klasės nepriskiriama:

            - cemento konservantai ir preparatai nuo cemento laidumo vandeniui (1 kl.);

            - ugniai atsparūs preparatai (1 kl.).

 

 
20 KLASĖ

 

 • Baldai, veidrodžiai, paveikslų rėmai;
 • medžio, kamščio, meldų, nendrių, gluosnių, rago, kaulo, dramblio kaulo, banginio ūsų, vėžlio šarvo, kriauklių, gintaro, perlamutro, jūros putų dirbiniai, šių medžiagų pakaitalų arba plastikų gaminiai (nepriskirti prie kitų klasių).

 
Paaiškinimai

 

            20 klasė daugiausia apima baldus ir jų dalis, taip pat plastikinius gaminius, nepriskirtus prie kitų klasių.

 

Prie šios klasės taip pat priklauso:

            - metaliniai, stovyklaviečių baldai;

            - patalynė (pavyzdžiui, matracai, čiužiniai, pagalvės);

            - veidrodžiai, baldų ar tualetiniai veidrodžiai;

            - ne metalinės registracijos numerių lentelės;

            - pašto dėžutės, išskyrus metalines ir mūrines

 

Prie šios klasės nepriskiriama:

            - kai kurios specialios veidrodžių rūšys, klasifikuojamos pagal vartojimo sritį ar paskirtį (žr. Abėcėlinį prekių sąrašą);

            - specialūs laboratorijų baldai (9 kl.);

            - specialūs baldai medicinos reikmėms (10 kl.);

            - patalynė (24 kl.);

            - dygsniuotos pūkinės antklodės (24 kl.).

 

 
21 KLASĖ

 

 • Namų apyvokos arba virtuvės reikmenys ir indai;
 • šukos ir kempinės;
 • šepečiai (išskyrus teptukus);
 • šepečių medžiagos;
 • valymo reikmenys;
 • metaliniai raizginiai šveistukai;
 • neapdirbtas arba iš dalies apdirbtas stiklas (išskyrus statybinį);
 • stiklo, porceliano ir keramikos gaminiai, nepriskirti prie kitų klasių.

 
Paaiškinimai

 

            21 klasė daugiausia apima mažus rankinius namų apyvokos ir virtuvės reikmenis bei įtaisus, taip pat tualeto reikmenis, stiklo ir porceliano gaminius.

 

Prie šios klasės taip pat priklauso:

            - namų apyvokos ir virtuvės reikmenys, pavyzdžiui, geležies, aliuminio, plastiko ir kitų medžiagų virtuvės indai, kibirai, dubenys, maži rankiniai kapojimo, smulkinimo, spaudimo ir pan. įtaisai;

            - elektrinės šukos;

            - elektriniai dantų šepetėliai;

            - indų ir ropinių (grafinų) padėklai.

Prie šios klasės nepriskiriama:

            - kai kurios stiklo, porceliano, keramikos prekės (žr. Abėcėlinį prekių sąrašą);

            - valymo preparatai, muilas ir t.t. (3 kl.);

            - maži elektriniai kapojimo, smulkinimo, spaudimo ir pan. įtaisai (7 kl.);

            - skustuvai ir skutimosi aparatai, žirklės (įrankiai), manikiūro ir pedikiūro metaliniai įrankiai ir reikmenys (8 kl.);

            - elektriniai valgio virimo reikmenys (11 kl.);

            - tualetiniai veidrodžiai (20 kl.).

 

 
22 KLASĖ

 

 • Lynai, virvės, špagatai, tinklai, palapinės, stoginės, brezentas, burės, maišai (nepriskirti prie kitų klasių);
 • kamšalai (išskyrus guminius ir plastikinius);
 • pluoštinė tekstilės žaliava.

 
Paaiškinimai

 

            22 klasė daugiausia apima virvių ir burių audeklo gaminius, kamšalus ir pluoštinę tekstilės žaliavą.

 

Prie šios klasės taip pat priklauso:

            - virvės ir virvelės, padarytos iš natūralių ir dirbtinių tekstilės pluoštų, popieriaus ir plastiko.

 

 

Prie šios klasės nepriskiriama:

            - kai kurie tinklai, maišeliai ir krepšiai (žr. Abėcėlinį prekių sąrašą);

            - muzikos instrumentų stygos (15 kl.).

 

 
23 KLASĖ

 

 • Tekstilės verpalai ir siūlai.

 

 
24 KLASĖ

 

 • Audiniai ir tekstilės gaminiai, nepriskirti prie kitų klasių;
 • lovatiesės;
 • staltiesės.

 
Paaiškinimai

 

            24 klasė daugiausia apima tekstilės gaminius (vienetines prekes) ir tekstilės apdangalus, skirtus namų ūkio reikmėms.

 

Prie šios klasės taip pat priklauso:

            - popierinė patalynė.

 

Prie šios klasės nepriskiriama:

            - kai kurie specialūs audiniai (žr. Abėcėlinį prekių sąrašą);

            - elektra šildomos antklodės, skirtos medicinos (10 kl.) ir ne medicinos (11 kl.) reikmėms;

            - popieriniai stalo užtiesalai (16 kl.);

            - gūnios (18 kl.).

 

 
25 KLASĖ

 

 • Drabužiai, apranga, avalynė, galvos apdangalai.

 
Paaiškinimai

 

Prie šios klasės nepriskiriama:

            - kai kurie specialieji drabužiai ir specialioji avalynė (žr. Abėcėlinį prekių sąrašą).

 

 
26 KLASĖ

 

 • Nėriniai, siuvinėti gaminiai, kaspinai, juostos;
 • sagos, kabliukai, kilputės, smeigtukai, adatos;
 • dirbtinės gėlės.

 
Paaiškinimai

 

            26 klasė daugiausia apima siuvėjų reikmenis.

 

Prie šios klasės taip pat priklauso:

            - užtrauktukai.

 

Prie šios klasės nepriskiriama:

            - kai kurie specialieji kabliukai (žr. Abėcėlinį prekių sąrašą);

            - kai kurios specialiosios adatos (žr. Abėcėlinį prekių sąrašą);

            - tekstilės verpalai ir siūlai (23 kl.).

 

 
27 KLASĖ

 

 • Kilimai, dembliai, patiesalai, linoleumas ir kitos grindų dangos;
 • sienų apmušalai (ne tekstiliniai).

 
Paaiškinimai

 

            27 klasė apima gaminius, naudojamus sienoms ir grindims dengti.

 

Prie šios klasės nepriskiriama:

            - medinės grindys (19 kl.).

 

 
28 KLASĖ

 

 • Žaidimai ir žaislai;
 • gimnastikos ir sporto reikmenys, nepriskirti prie kitų klasių;
 • Kalėdų eglučių papuošalai.

Paaiškinimai

 

Prie šios klasės taip pat priklauso:

            - pramogų prietaisai ir žaidimų aparatai, pritaikyti naudojimui su išoriniais ekranais ar vaizduokliais;

            - žvejybos įrankiai;

            - sporto ir žaidimų įrenginiai.

 

Prie šios klasės nepriskiriama:

            - Kalėdų eglučių žvakutės (4 kl.);

            - nardymo reikmenys (9 kl.);

            - elektrinės Kalėdų eglučių lemputės (girliandos) (11 kl.);

            - žvejybos tinklai (22 kl.);

            - sporto ir gimnastikos drabužiai (25 kl.);

            - saldumynai ir šokoladas Kalėdų eglutėms puošti (30 kl.).

 

 
29 KLASĖ

 

 • Mėsa, žuvis, paukštiena ir žvėriena;
 • mėsos ekstraktai;
 • konservuoti, šaldyti, džiovinti, virti ir kepti vaisiai ir daržovės;
 • drebučiai, uogienės, kompotai;
 • kiaušiniai;
 • pienas ir pieno produktai;
 • maistiniai aliejai ir riebalai.

 
Paaiškinimai

 

            29 klasė daugiausia apima gyvulinės kilmės maisto produktus, taip pat daržoves, sodo vaisius ir uogas, paruoštas vartoti ir konservuoti.

 

Prie šios klasės taip pat priklauso:

            - pieno gėrimai (pieno pagrindu).

 

Prie šios klasės nepriskiriama:

            - kai kurie augalinės kilmės maisto produktai (žr. Abėcėlinį prekių sąrašą);

            - kūdikių maistas (5 kl.);

            - dietinis maistas ir dietinės medžiagos medicinos reikmėms (5 kl.);

- maisto papildai (5 kl.);

            - salotų padažai (30 kl.);

            - perekliai kiaušiniai (31 kl.);

            - pašarai (31 kl.);

            - gyvi gyvūnai (31 kl.).

 

 
30 KLASĖ

 

 • Kava, arbata, kakava ir kavos pakaitalai;
 • ryžiai;
 • tapijoka ir sago kruopos;
 • miltai ir grūdų produktai;
 • duona, pyragas ir konditerijos gaminiai;
 • ledai;
 • cukrus, medus, sirupas;
 • mielės, kepimo milteliai;
 • druska;
 • garstyčios;
 • actas, padažai;
 • prieskoniai;
 • ledas.

 
Paaiškinimai

 

            30 klasė daugiausia apima augalinės kilmės maisto produktus, paruoštus vartoti ar konservuoti, taip pat priedus, gerinančius maisto produktų skonį, kvapą.

 

Prie šios klasės taip pat priklauso:

            - kavos, kakavos, šokolado ar arbatos gėrimai;

            - maistiniai grūdų produktai (pvz.: avižiniai ar kitų grūdinių kultūrų dribsniai).

 

Prie šios klasės nepriskiriama:

            - kai kurie augalinės kilmės maisto produktai (žr. Abėcėlinį prekių sąrašą);

            - druska, skirta ne maisto produktų konservavimo reikmėms (1 kl.);

            - vaistinės arbatos ir dietinis maistas bei dietinės medžiagos medicinos reikmėms (5 kl.);

            - kūdikių maistas (5 kl.);

            - maisto papildai (5 kl.);

            - neapdirbti grūdai (31 kl.);

            - pašarai (31 kl.).

 

 
31 KLASĖ

 

 • Grūdai ir žemės ūkio, sodo, miško produktai, nepriskirti prie kitų klasių;
 • gyvi gyvūnai;
 • švieži vaisiai ir daržovės;
 • sėklos;
 • gyvi augalai ir gėlės;
 • pašarai;
 • salyklas.

 
Paaiškinimai

 

            31 klasė daugiausia apima žemdirbystės ir miškininkystės produktus, kurie vartojami neapdirbti ir neperdirbti, gyvus gyvūnus ir augalus, taip pat pašarus.

 

Prie šios klasės taip pat priklauso:

            - neapdirbta mediena;

            - nevalyti grūdai;

            - perekliai kiaušiniai;

            - moliuskai ir vėžiagyviai (gyvi).

 

Prie šios klasės nepriskiriama:

            - mikroorganizmų kultūros ir dėlės, skirtos medicinos reikmėms (5 kl.);

            - gyvūnų maisto papildai (5 kl.);

            - iš dalies apdirbta mediena (19 kl.);

            - dirbtinis žuvų masalas (28 kl.);

            - ryžiai (30 kl.);

            - tabakas (34 kl.).

 

 
32 KLASĖ

 

 • Alus;
 • mineralinis ir gazuotas vanduo, kiti gaivieji gėrimai;
 • vaisių gėrimai ir vaisių sultys;
 • sirupai ir kiti gėrimų gaminimo mišiniai.

 
Paaiškinimai

 

            32 klasė daugiausia apima gaiviuosius gėrimus, taip pat alų.

 

Prie šios klasės taip pat priklauso:

            - dealkoholizuoti gėrimai.

 

Prie šios klasės nepriskiriama:

            - gėrimai, skirti medicinos reikmėms (5 kl.);

            - pieno gėrimai (pieno pagrindu) (29 kl.);

            - kavos, kakavos ar šokolado gėrimai (30 kl.).

 

 
33 KLASĖ

 

 • Svaigieji gėrimai (išskyrus alų).

 
Paaiškinimai

 

Prie šios klasės nepriskiriama:

            - vaistiniai gėrimai (5 kl.);

            - dealkoholizuoti gėrimai (32 kl.).

 

 
34 KLASĖ

 

 • Tabakas;
 • rūkymo reikmenys;
 • degtukai.

 
Paaiškinimai

 

Prie šios klasės taip pat priklauso:

            - tabako pakaitalai (išskyrus skirtus medicinos reikmėms).

 

Prie šios klasės nepriskiriama:

            - cigaretės be tabako, skirtos medicinos reikmėms (5 kl.);

 

 
P  A  S  L  A  U  G  O  S

 

 
35 KLASĖ

 

 • Reklama;
 • verslo vadyba;
 • verslo tvarkyba;
 • įstaigų veikla.

 
Paaiškinimai

 

            35 klasė daugiausia apima asmenų ar organizacijų paslaugas, susijusias su:

            (1) pagalba komercinėms įmonėms jų veiklos ir vadybos klausimais;

            (2) pagalba pramonės ar komercinėms įmonėms jų verslo vadybos arba komercinės veiklos klausimais;

            taip pat reklamos agentūrų teikiamos vartotojų informavimo bet kuriomis informacijos priemonėmis apie įvairias paslaugas ir prekes paslaugos.

 

Prie šios klasės taip pat priklauso:

            - prekių sukaupimas (išskyrus vežimą) kitiems, teikiantis pirkėjams galimybę patogiai apžiūrėti ir įsigyti tų prekių; tokias paslaugas gali teikti mažmeninės parduotuvės, didmeninės parduotuvės, užsakymams paštu skirti katalogai ar elektroninės priemonės, pvz. žiniatinklio svetainės ar teleparduotuvės;

            - raštiškų pranešimų ar užrašų registravimo, rengimo, rinkimo, platinimo ar sisteminimo, taip pat matematinių ar statistinių duomenų rinkimo paslaugos;

            - reklamos agentūrų paslaugos, taip pat prospektų ar pavyzdžių platinimas tiesiogiai ar paštu. Prie šios klasės galima priskirti reklamos paslaugas, susijusias su kitomis paslaugomis, pavyzdžiui, banko paskolomis, radijo reklamą.

 

Prie šios klasės nepriskiriama:

            - techninių ataskaitų, tiesiogiai nesusijusių su prekybos ar gamybos įmonių veikla ar jų vadyba, įvertinimas ir parengimas (žr. Abėcėlinį paslaugų sąrašą);

 

 
36 KLASĖ

 

 • Draudimas;
 • finansinės operacijos;
 • piniginės operacijos;
 • nekilnojamojo turto operacijos.

 
Paaiškinimai

 

            36 klasė daugiausia apima finansinių ar piniginių operacijų paslaugas, taip pat paslaugas, susijusias su įvairių rūšių draudimo sutartimis.

 

 

 

Prie šios klasės taip pat priklauso:

            - paslaugos, susijusios su piniginėmis ir finansinėmis operacijomis:

            a) visų bankų ar susijusių su jais įstaigų, pavyzdžiui, pinigų keitimo ar atsiskaitymų ne grynaisiais pinigais (kliringo) agentūrų, paslaugos;

            b) kredito įstaigų (ne bankų), pavyzdžiui, kooperatinių kredito asociacijų, savarankiškų finansinių kompanijų, kreditorių ir t.t. paslaugos;

            c) investicinių trestų (susivienijimų), kontroliuojančiųjų bendrovių steigėjų (holdingo) paslaugos;

            d) tarpininkų (maklerių) paslaugos, sudarant sandorius dėl akcijų (vertybinių popierių) ir turto;

            e) paslaugos, susijusios su įgaliotųjų asmenų atliekamomis piniginėmis operacijomis;

            f) paslaugos, susijusios su kelioninių čekių ir akredityvų išdavimu;

     - išperkamosios nuomos finansavimas;

            - nekilnojamojo turto administratorių paslaugos, pavyzdžiui, nekilnojamojo turto nuomos, įvertinimo ir finansavimo paslaugos;

            - paslaugos, susijusios su draudimu, pavyzdžiui, draudimo agentų ar maklerių paslaugos, paslaugos draudėjams bei draudimo sutarčių sudarymo paslaugos.

 

 
37 KLASĖ

 

 • Statyba;
 • taisymas (remontas);
 • įtaisymo ir įrengimo paslaugos.

 
Paaiškinimai

 

            37 klasė daugiausia apima paslaugas, kurias teikia rangovai ir subrangovai statant kapitalinius pastatus, taip pat privačių asmenų ir organizacijų paslaugas, susijusias su objektų atstatymu iki pirminės būklės arba jų išlaikymu nepakeičiant fizikinių ir cheminių savybių.

 

Prie šios klasės taip pat priklauso:

            - paslaugos, susijusios su kelių tiesimu, namų, tiltų, užtvankų statymu arba perdavimo linijų tiesimu, taip pat specializuotų statybos įmonių (pavyzdžiui, dažymo, santechnikos, šildymo sistemų įrengimo arba stogų dengimo) paslaugos;

            - pagalbinės paslaugos, susijusios su statyba, pavyzdžiui, statybos projektų tikrinimas;

            - laivų statybos paslaugos;

            - statybos įrenginių arba medžiagų nuomos paslaugos;

            - taisymo paslaugos, t.y. paslaugos atstatant iki geros būklės įvairius susidėvėjusius, pažeistus, sugedusius ar apirusius objektus (nebetinkamų naudoti pastatų ir kitų objektų visiškas atstatymas iki jų pirminės būklės);

            - įvairios taisymo paslaugos, pavyzdžiui, elektros instaliacijos, baldų, įrengimų, įrankių ir t.t.;

            - paslaugos, susijusios su objektų pirminės būklės palaikymu nepakeičiant kurių nors charakteristikų (skirtumai tarp šios ir 40 klasių išaiškinti 40 klasės paaiškinimuose).

 

Prie šios klasės nepriskiriama:

            - prekių, pavyzdžiui, drabužių arba transporto priemonių, saugojimo paslaugos (39 kl.);

            - audinių arba drabužių dažymo paslaugos (40 kl.).

 

 
38 KLASĖ

 

 •      Telekomunikacijos.

 
Paaiškinimai

 

            38 klasė daugiausia apima paslaugas, teikiančias galimybę bent vienam asmeniui jautria aparatūra užmegzti ryšį su kitu asmeniu. Tokiomis paslaugomis sudaromos sąlygos:

            1) vienam asmeniui kalbėtis su kitu;

            2) vieno asmens pranešimus perduoti kitam;

            3) žodinio ir regimojo ryšio priemonėmis vienam asmeniui bendrauti su kitu (radijas ir televizija).

 

Prie šios klasės taip pat priklauso:

            - paslaugos, daugiausia susijusios su radijo ir televizijos programų perdavimu.

 

Prie šios klasės nepriskiriama:

- radijo reklamos paslaugos (35 kl.);

   - rinkodaros telefonu paslaugos (35 kl.).

 

 

 
39 KLASĖ

 

 • Vežimas;
 • prekių pakavimas ir sandėliavimas;
 • kelionių rengimas.

 
Paaiškinimai

 

            39 klasė daugiausia apima žmonių ir prekių vežimo iš vienos vietos į kitą (geležinkeliais, keliais, vandeniu, oru arba vamzdynais) paslaugas, su tokiu vežimu susijusias paslaugas, taip pat paslaugas, susijusias su prekių laikymu (kad jos gerai išsilaikytų) ir saugojimu sandėliuose ir kituose pastatuose.

 

Prie šios klasės taip pat priklauso:

            - kompanijų, eksploatuojančių stotis, tiltus, geležinkelio keltus ir kt., paslaugos, kuriomis naudojasi prekių vežėjai;

            - paslaugos, susijusios su transporto priemonių nuoma;

            - paslaugos, susijusios su laivų vilkimu ir iškrovimu, uostų arba dokų darbu, skęstančių laivų ir jų krovinių gelbėjimu;

            - paslaugos, susijusios su rengiamų išsiųsti prekių pakavimu;

            - paslaugos, į kurias įeina informacija apie keliones arba tarpininkų (maklerių) organizuojamą prekių vežimą ir turizmo agentūrų paslaugas, apie transporto tarifus, tvarkaraščius ir vežimo būdus;

            - paslaugos, susijusios su transporto priemonių arba rengiamų išvežti prekių tikrinimu.

 

Prie šios klasės nepriskiriama:

            - paslaugos, susijusios su reklamos priemonėmis, pavyzdžiui, prospektų platinimas arba radijo reklama (35 kl.);

            - paslaugos, susijusios su tarpininkų (maklerių) arba kelionių agentūrų išduodamais kelioniniais čekiais arba akredityvais (36 kl.);

            - paslaugos, susijusios su draudimu (komerciniu, gyvybės, nuo gaisrų) vežant žmones arba prekes (36 kl.);

            - transporto priemonių, taip pat objektų, susijusių su žmonių arba prekių vežimu, techninės priežiūros ir taisymo paslaugos (37 kl.);

            - kelionių agentūrų arba maklerių paslaugos, susijusios su būsto užsakymu viešbučiuose (43 kl.).

 

 
40 KLASĖ

 

 • Medžiagų apdirbimas ir apdorojimas.

 
Paaiškinimai

 

            40 klasė daugiausia apima paslaugas, nepriskirtas prie kitų klasių ir susijusias su daiktų, organinių ar neorganinių medžiagų mechaniniu ar cheminiu apdirbimu bei perdirbimu.

            Klasifikuojant ženklas laikomas paslaugų ženklu tik tais atvejais, kai šios paslaugos teikiamos kitiems asmenims šių sąskaita. Ženklas laikomas prekės ženklu visais atvejais, kai medžiagą ar daiktą siūlo parduoti juos apdirbęs ar perdirbęs asmuo.

 

Prie šios klasės taip pat priklauso:

            - paslaugos, susijusios su daikto ar medžiagos perdirbimu ir apdirbimu, kai pakinta jų pagrindinės savybės (pavyzdžiui, drabužių dažymas); todėl techninės priežiūros paslaugos, paprastai priklausančios prie 37 klasės, priskiriamos prie 40 klasės, jeigu dėl jų atsiranda tokių pakitimų (pavyzdžiui, automobilių buferių chromavimas);

            - tos medžiagų apdirbimo paslaugos, kurios gali būti teikiamos gaminant kurias nors medžiagas ar daiktus (išskyrus statybos objektus), pavyzdžiui, pjovimo, formavimo, poliravimo švitrinėmis medžiagomis ar dengimo metalu paslaugos.

 

Prie šios klasės nepriskiriama:

            - taisymo (remonto) paslaugos (37 kl.).

 

 
41 KLASĖ

 

 • Švietimas;
 • mokymas;
 • pramogos;
 • sportinė ir kultūrinė veikla.

 
Paaiškinimai

 

            41 klasė daugiausia apima asmenų ar įmonių teikiamas žmonių protinių gebėjimų ugdymo ar gyvūnų dresavimo, taip pat žmonių linksminimo ir pramogų rengimo paslaugas.

 

Prie šios klasės taip pat priklauso:

            - žmonių švietimo ir mokymo arba gyvūnų dresavimo visų rūšių ir formų paslaugos;

            - paslaugos, kurių svarbiausias tikslas - organizuoti žmonėms pramogas, pasilinksminimus ar poilsį;

            vaizduojamojo meno ar literatūros darbų pristatymas visuomenei kultūros ar švietimo reikmėms.

 

 
42 KLASĖ

 

 • Mokslo ir technologijų paslaugos ir su tuo susiję tyrimai ir projektavimas;
 • pramoninės analizės ir tyrimų paslaugos;
 • kompiuterių programinės ir aparatinės įrangos projektavimas ir tobulinimas.

 
Paaiškinimai

 

42 klasė daugiausiai apima asmenų individualiai ar kolektyviai teikiamas paslaugas, susijusias su teoriniais ir praktiniais sudėtingų veiklos sričių aspektais; tokias paslaugas teikia chemijos, fizikos specialistai, inžinieriai, programuotojai ir kt.

 

Prie šios klasės taip pat priklauso:

 - inžinierių, atliekančių įvertinimus, tyrimus, sudarančių sąmatas ir rengiančių pranešimus mokslo ir technologijų srityse, paslaugos;

 - moksliniai tyrimai medicinos reikmėms.

 

Prie šios klasės nepriskiriama:

 - verslo tyrimai ir įvertinimas (35 kl.);

 - tekstų dorojimo ir kompiuterinių bylų tvarkymo paslaugos (35 kl.);

 - finansinis ir fiskalinis įvertinimas (36 kl.);

 - kasyba ir naftos gavyba (37 kl.);

 - kompiuterių (aparatūros) įtaisymo ir taisymo paslaugos (37 kl.);

 - medicinos gydytojų, veterinarų, psichoanalitikų ir panašių specialistų teikiamos paslaugos (44 kl.);

 - medicininės gydymo paslaugos (44 kl.);

 - sodų projektavimas (44 kl.)

 - juridinės paslaugos (45 kl.)

 

 

 
43 KLASĖ

 

 • Maisto ir gėrimų parūpinimo paslaugos;
 • laikinas apgyvendinimas.

 
Paaiškinimai

 

43 klasė daugiausia apima asmenų ar įmonių teikiamas maisto ir gėrimų paruošimo vartojimui paslaugas ir nakvynės bei maitinimo viešbučiuose, pensionuose ar kitose laikino apgyvendinimo įstaigose parūpinimo paslaugas.

 

Prie šios klasės taip pat priklauso:

 - būsto užsakymo paslaugos, ypač per kelionių agentūras ar tarpininkus;

 - gyvūnų pensionai.

Prie šios klasės nepriskiriama:

 - namų, butų ir kt. nekilnojamojo turto nuoma nuolatiniam naudojimui (36 kl.);

 - turizmo agentūrų kelionių rengimas (39 kl.);

 - maisto ir gėrimų konservavimo paslaugos (40 kl.);

 - diskotekų paslaugos (41 kl.);

 - internatinės mokyklos (41 kl.);

 - poilsio ir sveikstančiųjų slaugos namai (44 kl.).

 

 
44 KLASĖ

 

 • Medicinos paslaugos;
 • veterinarijos paslaugos;
 • žmonių ar gyvūnų higieninė ir grožio priežiūra;
 • žemdirbystės, sodininkystės ir miškininkystės paslaugos.

 
Paaiškinimai

 

            44 klasė daugiausia apima asmenų ar įmonių žmonėms ar gyvūnams teikiamas medicinos, higienos ir grožio priežiūros paslaugas; ši klasė taip pat apima žemdirbystės, sodininkystės bei miškininkystės paslaugas.

 

Prie šios klasės taip pat priklauso:

 - medicininės analizės paslaugos žmonių gydymo reikmėms (pavyzdžiui, rentgeno tyrimai ir kraujo bandinių ėmimas);

 - dirbtinio apsėklinimo paslaugos;

 - farmacijos patarimai;

 - gyvulių veisimas;

 - paslaugos, susijusios su augalų auginimu, pavyzdžiui, sodininkystė;

 - paslaugos, susijusios su gėlių menu, pavyzdžiui, gėlių komponavimas, taip pat sodų projektavimas.

 

Prie šios klasės nepriskiriama:

 - kenkėjų naikinimas (kitokių nei žemės ūkyje, sodininkystėje ir miškininkystėje) (37 kl.);

 - drėkinimo sistemų įtaisymo ir taisymo paslaugos (37 kl.);

 - sanitarinis transportas (39 kl.);

 - gyvulių skerdimas ir iškamšų darymas (40 kl.);

 - medienos ruoša ir apdirbimas (40 kl.);

 - gyvūnų dresavimo paslaugos (41 kl.);

 - fizinio lavinimo sveikatos klubai (41 kl.);

 - mokslinio tyrimo paslaugos medicinos reikmėms (42 kl.);

 - gyvūnų pensionai (43 kl);

 - senelių namai (43 kl.).

 

 
45 KLASĖ

 

 • Juridinės paslaugos; asmenų ir nuosavybės apsaugos paslaugos; asmeninės ir visuomeninės kitų teikiamos paslaugos, susijusios su individų poreikių tenkinimu.

 
Paaiškinimai

 

45 klasė daugiausiai apima:

 - juridinės paslaugos, teikiamos žmonėms, žmonių grupėms, organizacijoms ar įmonėms.

 - tyrinėjimo ir stebėjimo paslaugos, susijusios su asmenų ir kitų subjektų saugumu.

 - asmenims teikiamos su socialiniais įvykiais susijusios paslaugos, pavyzdžiui, palyda viešose vietose, santuokų agentūrų, laidojimo paslaugos.

 

Prie šios klasės nepriskiriama:

 - specialistų, teikiančių tiesioginę komercinių įmonių valdymo ar veiklos pagalbą, paslaugos (35 kl.);

 - paslaugos, susijusios su piniginėmis ar finansinėmis operacijomis, ir draudimo paslaugos (36 kl.);

 - keliautojų lydėjimas (39 kl.);

 - saugus vertybių gabenimas (39 kl.)

 - visų rūšių švietimo ir mokymo paslaugos (41 kl.);

 - dainininkų ar šokėjų vaidinimai (41 kl.);

 - kompiuterinės programinės įrangos apsaugos paslaugos (42 kl);

 - kitų teikiamos medicinos, higienos ir grožio priežiūros paslaugos žmonėms ar gyvūnams (44 kl.);

 - tam tikros nuomos paslaugos (Žr. Abėcėlinį paslaugų sąrašą ir Bendrosios pastabos (b) dėl paslaugų klasifikavimo).

Paskutinė atnaujinimo data: 2020-03-15