Praktikos derinimas ES

Europos Sąjungos intelektinės nuosavybės tarnyba (ESINT) 2011 m. pradėjo įgyvendinti Praktikos derinimo/konvergencijos prekių ženklų ir dizaino srityse programą. Jos tikslas – suvienyti ESINT, nacionalines tarnybas ir vartotojų asociacijas, siekiant rasti bendrus sprendimus tose srityse, kuriose intelektinės nuosavybės tarnybų taikoma praktika skiriasi.

Valstybinis patentų biuras įgyvendina visus baigtus Praktikos derinimo prekių ženklų ir dizaino srityse programos projektus:

CP1 – Prekių ir paslaugų klasifikavimo praktikos derinimas
Bendrasis pranešimas „Dėl ETT sprendimo „IP translator“ byloje  įgyvendinimo“ (paskelbta 2014-02-20).

CP2 – Klasių antraščių derinimas
Bendrasis pranešimas „Dėl Nicos klasifikacijos klasių antraščių bendrųjų sąvokų naudojimo“ (paskelbtas 2015-10-28).

CP3 – Grafinių prekių ženklų, turinčių aprašomųjų žodžių arba žodžių junginių, skiriamieji požymiai
Bendrasis pranešimas „Dėl skiriamojo požymio nustatymo bendrosios praktikos. Grafiniai ženklai, kuriuose yra aprašomieji ir (ar) skiriamojo požymio neturintys žodžiai“ (paskelbtas 2015-10-02) ir dažniausiai apie projektą užduodami klausimai.

CP4 – Nespalvotų prekių ženklų apsaugos apimtis
Bendrasis pranešimas „Juodai baltų prekių ženklų apsaugos apimtis“ (paskelbta 2014-04-15) ir dažniausiai apie projektą užduodami klausimai.

CP5 – Santykiniai atsisakymo registruoti pagrindai atsižvelgiant į suklaidinimo galimybę, kai prekių ženklo elementai neturi skiriamojo požymio arba šie požymiai yra nepakankami
Bendrasis pranešimas  „Dėl santykinių atsisakymo registruoti pagrindų ir suklaidinimo galimybės“ (paskelbta 2014-10-02) ir dažniausiai apie projektą užduodami klausimai.

CP8 – Prekių ženklo naudojimas kita forma nei jis yra įregistruotas
Bendrasis pranešimas dėl prekių ženklo naudojimo kita forma nei jis yra įregistruotas (paskelbta 2020-10-15) įsigalioja nuo 2020 m. spalio 15 d.

CP9 – Erdvinių ženklų skiriamieji požymiai
Bendrasis pranešimas „Bendras pranešimas erdvinių ženklų (trimatės formos) ženklų, turinčių žodinių ir (arba) vaizdinių elementų, skiriamieji požymiai, kai pati trimatė forma neturi skiriamojo požymio“ (paskelbta 2020-06-01) įsigalioja nuo 2020 m. liepos 1 d.

CP11 – Naujų tipų ženklai. Formalūs reikalavimai ir atsisakymo registruoti ar negaliojimo pagrindai
Bendrasis pranešimas „Naujų tipų ženklai. Formalių reikalavimų ir atsisakymo registruoti ar negaliojimo pagrindų nagrinėjimas“ (paskelbta 2021-04-14) įsigalioja nuo 2021 m. birželio 1 d.

CP12 – Įrodymai prekių ženklų apeliacinėse procedūrose. Įrodymų teikimo būdai, struktūra, pateikimas ir konfidencialių įrodymų tvarkymas
Bendrasis pranešimas „Įrodymai prekių ženklų apeliacinėse procedūrose. Įrodymų teikimo būdai, struktūra, pateikimas ir konfidencialių įrodymų tvarkymas“ (paskelbta 2021-03-31) įsigalioja nuo 2021 m. birželio 30 d. ir dažniausiai apie projektą užduodami klausimai (anglų kalba).

 

Bendrieji pranešimai:

„Dėl naujų tipų prekių ženklų pateikimo“.

Prekių ženklų elektroninių formatų suvestinė.

Daugiau informacijos apie konvergencijos programos projektus ESINT tinklalapyje https://www.tmdn.org/network/converging-practices

Paskutinė atnaujinimo data: 2022-05-11