Kas yra prekių ženklas?

Prekių ženklu gali būti bet koks žymuo, kurio paskirtis – atskirti vieno asmens prekes arba paslaugas nuo kito asmens prekių arba paslaugų. 

Pagal ženklą sudarančius elementus ženklai gali būti:

  • žodiniai, kai visi ženkle esantys elementai yra sudaryti iš lotyniškų raidžių ir (ar) arabiškų skaitmenų, kurie pavaizduoti standartiniu šriftu;
  • grafiniai, kai ženklą sudaro piešiniai ar kiti grafiniai, išskyrus žodžius, elementai, naudojant arba ne spalvas;
  • grafiniai su žodiniais elementais, kai ženklas yra grafinių ir žodinių elementų visuma;
  • erdviniai (3D), kai ženklu yra pati gaminio išvaizda, gaminio pakuotė ar talpykla;
  • erdviniai su žodiniais elementais, kai erdviniame ženkle yra naudojami ir žodiniai elementai;
  • muzikinis ar garsinis, kai ženklu yra nedidelis muzikinis kūrinys;
  • spalviniai, kai ženklą sudaro tik spalva arba spalvų derinys;
  • judesio, padėties ir kita, kai ženklą sudaro piešinių seka, išdėstyti elementai.

Ženklų skirstymas į tam tikras rūšis pagal juos sudarančius elementus yra aktualus pateikiant paraišką ženklui registruoti, nes prie paraiškos turi būti pridėtas atitinkamas ženklo vaizdas ar jis pateikiamas tam tikra kita teisės aktuose nustatyta forma.

Tam, kad ženklas būtų saugomas, jis turi būti įregistruotas. Ženklas yra įregistruojamas, jeigu jis atitinka jam keliamus absoliučius reikalavimus (žymuo turi skiriamąjį požymį, nėra tapęs bendriniu, nėra aprašomojo pobūdžio, neprieštarauja viešajai tvarkai, moralei ir pan). Ženklo atitikimą absoliutiems reikalavimams tikrina Valstybinis patentų biuras. Ženklo registracija gali būti nuginčyta, jeigu ženklas neatitinka santykinių reikalavimų, tai yra, pažeidžia kitų asmenų ankstesnes teises, pavyzdžiui, ankstesnio prekių ženklo savininko teises. Ženklo atitikimo santykiniams reikalavimams Valstybinis patentų biuras netikrina. Ginčai dėl ženklo registracijos pripažinimo negaliojančia tiek dėl absoliučių, tiek dėl santykinių pagrindų gali būti sprendžiami Valstybinio patentų biuro Apeliaciniame skyriuje ženklo registravimo procedūros metu, vėliau – teismuose (pirmosios instancijos teismas yra Vilniaus apygardos teismas). 

Ženklų registravimo tvarką, ženklo savininko teisių gynimą, kitų asmenų teises, susijusias su prekių ženklo registravimu ar naudojimu, reglamentuoja Lietuvos Respublikos prekių ženklų įstatymas ir jį įgyvendinantys teisės aktai.

Už paraiškos padavimą, ženklo įregistravimą, įvairius veiksmus, susijusios su ženklo registracijos duomenų pasikeitimu, ženklo savininko teisių valdymu, ženklo registracijos galiojimu turi būti sumokėti nustatyti mokesčiai.

Įregistruoto prekių ženklo savininkas įgyja išimtines teises į prekių ženklą, kurios gali būti perduodamos kitiems asmenims, suteikiamos licencijos naudotis ženklu, šios teisės įkeičiamos ir kt.

Prekių ženklai yra teritorinės apsaugos objektai. Todėl Valstybiniame patentų biure registruotas prekių ženklas galioja tik Lietuvos Respublikos teritorijoje. Jeigu norima, kad ženklas būtų saugomas visoje ES, jį galima įregistruoti kaip ES prekių ženklą, o jeigu apsaugos pageidaujama kitose pasaulio valstybėse – registruoti prekių ženklą kiekvienoje valstybėje atskirai arba pasinaudojant tarptautine ženklo registracija pagal Madrido sutarties dėl tarptautinės ženklo registracijos protokolą.

Ženklo registracijos galiojimo terminas yra 10 metų paraiškos padavimo dienos, gali būti pratęsiama kas 10 metų. Už ženklo registracijos galiojimo pratęsimą kitam 10 metų laikotarpiui turi būti sumokėtas mokestis.

Paskutinė atnaujinimo data: 2019-01-08