BDAR
gdpr

JŪSŲ ASMENS DUOMENŲ VALDYMAS

Siekdami užtikrinti geriausią Jūsų naršymo patirtį, šioje svetainėje naudojame slapukus (ang. cookies). Savo sutikimą bet kada galėsite atšaukti pakeisdami interneto naršyklės nustatymus ir ištrindami įrašytus slapukus.


Kas yra išradimo patentas?

Išradimo patentas yra išradimo teisinės apsaugos forma.

Išradimu paprastai vadinamas naujas ir išradimo lygio (neakivaizdus atitinkamos srities specialistui), pramonėje pritaikomas problemos (uždavinio) techninis sprendimas, sietinas tiek su naujo įrengimo, produkto ar proceso sukūrimu, tiek su jau žinomo įrengimo ar proceso patobulinimu. Išradimo sukūrimas dažniausiai yra sudėtingas procesas, reikalaujantis ilgalaikių mokslinių ir finansinių investicijų į tyrimus ir kūrimą. Todėl išradimą sukūrusiam asmeniui ar jo teisių perėmėjui yra naudinga užpatentuoti išradimą ir įgauti patentu suteikiamą išradimui teisinę apsaugą, kuri tam tikrą laikotarpį garantuoja išimtines patento savininko teises į išradimą.

Teisė į patentą atsiranda nuo išradimo sukūrimo momento. Tačiau ši teisė turi būti realizuota, t. y., sukūrus išradimą ir norint gauti patentą, turi būti paduota patento paraiška, nuo kurios padavimo ar prioriteto datos skaičiuojami atitinkami teisinės apsaugos terminai. Išradimo patentavimas nėra privaloma procedūra. Išradimas gali būti naudojamas rinkoje ir tuo atveju, jeigu jis nėra patentuotas. Todėl patentuoti išradimą yra tikslinga dėl kelių priežasčių.

Patentas suteikia išimtinę teisę į išradimą (naują įrenginį, produktą ar procesą), pagal kurią tik patento savininkas turi teisę gaminti, parduoti ar kitaip naudoti savo išradimą. Išradimo sukūrimui paprastai reikalingos nemažos investicijos. Konkurentai neapsaugotą naują produktą gali nukopijuoti ir jį vėliau parduoti. Patento suteikiama išimtinė teisė sudaro galimybes neleisti konkurentams gaminti ar parduoti tokių pačių produktų. Vadinasi, patentas yra priemonė užtikrinti verslo konkurencingumą. Patentą taip pat galima licencijuoti, patentas gali palengvinti komercinių partnerių paiešką.

Padavus patento paraišką, išradimas neskelbiamas 18 mėnesių (pareiškėjo prašymu gali būti skelbiama anksčiau), taip suteikiant galimybę būsimam patento savininkui pasiruošti patentu saugomą gaminį išleisti į rinką ar per 12 mėnesių prioriteto laikotarpį paduoti patentų paraiškas į kitas šalis ar regionines patentų tarnybas, ir per likusius 6 mėnesius iki paskelbimo patenkinti kitų šalių patentų tarnybų reikalavimus, o patentų tarnyboms parengti išradimo aprašymą paskelbimui.

Išradimui patentu suteikiama  apsauga galioja tik tos valstybės, kurioje gautas patentas, teritorijoje.

Norint įgyti išradimo apsaugą Lietuvoje, reikia paduoti patento paraišką Lietuvos Respublikos valstybiniam patentų biurui. Taip pat galima išplėsti išradimo apsaugą į Lietuvą regioniniu keliu gaunant Europos patentą.

Lietuvoje išradimo patentas yra išduodamas, jeigu patento paraiška atitinka formalius reikalavimus ir išradimas gali būti pripažintas išradimu pagal Patentų įstatymo 4 ir 5 straipsnius. Lietuvoje galioja pareikštinė išradimų patentavimo procedūra, Valstybinis patentų biuras išradimo patentavimo procedūros metu netikrina išradimo naujumo, išradimo lygio ir pramoninio pritaikomumo.  Šią patikrą gali atlikti Europos patentų tarnyba, kurios parengta paieškos ataskaita pateikiama pareiškėjui ir skelbiama viešai Lietuvos Respublikos patentų duomenų bazėje; ši paslauga gali būti užsakoma pareiškėjo pageidavimu per Valstybinį patentų biurą ir nėra privaloma (daugiau informacijos apie šią paslaugą čia).

Išradimas yra naujas, jeigu jis yra nežinomas technikos lygiu, kuriuo laikoma visa, kas iki patento paraiškos padavimo ar prioriteto datos viešai buvo skelbta arba naudota ne tik Lietuvoje, bet užsienyje (Patentų įstatymo 6 straipsnis). Todėl labai svarbu atkreipti dėmesį ir pačiam išradėjui ar jo teisių perėmėjui nepažeisti išradimo naujumo iki patento paraiškos padavimo atskleidžiant viešai savo išradimą (toks atskleidimas galimas tik lengvatiniu terminu, nustatytu Patentų įstatymo 9 str.)

Išradimas atitinka išradimo lygį, jeigu jis pagal technikos lygį nėra akivaizdus atitinkamos srities specialistui (Patentų įstatymo 7 straipsnis). Išradimas turi pramoninį pritaikomumą, jeigu išradimą galima pagaminti ar panaudoti pramonėje, žemės ūkyje, sveikatos apsaugos ar kitose srityse (Patentų įstatymo 8 straipsnis).

Išradimas gali būti ir tarnybinis, jeigu jis yra sukurtas pagal išradybinę veiklą numatančią darbo sutartį arba pasinaudojant sukaupta darbdavio patirtimi, jo technologijomis, įrengimais arba pagal konkretų pavedimą projektavimo, konstravimo, mokslinio tyrimo arba technologijų kūrimo metu (Patentų įstatymo 11 straipsnis).

Išradimo patentavimo  procedūra dažnai reikalauja specialių techninių ir teisinių žinių, todėl Patentų įstatymo 14 str. nustato specialius reikalavimus atstovavimui, tai yra patento paraišką pareiškėjas gali paduoti pats arba per atstovą, kuris turi būti įrašytas į Lietuvos Respublikos patentinių patikėtinių sąrašą

Patento išdavimo tvarką, patento savininko teisių gynimą, kitų asmenų teises, susijusias su patento išdavimu ar naudojimu, reglamentuoja Lietuvos Respublikos patentų įstatymas ir jį įgyvendinantys teisės aktai.

Už patento paraiškos padavimą, patento išdavimą, įvairius veiksmus, susijusius su patento paraiškos ar patento duomenų pasikeitimu, patento savininko teisių valdymu, patento galiojimu turi būti sumokėti nustatyti mokesčiai.

Išduoto išradimo patento savininkas įgyja išimtines teises į patentuotą išradimą, kurios gali būti perduodamos kitiems asmenims, suteikiamos licencijos naudotis patentuotu išradimu, šios teisės įkeičiamos ir kt.

Išradimo patento galiojimas priklauso nuo metų mokesčio, kuris mokamas už kiekvienus patento galiojimo metus, pradedant trečiaisiais galiojimo metais, sumokėjimo. Maksimalus išradimo patento galiojimo terminas – 20 metų.

Jeigu išradimo objektas yra vaisto arba augalų apsaugos priemonės veiklioji medžiaga, patentu suteikiama maksimali 20 metų apsauga gali būti pratęsta, gavus papildomos apsaugos liudijimą. Papildomos apsaugos liudijimai yra išduodami pasibaigus patento galiojimo terminui ir išduodami tokiam laikotarpiui, kuris gaunamas jį apskaičiuojant pagal specialią formulę – iš pirmojo leidimo prekiauti vaistu rinkoje išdavimo datos atėmus patento paraiškos padavimo datą bei 5 metus .

Ginčai dėl išradimo patento pripažinimo negaliojančiu, patento savininko teisių pažeidimo  sprendžiami teismuose – (pirmosios instancijos teismas yra  Vilniaus apygardos teismas).

Išradimo patentas yra teritorinės apsaugos objektas. Todėl Valstybinio patentų biuro išduotas išradimo patentas galioja tik Lietuvos Respublikos teritorijoje. Jeigu norima, kad išradimas būtų saugomas kitose užsienio valstybėse, galima patento paraišką  paduoti Europos patentų tarnybai ir siekti Europos patento, kuris galios patento savininko pasirinktose Europos patentų organizacijai priklausančiose valstybėse. Jeigu išradimo patento apsaugos pageidaujama kitose pasaulio valstybėse, galima patentuoti išradimą kiekvienoje valstybėje atskirai arba pasinaudojant tarptautine išradimo patentavimo procedūra  pagal Patentinės kooperacijos sutartį. Pažymėtina, kad, nors patentų tarnyba išduoda patentą, ji automatiškai negina patento savininko teisių – pats patento savininkas turi imtis teisių užtikrinimo priemonių pagal tos valstybės, kurioje galioja patentas, teisės aktų reikalavimus.

Paskutinė atnaujinimo data: 2020-03-15