Išradimų patentai

Fizinių asmenų (pareiškėjų, savininkų ir jų atstovų) vardas, pavardė ir adresas skelbiami viešai Valstybinio patentų biuro Oficialiame biuletenyje ir duomenų bazėse internete. Fiziniai asmenys teikiamuose dokumentuose neprivalo pateikti gyvenamosios vietos adreso, tačiau privalo pateikti adresą, kuriuo su jais būtų galima susisiekti Lietuvoje. Asmens duomenų skelbimo tikslas, atitinkantis BDAR 6 str. 1 dalies e punktą – informuoti kompetentingas institucijas ir visuomenę apie pramoninės nuosavybės teises.

Paraiškoms ir kai kuriems prašymams pateikti elektroniniu būdu naudojamas Europos patentų tarnybos (toliau – EPT) parengtas programinės įrangos paketas, kuriame saugumui užtikrinti naudojamos identifikavimo kortelės. Naudojantis šiuo paketu galima pateikti:

  • Lietuvos Respublikos patentų paraiškas.
  • Europos patentų paraiškas per Valstybinį patentų biurą.
  • Tarptautines paraiškas pagal PCT per Valstybinį patentų biurą.
  • Prašymus dėl Europos patento paraiškos išradimo apibrėžties vertimo paskelbimo.
  • Prašymus dėl Europos patento išradimo apibrėžties vertimo paskelbimo.
  • Prašymus dėl Europos patento pakeistos išradimo apibrėžties vertimo paskelbimo.
  • Paraiškas papildomos apsaugos liudijimams gauti.

Norint paduoti šiuos dokumentus naudojantis programinės įrangos paketu, reikia atlikti šiuos veiksmus:

* Užsisakyti ir gauti identifikavimo kortelę iš EPT (naudojimo sąlygos)
* priregistruoti kortelę VPB registracijos anketoje (tik prisijungus su identifikavimo kortele)
* įdiegti „EPO Online Filing“ programinę įrangą 
* įdiegti Valstybinio patentų biuro įskiepį „EPO Online Filing“ programinei įrangai.

Reikalinga pagalba?

Jei nepavyksta tinkamai įdiegti programinės įrangos arba priregistruoti kortelės VPB registracijos anketoje, bei iškilus kitiems techniniams klausimams, susisiekite su mumis telefonu 8 5 278 0290 arba el. paštu: pagalba@vpb.gov.lt.

Atsakymus į daugelį klausimų galite rasti ir apsilankę „EPO Online Filing“ dažnai užduodamų klausimų skiltyje.

1. Išsirinkite prašymą, kurį norite pateikti:

Prašymo pavadinimas

Lietuvos Respublikos patentas

Lietuvos Respublikoje galiojantis Europos patentas

Prašymo kodas

Prašymo kodas

IŠRADIMAI

Mokestis už patento išdavimą

P150

-

Pratęsti patento galiojimą / Pratęsti Europos patento galiojimą*

P203

EP203

Pratęsti papildomos apsaugos liudijimo galiojimą

S511

S511

Išduoti išrašą

P240

EP240

Išduoti patento paraiškos patvirtintą kopiją

P230

-

Pratęsti patento paraiškos nagrinėjimą

P254

-

Anksčiau paskelbti patento paraišką

P130

-

Pratęsti papildomos apsaugos liudijimo galiojimo terminą (pediatrinis pratęsimas)**

PA-2/2011

PA-2/2011

Pareikšti apeliaciją

AP-1

-

Įrašyti pakeitimą paraiškoje ar registre**

IP-11/2011

IP-11/2011

Ištaisyti klaidą paraiškoje arba registre**

IP-12/2011

IP-12/2011

Taisyti ar pildyti prašymą suteikti prioritetą

P-171

-

Įregistruoti licencinę (sublicencinę) sutartį**

IP-17/2011

IP-17/2011

Įrašyti teisės į patento paraišką arba patentą perdavimą** ***

IP-14/2011  

Atkurti prioriteto teisę pagal Patentų įstatymo 23 str.

IP-23-1; IP-23-2  

Atkurti teises pagal Patentų įstatymo 33 str.

IP-33  

Paieškos Europos patentų tarnyboje atlikimas

TLP-1/2017  

Pasinaudoti vieša licencija (prašymas)

Dėl patento atsisakymo*** (pranešimas)

Dėl viešos licencijos suteikimo*** (pareiškimas)

Dėl viešos licencijos atšaukimo (pareiškimas)

*Jei naudojantis EPAS sistema norite sumokėti metų patentų galiojimo mokesčius, naudojantis sistemoje esančia skaičiuokle, prašymo teikti neprivalote.
** Prašymas turi būti paduotas užpildant atitinkamos VPB patvirtintos formos elektroninę rinkmeną.
*** Prašymas turi būti pasirašytas kvalifikuotu elektroniniu parašu. 

 

2. Parsisiųskite prašymo formą, užpildykite ir išsaugokite savo kompiuteryje arba galite naudoti jau parengtus laisvos formos dokumentus.

 

3. Prisijunkite prie EPAS (Elektroninė pareiškėjų aptarnavimo sistema) sistemos ir pateikite

Paskutinė atnaujinimo data: 2020-03-15