BDAR
gdpr

JŪSŲ ASMENS DUOMENŲ VALDYMAS

Siekdami užtikrinti geriausią Jūsų naršymo patirtį, šioje svetainėje naudojame slapukus (ang. cookies). Savo sutikimą bet kada galėsite atšaukti pakeisdami interneto naršyklės nustatymus ir ištrindami įrašytus slapukus.


Kas yra dizainas?

Dizainas – tai viso gaminio ar jo dalies vaizdas, sudarytas iš gaminio ir (arba) jo ornamentikos specifinių savybių – linijų, kontūrų, spalvų, formos, tekstūros ir (arba) medžiagos. Naujas gaminio dizainas išskiria jį iš kitų vartotojui žinomų dizainų, suteikia gaminiui pridėtinę vertę.

Gaminio dizainą sukuria fizinis asmuo, kuris vadinamas dizaineriu. Jis turi asmenines neturtines ir turtines teises į sukurtą dizainą. Turtines teises dizaineris gali perduoti kitiems asmenims.

Gaminio dizainas gali būti saugomas autorių teisės ir neregistruotas. Tokiu atveju autorių teisių apsaugą reglamentuojantys teisės aktai gina dizainerio teises dėl dizaino kopijavimo. Pagal 2001 m. gruodžio 12 d. Tarybos reglamento (EB) Nr. 6/2002 dėl Bendrijos dizaino 11 straipsnį neregistruotas dizainas gali būti saugomas ir kaip Bendrijos dizainas trejus metus nuo tos datos, kai tas dizainas pirmą kartą tapo prieinamu Europos Sąjungos visuomenei.

Jeigu dizainas registruojamas kaip pramoninės nuosavybės objektas Lietuvos Respublikos dizaino įstatymo nustatyta tvarka, dizaino savininkas įgyja išimtines teises į registruotą dizainą, kurios yra platesnės ir saugo ne tik nuo tiesioginio dizaino kopijavimo, bet ir nuo panašaus dizaino, jei vartotojas pagal bendrą įspūdį negali atskirti šių dizainų. Taip pat įregistravus dizainą yra daug paprasčiau įrodyti pirmumo teises į dizainą ir jas apginti.

Tam, kad dizainas būtų įregistruotas ir saugomas, jis turi būti naujas ir turėti individualių savybių.

Dizainas yra naujas, jeigu joks kitas tapatus dizainas iki paraiškos padavimo ar prioriteto datos nebuvo prieinamas visuomenei. Dizainas laikomas turinčiu individualių savybių, jeigu informuotam vartotojui sudarytas jo bendras įspūdis skiriasi nuo bet kokio kito iki šiol žinomo (visuomenei prieinamo) dizaino.

Dizainas taip pat turi atitikti ir tam tikrus jam keliamus reikalavimus, tai yra atitikti dizaino sąvoką, neprieštarauti viešai tvarkai ar geros moralės principams. Jei dizaine panaudoti Lietuvos ar užsienio valstybių, tarptautinių organizacijų oficialūs simboliai, turi būti gautas kompetentingų institucijų sutikimas. Atitikimą šiems reikalavimas patikrina Valstybinio patentų biuras ekspertas dizaino ekspertizės metu.

Dizaino registracija gali būti nuginčyta, jeigu dizainas nėra naujas ar neturi individualių savybių arba neatitinka kitų jam keliamų reikalavimų, pažeidžia kitų asmenų ankstesnes teises. Ginčai dėl dizaino registracijos pripažinimo negaliojančia gali būti sprendžiami Valstybinio patentų biuro Apeliaciniame skyriuje dizaino registravimo procedūros metu, vėliau – teismuose (pirmosios instancijos teismas yra Vilniaus apygardos teismas).

Dizaino registravimo tvarką, dizaino savininko teisių gynimą, kitų asmenų teises, susijusias su dizaino registravimu ar naudojimu, reglamentuoja Lietuvos Respublikos dizaino įstatymas ir jį įgyvendinantys teisės aktai.

Už paraiškos padavimą, dizaino įregistravimą, įvairius veiksmus, susijusios su dizaino registracijos duomenų pasikeitimu, dizaino savininko teisių valdymu, dizaino registracijos galiojimu turi būti sumokėti nustatyti mokesčiai.

Įregistruoto dizaino savininkas įgyja išimtines teises į dizainą, kurios gali būti perduodamos kitiems asmenims, suteikiamos licencijos naudotis dizainu, šios teisės įkeičiamos ir kt.

Dizainas yra teritorinės apsaugos objektas. Todėl jeigu norima, kad dizainas būtų saugomas visoje ES, jį reiktų įregistruoti kaip Bendrijos dizainą, kitose pasaulio valstybėse – registruoti kiekvienoje valstybėje atskirai arba pasinaudojant tarptautine dizaino registracija pagal Hagos susitarimo dėl pramoninio dizaino tarptautinės registracijos Ženevos aktą.

Dizaino registracijos galiojimo terminas yra 5 metai nuo paraiškos padavimo dienos, registracija dar gali būti pratęsiama 4 kartus po 5 metus (maksimalus galiojimo terminas 25 metai nuo paraiškos padavimo datos). Už dizaino registracijos galiojimo pratęsimą kitam 5 metų laikotarpiui turi būti sumokėtas nustatytas mokestis.

 

Paskutinė atnaujinimo data: 2021-02-15