Valstybinio patentų biuro veiklos dokumentai

1. VALSTYBINIO PATENTŲ BIURO NUOSTATAI

2. Valstybinio patentų biuro darbo reglamentas

3. Valstybinio patentų buiro vidaus tvarkos ir etikos taisyklės

4. Lietuvos Respublikos valstybinio patentų biuro tvarkomų registrų duomenų saugos nuostatai

5. Asmenų prašymų nagrinėjimo ir jų aptarnavimo Lietuvos Respublikos valstybiniame patentų biure taisyklės 

6. Dokumentų teikimo Lietuvos Respublikos valstybiniam patentų biurui elektroniniu būdu taisyklės

7. Valstybinio patentų biuro direktoriaus įsakymas Nr. 3R-49 dėl dokumentų teikimo Lietuvos Respublikos valstybiniam patentų biurui elektroniniu būdu sistemos vartotojo instrukcijos patvirtinimo

8. Prašymų teikimo Lietuvos Respublikos valstybiniam patentų biurui elektroniniu būdu vartotojo instrukcija

9. Prekių ženklų ir dizainų paraiškų ir susijusių prašymų teikimo elektroniniu būdu vartotojo instrukcija 

10. Valstybinio patentų biuro direktoriaus įsakymas dėl Valstybinio patentų biuro direktoriaus 2014 m. rugsėjo 30 d. įsakymo Nr. 3R-49 „Dėl dokumentų teikimo Lietuvos Respublikos valstybiniam patentų biurui elektroniniu būdu sistemos vartotojo instrukcijos patvirtinimo“ pakeitimo

11. Valstybinio patentų biuro Oficialaus biuletenio skelbimo tvarkos aprašas  

12. Valstybinio patentų biuro direktoriaus 2009-08-21 įsakymas Nr. 3R-51 "Dėl Valstybinio patentų biuro išduodamų formų patvirtinimo"

13. Valstybinio patentų biuro direktoriaus 2015 m. lapkričio 20 d. įsakymas Nr. 3R-72 "Dėl Lietuvos Respublikos valstybinio patentų biuro išduodamų išrašų iš registrų ir duomenų bazių formų patvirtinimo"

14. Valstybinio patentų biuro direktoriaus  2019 m. kovo 1 d. įsakymas Nr. 3R-15 „Dėl informacijos apie pažeidimus Lietuvos Respublikos valstybiniame patentų biure teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“

15. Valstybinio patentų biuro direktoriaus 2020-03-17 įsakymas 3R-22 dėl darbo organizavimo karantino laikotarpiu

Paskutinė atnaujinimo data: 2020-07-20