Oficialus biuletenis

Valstybinio patentų biuro oficialus biuletenis skelbiamas 2 kartus per mėnesį – mėnesio 10 ir 25 d.