Pareigų aprašymas Spausdinti


Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:

Darbuotojas, turi atitikti šiuos kvalifikacinius reikalavimus: