Pareigų aprašymas Spausdinti

Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:

Darbuotojas turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

Pagrindinės 2022 m. užduotys

1 užduotis: Parengti patentų IS tobulinimo pirkimo specifikaciją.

2 užduotis: Koordinuoti patentų paraiškų bei prašymų sistemos Front Office integracijos įgyvendinimą su Juridinių asmenų ir Adresų registrais.

3 užduotis: Atnaujinti VPB IT strategijos dokumentą.

4 užduotis: Perkelti sistemoje wiki.vpb esančius slaptažodžius į tam skirtą aplinką.

5 užduotis: Tobulinti Skyriaus darbo efektyvumą ir kokybę.