Pareigų aprašymas Spausdinti

Šias pareigas einančio darbuotojo funkcijos:

Specialieji reikalavimai šias pareigas einančiam darbuotojui: