Pareigų aprašymas Spausdinti

Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:

Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos kvalifikacinius reikalavimus:


Pagrindinės 2022 m. užduotys

1 užduotis: Organizuoti informacijos apie intelektinę nuosavybę sklaidą įgyvendinant projektus su Pasaulio intelektinės nuosavybės organizacija, Europos Sąjungos intelektinės nuosavybės tarnyba, Europos patentų tarnyba.

2 užduotis: Tobulinti Valstybinio patentų biuro vidinę komunikaciją.

3 užduotis: Koordinuoti informacinės sklaidos ir konsultavimo apie intelektinės nuosavybės objektų apsaugą ir teisių gynimą svetainės intelektine.lt veikimą.

4 užduotis: Organizuoti ESINT projekto SMEfund įgyvendinimą Lietuvoje.

5 užduotis: Tobulinti Valstybinio patentų biuro Pramoninės nuosavybės informacijos skyriaus darbo efektyvumą ir kokybę.