Pareigų aprašymas Spausdinti


Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:


Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:


Pagrindinės 2020 m. užduotys

1. Parengti ir su kitais skyriais suderinti Valstybinio patentų biuro IT strategijos dokumentą 3-5 metų laikotarpiui.

2. Koordinuoti prekių ženklų ir dizaino registrų administravimo sistemos LINRA veiklos rodiklių (KPI) įgyvendinimą analitikos įrankyje Qlik Sense.

3. Koordinuoti prekių ženklų ir dizaino paraiškų bei prašymų sistemos Front Office integracijos įgyvendinimą su Juridinių asmenų ir Adresų registrais.

4. Atlikti analizę ir parengti reikalavimus nacionalinių išradimų, prekių ženklų ir dizaino prioritetinių paraiškų dokumentų apsikeitimo įgyvendinimui WIPO Digital Access Service (DAS) sistemoje.