Pareigų aprašymas Spausdinti


Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas atlieka šias funkcijas:


Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus: