Pareigų aprašymas Spausdinti


Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:


Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:


Pagrindinės 2021 m. užduotys

1. „Vieno langelio“ informacinės sklaidos apie intelektinės nuosavybės objektų apsaugą ir teisių gynimą įgyvendinimas.

2. Pramoninės nuosavybės objektų registravimo paslaugų tobulinimas.

3. Metodinės medžiagos apie intelektinės nuosavybės objektus bendrojo ugdymo mokyklų mokytojams ir jaunimui parengimas ir sklaida.

4. Vidaus administravimo procesų peržiūra ir tobulinimas.

5. Trumpinti prekių ženklo registravimo procedūrą.