Pareigų aprašymas Spausdinti


Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:


Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:


Pagrindinės 2020 m. užduotys

1. Plėsti tikslinėms auditorijoms (verslas, jaunimas, mokslo ir studijų institucijos, inovacinės agentūros) teikiamas švietimo ir konsultavimo priemones, susijusias su intelektinės nuosavybės apsauga.

2. Atlikti mokesčių už pramoninės nuosavybės objektų registravimą sisteminę peržiūrą ir pateikti pasiūlymus dėl jos tobulinimo.

3. Dalyvauti įgyvendinant Bendros nacionalinės intelektinės nuosavybės sistemos pertvarką, bendradarbiaujant su Pasauline intelektinės nuosavybės organizacija (PINO) (Lietuvos Respublikos Vyriausybės programos įgyvendinimo plano, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017 m. kovo 13 d. nutarimu Nr. 167, 4.1.3 p.).

4. Skatinti pareiškėjų naudojimąsi VPB teikiamomis elektroninėmis paslaugomis.

5. Trumpinti prekių ženklo registravimo procedūrą.